Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 107-VI від 28.12.20
07 )

( Дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом
N 489-V від 19.12.20
06
)

Про внесення змін до статті 20 Закону України
"Про статус народного депутата України"

( Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 від 22.05.20
08 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212) такі зміни:

1. Абзац третій частини шостої викласти в такій редакції:

"При досягненні народним депутатом під час строку його депутатських повноважень віку або вислуги років, встановлених законом про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, він має право на пенсію, що обчислюється із суми заробітної плати працюючого народного депутата без обмеження граничного розміру пенсії".

2. У частині дванадцятій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"12. При досягненні встановленого законом пенсійного віку за наявності трудового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років, а також у разі визнання інвалідом I або II групи народному депутату призначається пенсія в розмірі 80 відсотків місячної заробітної плати працюючого народного депутата на момент призначення пенсії. За кожний повний рік роботи понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія за віком та по інвалідності збільшується на один відсоток наведеного вище заробітку, але не більше 90 відсотків зазначеного заробітку, без обмеження граничного розміру пенсії. Страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до солідарної системи нараховуються з усієї суми заробітної плати народного депутата у Верховній Раді України";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"У разі зміни розміру заробітної плати працюючим народним депутатам відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій. Перерахунок пенсій здійснюється з усієї суми заробітної плати працюючих народних депутатів з дня виникнення права на перерахунок пенсій без обмеження граничного розміру пенсії".

3. Частину сімнадцяту доповнити словами "і не можуть бути скасовані чи звужені іншими законодавчими актами".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 1 грудня 2005 року
N 3173-IV