Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.12.2005 N 935

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2005 р. за N 1575/11855

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1395 від 07.11.20
11)

Про затвердження форми Декларації про майно
та доходи кандидата в депутати Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та на посаду сільського, селищного,
міського голови

Відповідно до статей 36, 37, 38 та 46 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) наказую:

1. Затвердити форму Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови, що додається.

2. Департаменту податкової та митної політики (Фудашкін Д.О.) забезпечити:

подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

надсилання форми зазначеної Декларації до Центральної виборчої комісії.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 20 грудня 2005 року N 891 "Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови і членів його сім'ї", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2005 року за N 1530/11810.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Регурецького В.В.

Міністр В.М.Пинзеник

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
27.12.2005 N 935

Декларація
про майно та доходи кандидата в депутати
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та на посаду сільського, селищного,
міського голови, одержані у 20__ році

-------------------------------------------------------------------
|РОЗДІЛ I. Загальні відомості |
|-----------------------------------------------------------------|
|1. Ідентифікаційний номер за ДРФО: ------------------------------|
| | || || || || || || || || || ||
| ------------------------------|
|1.1. За відсутності ідентифікаційного номера за ДРФО - дата |
|народження __________ __________________ ____________________ |
| (число) (місяць) (рік) |
| |
|1.2. _________________ __________________ ______________________ |
| (прізвище) (ім'я) (по батькові) |
| |
|2. Місце проживання: --------------- _____________ _____________ |
| | || || || || | (область) (район) |
| --------------- |
| (пошт. індекс) |
| |
|______________ ______________ __________ _________ _________ |
| (нас. пункт) (вулиця) (N буд.) (корп.) (N кв.) |
| |
|3. Місце роботи: ------------------------------ |
| | || || || || || || || || || | |
| ------------------------------ |
| (код за ЄДРПОУ або |
| ідентифікаційний номер суб'єкта |
| підприємницької діяльності - |
| фізичної особи) |
| |
| ____________________________________________ |
| (найменування юридичної особи або прізвище, |
| ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта |
| підприємницької діяльності) |
| |
|4. Телефони: --------------------- --------------------- |
| | || || || || || || | | || || || || || || | |
| --------------------- --------------------- |
| (службовий) (домашній) |
-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|РОЗДІЛ II. А. Доходи, одержані (нараховані) з усіх джерел в |
|Україні, за 20__ рік |
|----------------------------------------------------------------|
| N | Перелік доходів | Сума отриманого |
|з/п | |(нарахованого) доходу,|
| | | грн. |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 1 |Загальна сума сукупного доходу, у | |
| |т. ч.: | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 1.1 |Заробітна плата, інші виплати та | |
| |винагороди, нараховані (виплачені) | |
| |платнику податку відповідно до умов| |
| |трудового або цивільно-правового | |
| |договору | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 1.2 |Дивіденди, проценти, роялті та інші| |
| |виплати за використання об'єктів | |
| |інтелектуальної власності | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 1.3 |Матеріальна допомога | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 1.4 |Призи, виграші, подарунки | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 1.5 |Допомога по безробіттю | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 1.6 |Аліменти | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 1.7 |Спадщина | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 1.8 |Страхові виплати, страхові | |
| |відшкодування, викупні суми або | |
| |пенсійні виплати, що сплачуються | |
| |платнику податку за договорами | |
| |довгострокового страхування життя | |
| |та недержавного пенсійного | |
| |забезпечення, за договорами | |
| |пенсійного вкладу | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
| 1.9 |Дохід від передачі грошей у позику | |
| |(тимчасове користування) | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
|1.10 |Дохід від відчуження рухомого та | |
| |нерухомого майна | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
|1.11 |Дохід від наукової, викладацької | |
| |діяльності, авторська винагорода | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
|1.12 |Дохід від провадження | |
| |підприємницької та незалежної | |
| |професійної діяльності | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
|1.13 |Дохід від відчуження цінних паперів| |
| |та корпоративних прав | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
|1.14 |Дохід від передачі в оренду | |
| |(строкове володіння та/або | |
| |користування) майна | |
|-----+-----------------------------------+----------------------|
|1.15 |Інші види доходів, не визначені у | |
| |пп. 1.1 - 1.14 | |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|РОЗДІЛ II. Б. Доходи, одержані з джерел за межами України, за |
|20__ рік |
|----------------------------------------------------------------|
| Назва країни | Сума доходу |
| |----------------------------------------------|
| | В іноземній валюті | Перераховано у грн. |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| | | |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| | | |
|-----------------+----------------------+-----------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|РОЗДІЛ III. Відомості про нерухоме майно, що перебуває у |
|приватній власності за станом на 01.01.20__ |
|----------------------------------------------------------------|
| N |Перелік об'єктів |Кількість, |Місцезнахо-| Загальна |Вартіс-|
|з/п| | шт. | дження | площа | ть |
| | | | об'єкта | (кв.м) |придба-|
| | | | (країна, | | ння |
| | | | адреса) | | (грн.)|
| | | | | | * |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| 1 |Земельні ділянки | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| 2 |Житловий будинок | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| 3 |Квартира | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| 4 |Садовий (дачний) | | | | |
| |будинок | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| 5 |Гараж | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| 6 |Інше нерухоме | | | | |
| |майно | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
|---+-----------------+-----------+-----------+----------+-------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|РОЗДІЛ IV. Відомості про транспортні засоби, що перебувають у |
|приватній власності за станом на 01.01.20__ |
|----------------------------------------------------------------|
| N |Перелік об'єктів| Кількість, |Марка/модель | Об'єм |Вартіс-|
|з/п | | шт. | |двигуна| ть |
| | | | | (куб. |придба-|
| | | | | м) | ння |
| | | | | |(грн.)*|
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| 1 |Автомобілі | | | | |
| |легкові | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| 2 |Автомобілі | | | | |
| |вантажні, | | | | |
| |спеціальні | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| 3 |Автобуси | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| 4 |Мотоцикли | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| 5 |Трактори | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| 6 |Водні | | | | |
| |транспортні | | | | |
| |засоби | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| 7 |Інші транспортні| | | | |
| |засоби, які | | | | |
| |підлягають | | | | |
| |реєстрації | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
|----+----------------+------------+-------------+-------+-------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|РОЗДІЛ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші |
|активи, що перебувають у приватній власності за станом на |
|01.01.20__ |
|----------------------------------------------------------------|
| N | Перелік | В Україні (грн.)| За кордоном у |
| з/п| | |перерахунку в грн. |
| | |-----------------+-------------------|
| | | Усього | У т. ч.| Усього |У т. ч. |
| | | | внесені| |внесені |
| | | |(придба-| |(придбані)|
| | | | ні) у | |у звітному|
| | | |звітному| | році |
| | | | році | | |
|----+---------------------+--------+--------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+---------------------+--------+--------+--------+----------|
| 1 |Сума коштів на | | | | |
| |рахунках у банках та | | | | |
| |інших фінансових | | | | |
| |установах | | | | |
|----+---------------------+--------+--------+--------+----------|
| 2 |Загальна номінальна | | | | |
| |вартість цінних | | | | |
| |паперів | | | | |
|----+---------------------+--------+--------+--------+----------|
| 3 |Загальний розмір | | | | |
| |внесків (паїв) до | | | | |
| |статутних (пайових) | | | | |
| |фондів підприємств, | | | | |
| |організацій | | | | |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Заповнюється в разі придбання у звітному році.

Правильність зазначених у цій декларації відомостей

ПІДТВЕРДЖУЮ _________________ ________________ 200_ року
(підпис) (дата)

Директор Департаменту податкової та митної політики Д.О.Фудашкін