Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 січня 2006 р. N 4
Київ

Про внесення змін до Правил користування
електричною енергією для населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1543; 2000 р., N 44, ст. 1892; 2001 р., N 40, ст. 1806), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2006 р. N 4

Зміни,
що вносяться до Правил користування електричною
енергією для населення ( 1357-99)

1. В абзаці третьому пункту 3 слова "на постачання електричної енергії" замінити словами "про користування електричною енергією".

2. Пункт 10 доповнити абзацами такого змісту:

"Прилад обліку повинен мати пломбу з відбитком повірочного клейма територіального органу Держспоживстандарту та пломбу з відбитком клейма або логотипу енергопостачальника.

У разі встановлення приладу обліку в квартирі (будинку) або іншому об'єкті споживача енергопостачальник складає акт про збереження пломб у двох примірниках, один з яких залишається у споживача".

3. Пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. Споживання електричної енергії за різними видами тарифів має забезпечуватися окремим обліком.

У разі вибору споживачем іншого або кількох видів тарифу на електричну енергію енергопостачальник видає споживачеві технічні умови на встановлення відповідних приладів обліку. При цьому споживач сплачує вартість нового приладу обліку з урахуванням балансової вартості та амортизаційного зносу приладу обліку, який встановлюється".

4. Пункт 14 після слова "негайно" доповнити словом "письмово".

5. Абзац перший пункту 15 викласти у такій редакції:

"15. Пошкоджені прилади обліку, а також прилади обліку із зірваними або пошкодженими пломбами підлягають експертизі, що проводиться комісією у складі представників енергопостачальника та територіальних органів Держенергонагляду і Держспоживстандарту".

6. У першому реченні пункту 23, абзаці п'ятому пункту 38, абзаці сьомому пункту 42 Правил та абзаці сьомому пункту 11 і абзаці четвертому пункту 32 додатка 1 до Правил слова "розподільчий рахунок" в усіх відмінках замінити словами "поточний рахунок із спеціальним режимом використання" у відповідному відмінку.

7. Абзац четвертий пункту 35 доповнити словами "або порушення умов договору про реструктуризацію заборгованості".

8. Пункт 38 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі засобами зв'язку) споживачів щодо порушення електропостачання або порушення параметрів якості електричної енергії, а також вживати заходів до відновлення електропостачання та приведення показників якості у відповідність з вимогами нормативних документів".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.

9. У пункті 44 Правил та абзаці третьому пункту 19 додатка 1 до Правил слово "п'ятикратної" замінити словом "двократної".