Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо часу проведення голосування

З метою створення умов для реалізації громадянами України своїх виборчих прав Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 66 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 30-31, ст. 382):

1) у частині першій слова "з восьмої до двадцятої години" замінити словами "з сьомої до двадцять другої години";

2) у частині шістнадцятій слова "О двадцятій годині" замінити словами "О двадцять другій годині".

2. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 38-39, ст. 449, N 52 ст. 566):

1) у статті 83:

у частині першій слова "з восьмої до двадцятої години" замінити словами "з сьомої до двадцять другої години";

у частині дванадцятій слова "О двадцятій годині" замінити словами "О двадцять другій годині";

2) у частині другій статті 92 цифри "22" замінити цифрами "24";

3) пункт 2 розділу XIV "Прикінцеві положення" доповнити словами "та положень, що стосуються часу проведення голосування в день виборів, зміни до яких можуть бути внесені не пізніше ніж за 45 днів до дня виборів народних депутатів України 2006 року".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 січня 2006 року
N 3368-IV