Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 75
Цивільно
го кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

Частину третю статті 75 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) після слів "своїх обов'язків" доповнити словами "порушення прав підопічного".

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 січня 2006 року
N 3348-IV