Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 7
Закону України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім'ям"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до частини першої статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 50, ст. 367) такі зміни:

в абзаці четвертому слова і цифри "земельна ділянка площею понад 0,60 га або" виключити;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку або є інвалідами I та II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 га, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається органами соціального захисту населення на підставі обов'язкового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї яка звернулася за призначенням такої допомоги".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 18 січня 2006 року
N 3365-IV