Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

З метою створення умов для реалізації громадянами України своїх виборчих прав Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про вибори народних депутатів України" (1665-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 38-39, ст. 449):

1) у статті 41:

у частині першій слово "двох" замінити словом "трьох";

перше речення частини другої після слів "на виборчій дільниці" доповнити словами "передбачений частиною першою цієї статті";

2) у статті 67:

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової кількості інформаційних плакатів партій (блоків) із розрахунку не менш як по два примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні плакати партій (блоків) в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям";

у частині четвертій слова "та представникам партій (блоків)" виключити;

3) частину четверту статті 78 викласти в такій редакції:

"4. Назви партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) у Центральній виборчій комісії після закінчення реєстрації кандидатів у депутати від партій (блоків) перед затвердженням форми і тексту бюлетеня. У виборчому бюлетені зазначаються визначений жеребкуванням номер кожної партії (блоку), повна назва відповідної партії (блоку з обов'язковим зазначенням назв партій, що входять до блоку), прізвища, імена, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Між номером кожної партії (блоку) та назвою цієї партії (блоку) розміщується порожній квадрат. Після переліку партій (блоків) розміщується відділений від переліку партій (блоків) неперервною лінією текст: "Не підтримую кандидатів у народні депутати України від жодної політичної партії, виборчого блоку політичних партій" і ліворуч біля цього тексту розташовується порожній квадрат";

4) у частині п'ятнадцятій статті 87 слова "кількості невикористаних виборчих бюлетенів" замінити словами "кількостей невикористаних виборчих бюлетенів та зіпсованих виборчих бюлетенів, передбачених частиною дев'ятнадцятою статті 80 цього Закону";

5) частину другу статті 89 після пункту 13 доповнити двома новими пунктами такого змісту:

"14) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;

15) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування".

У зв'язку з цим пункти 14-20 вважати відповідно пунктами 16-22;

6) у частині третій статті 90 та у частині шістнадцятій статті 92 цифри "1-11, 14", "18-20" замінити цифрами "1-12, 16", "20-22";

7) пункт 2 розділу XIV "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:

"Зміни до цього Закону можуть бути внесені не пізніш як за 240 днів до дня виборів народних депутатів України 2006 року, за винятком положень, що стосуються:

ведення передвиборної агітації, зміни до яких можуть бути внесені не пізніш ніж за 120 днів до дня виборів народних депутатів України 2006 року;

часу проведення голосування в день виборів, зміни до яких можуть бути внесені не пізніше ніж за 45 днів до дня виборів народних депутатів України 2006 року;

виборчої документації, зміни до яких можуть бути внесені не пізніше ніж за 40 днів до дня виборів народних депутатів України 2006 року".

2. У Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (1667-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 30-31, ст. 382; із змінами, внесеними Законом України від 21 грудня 2005 року N 3253-IV):

1) частину сьому статті 63 викласти в такій редакції:

"7. Назви місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщують у порядку, визначеному жеребкуванням, що проводиться територіальною виборчою комісією за участю представників місцевих організацій партій (блоків) не пізніш як за 26 днів до дня проведення місцевих виборів. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі зазначаються визначений жеребкуванням номер кожної місцевої організації партії (блоку), повна назва відповідної місцевої організації партії (блоку - із зазначенням назв місцевих організацій партій, що утворили виборчий блок), прізвища, імена, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку). Між номером кожної місцевої організації партії (блоку) та назвою цієї місцевої організації партії (блоку) розміщується порожній квадрат. Після переліку всіх місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії, виборчого блоку місцевих організацій політичних партій". Ліворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.

У виборчому бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі зазначаються в алфавітному порядку відомості про зареєстрованих у цьому окрузі кандидатів: їх прізвища, імена, по батькові, рік народження, освіта, місце проживання, основне місце роботи (заняття), партійність, а також суб'єкт висування кожного кандидата. Ліворуч від прізвища кожного кандидата у депутати розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую жодного кандидата" і ліворуч від цих слів розташовується порожній квадрат";

2) частину третю статті 68 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час підрахунку голосів виборців з кожного виду виборів бюлетені з тих місцевих виборів, підрахунок голосів виборців з яких ще не проводився, складаються у виборчі скриньки, які постійно перебувають у полі зору членів дільничної виборчої комісії".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 9 лютого 2006 року
N 3437-IV