Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 9
Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

I. Пункт 5 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) викласти в такій редакції:

"5) видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 7 лютого 2006 року
N 3396-IV