Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 лютого 2006 р. N 187
Київ

Про затвердження Порядку забезпечення
санаторно-курортними путівками деяких категорій
громадян органами праці та соціального
захисту населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. N 187

Порядок
забезпечення санаторно-курортними путівками
деяких категорій громадян органами праці
та соціального захисту населення

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення органами праці та соціального захисту населення санаторно-курортними путівками (далі - путівками) до санаторно-курортних закладів відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ) та "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ).

2. Органи праці та соціального захисту населення забезпечують за рахунок коштів державного бюджету безплатними путівками до санаторно-курортних закладів:

інвалідів усіх категорій;

ветеранів війни;

осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 );

осіб, зазначених в абзацах другому, третьому, четвертому і п'ятому частини першої статті 6 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ).

3. Особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, повинні перебувати на обліку в органах праці та соціального захисту населення для санаторно-курортного лікування і одержувати пенсію в органах Пенсійного фонду України або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, в органах праці та соціального захисту населення.

Особи, що перебувають на обліку в інших органах, путівки одержують за місцем їх пенсійного обліку.

Працюючі особи та особи, що не досягли встановленого законодавством пенсійного віку, забезпечуються путівками за місцем основної роботи або за місцем обліку в органах праці та соціального захисту населення на підставі довідки з місця роботи про те, що їм не видавалася безплатна путівка протягом попереднього року (для осіб, що забезпечуються путівками один раз на два роки, - протягом двох попередніх років).

Особи, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також члени їх сімей одержують путівки в поліклініці або за місцем останньої роботи.

Осіб, що проживають в інтернатних установах системи Мінпраці, інвалідів, що навчаються на денному відділенні у навчальних закладах, путівками забезпечують органи праці та соціального захисту населення відповідно до цього Порядку.

Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, забезпечує путівками Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, на підставі висновку МСЕК про необхідність лікування за прямими наслідками виробничої травми чи професійного захворювання.

4. Органи охорони здоров'я забезпечують путівками ветеранів війни на лікування у госпіталях, а також санаторно-курортними путівками - інвалідів, ветеранів війни із захворюванням на туберкульоз та дітей-інвалідів до досягнення 18-річного віку (згідно з медичними показаннями за наявності відповідних профільних санаторно-курортних бюджетних закладів).

5. Путівки видаються особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, відповідно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, передбачених законодавством для конкретної категорії осіб, в порядку черговості у міру надходження путівок. Для одержання путівки подається заява та медична довідка лікувальної установи за формою N 070/о.

6. Інваліди війни та інваліди, зазначені в абзаці третьому частини першої статті 6 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), забезпечуються путівками позачергово щороку (із січня по грудень).

7. Учасники бойових дій та особи, зазначені в абзаці другому частини першої статті 6 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), забезпечуються путівками щороку (із січня по грудень).

8. Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), та особи, зазначені в абзацах четвертому і п'ятому частини першої статті 6 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), забезпечуються путівками один раз на два роки.

9. Інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства забезпечуються путівками в порядку черговості в міру надходження путівок.

10. Інваліди з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку забезпечуються путівками до санаторіїв спинального профілю (відповідно до медичних рекомендацій) з лікуванням строком на 45 днів у порядку черговості в міру надходження путівок.

Особам, що супроводжують інвалідів до санаторіїв спинального профілю, путівки не видаються, лише двічі оплачується проїзд до санаторію і назад згідно з поданими проїзними документами в такому розмірі: залізничним транспортом не вище тарифу, визначеного для проїзду у плацкартному вагоні, водним та автомобільним - у розмірі фактичної вартості проїзду.

11. Путівками без лікування (крім санаторіїв, що належать до сфери управління Мінпраці) забезпечуються особи, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога. Якщо інвалід I групи здатний обслуговувати себе самостійно, видається довідка про це лікувально-профілактичного закладу.

Інваліда I групи не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.

12. Осіб, інвалідність яких пов'язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, що потребують лікування супутніх захворювань відповідно до медичних рекомендацій, можуть забезпечувати путівками органи праці та соціального захисту населення на загальних підставах у порядку черговості в міру надходження путівок.

Взяття на облік для забезпечення путівкою проводиться на підставі довідки, виданої Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про те, що інвалід не одержував у ньому санаторно-курортної путівки, та документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку.

13. Особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи санаторно-курортна путівка чи путівка на відпочинок надається згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 р. N 800 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 20, ст. 831).

Оздоровлення осіб, постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, забезпечується за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

14. Особа, що перебуває на обліку для забезпечення путівки в органах праці та соціального захисту населення, але в поточному році одержала безплатну путівку в іншій організації, знімається з обліку.

Повторне взяття на облік здійснюється відповідно до пункту 5 цього Порядку.

15. Компенсація за доплату, пов'язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється.

16. Закупівля та забезпечення путівками здійснюється в межах коштів, передбачених на зазначену мету у державному бюджеті на поточний рік.

17. Закупівля санаторно-курортних путівок здійснюється відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). З метою недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості на кінець року у тендерній документації враховуються такі обставини:

тендер на закупівлю робіт і послуг здійснюється лише у межах коштів, передбачених державним бюджетом на відповідний рік, з урахуванням необхідності погашення бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства, та оплати сум, визначених договорами;

сума, визначена в договорі, та зобов'язання замовника за договором може коригуватися у разі уточнення показників державного бюджету;

зобов'язання у замовника виникають лише з надходженням коштів на здійснення процедури закупівель на його реєстраційний рахунок;

за наявності коштів на реєстраційному рахунку постачальник зобов'язаний надати послуги (видати путівки) до закінчення календарного року.

18. У разі коли особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, мають право на санаторно-курортне лікування за кількома законами, їм надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

19. Грошова компенсація замість путівки для інвалідів війни та інвалідів, зазначених в абзаці третьому частини першої статті 6 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), і компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), та особам, зазначеним в абзацах другому, четвертому і п'ятому статті 6 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), виплачується в порядку і розмірі, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 р. N 785 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 24, ст. 1598).