Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 57 Закону України
"Про освіту" щодо надання пільгових кредитів
педагогічним та науково-педагогічним
працівникам

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину першу статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 15, ст. 228, N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст. 83, N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; із змінами, внесеними Законом України від 20 грудня 2005 року N 3235-IV) доповнити після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - п'ятнадцятим.

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 22 лютого 2006 року
N 3461-IV