Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про
захист економічної конкуренції"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64) такі зміни:

1. Абзац третій частини першої статті 40 доповнити словами "пропозиції щодо питань, які виносяться на експертизу".

2. Частини другу і п'яту статті 43 викласти в такій редакції:

"2. Призначаючи експертизу та встановлюючи коло питань, що слід поставити перед експертами, відповідний орган Антимонопольного комітету України зобов'язаний врахувати пропозиції сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Відхилення питань, запропонованих особами, які беруть участь у справі, орган Антимонопольного комітету України повинен мотивувати. У розпорядженні про призначення експертизи зазначаються питання, на які потрібні висновки експертів, та особа, яка буде проводити експертизу";

"5. Експерт має право заявляти клопотання про надання матеріалів, необхідних для дачі висновку, та вказувати у висновку на обставини, які мають значення для справи, але щодо яких йому не було поставлено запитань. Експерт має право відмовитися від дачі висновку, якщо наданих йому матеріалів недостатньо або якщо він не має необхідних знань для виконання покладеного на нього обов'язку".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 3486-IV