Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1506-VI від 11.06.20
09 )

Про внесення змін до Закону України
"Про боротьбу з корупцією" щодо суб'єктів
корупційних діянь та інших правопорушень

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 34, ст. 266; 1997 р., N 19, ст. 136) такі зміни:

1) статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Суб'єкти корупційних діянь та інших правопорушень,
пов'язаних з корупцією

За корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, на підставі цього Закону несуть відповідальність такі особи, уповноважені на виконання функцій держави:

а) державні службовці;

б) Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри;

в) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад;

г) посадові особи місцевого самоврядування;

ґ) військові посадові особи Збройних Сил України та інших військових формувань (крім військовослужбовців строкової служби)";

2) частину другу статті 5 після слова "міських" доповнити словами "районних у містах".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 3490-IV