Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів
України щодо оскарження рішення про притягнення
судді до дисциплінарної відповідальності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 27-28, ст. 180):

1) частину другу статті 85 після слів "може бути оскаржено суддею" доповнити словами "чи особою, зазначеною у частині другій статті 97 цього Закону";

2) у статті 100:

частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Подання скарги на рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності зупиняє перебіг строку дисциплінарного провадження";

частину шосту виключити;

3) у статті 101:

перше речення частини першої викласти в такій редакції:

"1. Суддя чи особа, зазначена в частині другій статті 97 цього Закону, можуть оскаржити рішення кваліфікаційної комісії суддів про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності до Вищої ради юстиції не пізніше одного місяця з наступного дня після вручення їм копії рішення";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Суддя, притягнутий до дисциплінарної відповідальності за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, чи особа, зазначена в частині другій статті 97 цього Закону, можуть оскаржити це рішення до Вищої ради юстиції в порядку, зазначеному в частині першій цієї статті. Вища кваліфікаційна комісія суддів України не пізніш як у триденний строк після одержання такої скарги надсилає її разом із матеріалами дисциплінарної справи до Вищої ради юстиції".

2. У статті 46 Закону України "Про Вищу раду юстиції" ( 22/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 25, ст. 146):

частину першу після слів "після вручення судді" доповнити словами "чи особі, що ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність судді";

частину четверту після слів "розглядає скарги суддів" доповнити словами "чи осіб, що ініціювали питання про дисциплінарну відповідальність судді";

абзац перший та пункт 1 частини п'ятої після слів "скарги судді" та "скаргу судді" доповнити словами "чи особи, що ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність судді".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3552-IV