Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 квітня 2006 р. N 500
Київ

Про надання органами Державного казначейства
небюджетним установам послуг, пов'язаних з обслуговуванням
програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до статті 34 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) затвердити Порядок справляння у 2006 році плати за надання органами Державного казначейства небюджетним установам послуг, пов'язаних з обслуговуванням програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство", що додається.

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178) у позиції "Мінфін" графи "Вид витрат" і "Розмір коштів, що спрямовуються на організацію надання послуг" доповнити відповідно абзацами такого змісту:

"витрати на надання органами Державного казначейства небюджетним установам послуг, пов'язаних з обслуговуванням програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство", крім оплати праці";

"100 відсотків плати за надання органами Державного казначейства небюджетним установам послуг, пов'язаних з обслуговуванням програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство".

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2006 р. N 500

Порядок
справляння у 2006 році плати за надання
органами Державного казначейства небюджетним
установам послуг, пов'язаних з обслуговуванням
програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство"

1. Цей Порядок визначає механізм справляння у 2006 році плати за надання органами Державного казначейства небюджетним установам послуг, пов'язаних з обслуговуванням програмно-технічного комплексу "Клієнт - Казначейство" (далі - комплекс), та встановлення її розміру.

Дія цього Порядку поширюється на небюджетні установи, які є одержувачами бюджетних коштів.

2. До послуг, пов'язаних з обслуговуванням комплексу, належить:

установка комплексу;

супроводження програмного забезпечення комплексу;

підключення до системи електронної пошти органів Державного казначейства;

супроводження програмного забезпечення системи електронної пошти органів Державного казначейства;

організація впровадження системи захисту інформації для використання комплексу;

надання генератора ключів для роботи у комплексі;

супроводження системи захисту інформації для використання комплексу.

3. Плата за надання органами Державного казначейства небюджетним установам послуг, пов'язаних з обслуговуванням комплексу (далі - плата), справляється на підставі договору між органом Державного казначейства та небюджетною установою, в якому визначаються порядок надання послуг, розміри і строки їх оплати та відповідальність сторін за невиконання умов договору.

4. Розмір плати не повинен перевищувати суми фактичних витрат на надання послуг, пов'язаних з обслуговуванням комплексу, з урахуванням податку на додану вартість.

До складу витрат на надання послуг, пов'язаних з обслуговуванням комплексу, належать:

витрати на придбання матеріалів, комплектуючих виробів, інструменту, пристроїв, захисних пристроїв, нематеріальних активів (комп'ютерні програми тощо);

витрати на проведення технічного огляду та технічне обслуговування основних фондів, що використовуються для надання послуг, службові відрядження;

оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації, інших послуг;

інші витрати, пов'язані з обслуговуванням комплексу.

5. Плата вноситься на спеціальні реєстраційні рахунки органів Державного казначейства.