Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 квітня 2006 р. N 601
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2000 р. N 419

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 344, N 42, ст. 1783; 2005 р., N 1, ст. 14, N 22, ст. 1203) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2006 р. N 601

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2000 р. N 419

1. Пункт 2 постанови викласти у такій редакції:

"2. Надати Міністерству фінансів, Державному казначейству та їх територіальним органам право у разі неподання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади фінансової звітності припиняти перерахування коштів з бюджетів та (або) оплату рахунків з повідомленням керівників зазначених органів".

2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 1 після слів "організаційно-правової форми" доповнити словом "господарювання";

2) у пункті 2:

абзац перший замінити абзацами такого змісту:

"2. Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Розпорядники та одержувачі коштів державного бюджету подають фінансову звітність за встановленою формою органам Державного казначейства.

Розпорядники та одержувачі коштів місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Державного казначейства та місцевим фінансовим органам".

У зв'язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим;

в абзаці четвертому слова "про виконання кошторисів доходів і видатків" виключити;

3) пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Місячна звітність подається розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів не пізніше ніж 5 числа наступного за звітним місяця, квартальна - не пізніше ніж 15 числа наступного за звітним кварталом місяця, а річна фінансова звітність - не пізніше ніж 22 січня наступного за звітним року.

Розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих бюджетів подають місячну, квартальну та річну фінансову звітність за встановленими графіками органам Державного казначейства за місцем обслуговування.

Фінансова звітність розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів подається розпорядникам вищого рівня з відміткою органів Державного казначейства про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів";

4) абзац перший пункту 7 викласти у такій редакції:

"7. Головні розпорядники коштів державного бюджету подають зведену фінансову звітність Державному казначейству та Рахунковій палаті щокварталу у строки, встановлені Державним казначейством за погодженням з Міністерством фінансів".