Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
25 грудня 2003 року N 21-рп/2003
м. Київ

Рішення Конституційного Суду України
у справі за конституційним поданням Президента України
та конституційним поданням 56 народних депутатів
України про офіційне тлумачення положень частин
першої
, другої, третьої, четвертої статті 118,
частини третьої статті 1
33, частин першої, другої,
третьої статті 1
40, частини другої статті 141
Конституції України, статті 23, пункту 3 частини
першої статті 30 Закону України "Про державну
службу", статей 12, 79 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статей 10, 13, 16,
пункту 2 розділу V
II "Прикінцеві положення"
Закону України "Про столицю України - місто-герой
Київ", статей 8, 10 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації", статті 18 Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування"
(справа про особливості здійснення виконавчої влади
та місцевого самоврядування у місті Києві)

Справа N 1-45/2003

Конституційний Суд України у складі суддів Конституційного Суду України:

Селівона Миколи Федосовича - головуючий, Вознюка Володимира Денисовича, Євграфова Павла Борисовича, Іващенка Володимира Івановича, Костицького Михайла Васильовича, Малинникової Людмили Федорівни, Німченка Василя Івановича, Пшеничного Валерія Григоровича, Савенка Миколи Дмитровича, Скоморохи Віктора Єгоровича, Тимченка Івана Артемовича, Тихого Володимира Павловича, Ткачука Павла Миколайовича, Чубар Людмили Пантеліївни, Шаповала Володимира Миколайовича - суддя-доповідач,

за участю уповноважених представників суб'єктів права на конституційне подання: Президента України - Лавриновича Олександра Володимировича, Міністра юстиції України; 56 народних депутатів України - Бондаренка Володимира Дмитровича, народного депутата України, Сіренка Василя Федоровича, народного депутата України, Погорілка Віктора Федоровича, заступника директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України; залучених до участі у розгляді справи представників: Верховної Ради України - Селіванова Анатолія Олександровича, Постійного представника Верховної Ради України в Конституційному Суді України, Матвієнка Анатолія Сергійовича, народного депутата України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Ключковського Юрія Богдановича, народного депутата України, заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування; Кабінету Міністрів України - Зайця Анатолія Павловича, Першого заступника Міністра юстиції України, Борсука Миколи Олександровича, Першого заступника Начальника Головного управління державної служби України; Київської міської ради - Ялового Володимира Борисовича, заступника Київського міського голови - секретаря Київської міської ради, Стичинського Броніслава Станіславовича, заступника голови Київської міської державної адміністрації, Бабіч Алли Олексіївни, начальника юридичного управління апарату Київської міської державної адміністрації; залучених до участі у розгляді справи спеціалістів: Борденюка Василя Івановича, завідувача кафедри права і законодавчого процесу Національної академії державного управління при Президентові України, Кравченка Віктора Віталійовича, завідувача кафедри конституційного та адміністративного права Університету економіки і права "КРОК",

розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Президента України та конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частин першої, другої, третьої статті 140, частини другої статті 141 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті 23, пункту 3 частини першої статті 30 Закону України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року N 3723-XII (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490), статей 12, 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170), статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15 січня 1999 року N 401-XIV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79), статей 8, 10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 року N 586-XIV (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190), статті 18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 року N 2493-III (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175).

Приводом для розгляду справи відповідно до статті 39 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) стали конституційне подання Президента України та конституційне подання 56 народних депутатів України.

Підставою для розгляду справи згідно зі статтями 41, 71, 93 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) є практична необхідність у з'ясуванні та офіційній інтерпретації положень частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частин першої, другої, третьої статті 140, частини другої статті 141 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті 23, пункту 3 частини першої статті 30 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), статей 12, 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), статей 8, 10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), статті 18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ).

Заслухавши суддю-доповідача Шаповала В.М., пояснення Бондаренка В.Д., Сіренка В.Ф., Погорілка В.Ф., Лавриновича О.В., Матвієнка А.С., Ключковського Ю.Б., Селіванова А.О., Зайця А.П., Борсука М.О., Бабіч А.О., Борденюка В.І., Кравченка В.В. та вивчивши матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Суб'єкт права на конституційне подання - Президент України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118, частин першої, другої, третьої статті 140, частини другої статті 141 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті 23, пункту 3 частини першої статті 30 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), статті 10, частини другої статті 13, статті 16, пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), статей 8, 10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) з питань:

- "Чи має бути звільнено голову Київської міської державної
адміністрації з посади у зв'язку з досягненням граничного
віку перебування на державній службі з урахуванням того,
що він одночасно є Київським міським головою?

- Чи може бути призначено, виходячи з положень вищезазначених
правових актів, головою Київської міської державної адміні-
страції не Київського міського голову, а іншу особу?".

Необхідність в офіційному тлумаченні положень зазначених правових актів, на думку Президента України, викликана "неоднозначним їх розумінням та виникненням спірної ситуації щодо механізмів виконання вимог законодавства у зв'язку з виповненням Київському міському голові, голові Київської міської державної адміністрації 65 років".

2. Суб'єкт права на конституційне подання - 56 народних депутатів України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень частин першої, другої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частини другої статті 140 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 13, пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) щодо "особливостей здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в м. Києві, зокрема, статусу Київського міського голови, який за посадою очолює виконавчий орган Київської міської ради, сформований на базі Київської міської державної адміністрації і який здійснює функції державної виконавчої влади".

Необхідність в офіційному тлумаченні положень названих правових актів, на думку народних депутатів України, "виникла в наслідок різного розуміння органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування зазначених норм, що призвело до проблем у їх практичній реалізації".

3. Президент України у поясненні з питань, що порушені у конституційному поданні 56 народних депутатів України, не погодився з твердженням, що у місті Києві відсутня Київська міська державна адміністрація. "Така позиція народних депутатів України, - зазначено в листі Президента України, - не узгоджується з чітко сформульованими нормами Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, реальною ситуацією, що склалася у місті".

У статті 118 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначено, що виконавчу владу в місті Києві здійснює міська державна адміністрація. Голова міської державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

У пункті 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) встановлено, що міська та районні в місті Києві ради вирішують питання щодо формування власних виконавчих органів на базі відповідних державних адміністрацій, які паралельно виконують функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві. "Таким чином, - зазначено в листі Президента України, - підтверджується, що у місті Києві саме місцеві державні адміністрації є виконавчими органами відповідних рад".

Статтею 16 цього Закону ( 401-14 ) встановлено порядок призначення першого заступника, заступників голови Київської міської державної адміністрації і передбачено, що зазначених посадових осіб призначає на посади Київський міський голова за погодженням з відповідними органами. За таких обставин, з огляду на частину третю статті 118 Конституції України ( 254к/96-ВР ), згідно з якою склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій, можна дійти висновку, на думку Президента України, що за названим Законом ( 401-14 ) однією з особливостей здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в Києві є поєднання однією особою повноважень міського голови та голови місцевої державної адміністрації.

У листі до Конституційного Суду України Голова Верховної Ради України пояснив, що позиція Верховної Ради України спрямована на послідовне забезпечення особливостей здійснення виконавчої влади у місті Києві. Питання, порушені суб'єктом права на конституційне подання, вже були предметом розгляду у Верховній Раді України і, зокрема, її профільного комітету - Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Цим Комітетом відповідно до статті 14 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" ( 116/95-ВР ) та на підставі системного аналізу відповідних положень Конституції України ( 254к/96-ВР ) (статей 118, 140, 141, пункту 10 розділу XV), а також законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) дано відповідне роз'яснення.

Голова Верховної Ради України з посиланням на це роз'яснення зазначив, що обраний у 2002 році Київський міський голова згідно з частиною другою статті 141 Конституції України ( 254к/96-ВР ) очолює за посадою виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію), який утворений за рішенням Київської міської ради на підставі Конституції України (пункт 10 розділу XV) та Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ). Оскільки посада міського голови є виборною, то за статтею 18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) на осіб, яких обрано на таку посаду, не поширюються обмеження щодо граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування. "Тобто, це обмеження не може стосуватися як власне самого легітимно обраного Київського міського голови, так і слугувати підставою для перешкоджання чи унеможливлення очолюванню ним за Конституцією України виконавчого органу Київської міської ради під назвою Київська міська державна адміністрація".

У поясненні також акцентовано на тому, що виконавчий орган Київської міської ради - Київська міська державна адміністрація - утримується за рахунок відповідного місцевого бюджету, оскільки законами України про Державний бюджет України відповідно на 2002 ( 2905-14 ) та на 2003 ( 380-15 ) роки фінансування Київської міської державної адміністрації як органу виконавчої влади не було передбачено.

4. Висновки фахівців Національної академії державного управління при Президентові України, Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП), Університету економіки та права "КРОК" щодо порушених у конституційних поданнях питань за своїм змістом в основному збігаються в тому, що Конституція України ( 254к/96-ВР ) і Закон України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) визначають, зокрема, Київську міську державну адміністрацію як місцевий орган виконавчої влади, проте її конституційно-правовий статус суттєво відрізняється від конституційно-правового статусу обласних і районних державних адміністрацій.

Київська міська державна адміністрація, яка, зокрема, має статус виконавчого органу Київської міської ради, за своєю правовою природою відрізняється від Київської міської державної адміністрації як органу виконавчої влади, яким вона була до прийняття Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) та до прийняття рішення Київської міської ради про утворення свого виконавчого органу.

На думку фахівців згаданих установ, посаду голови Київської міської державної адміністрації (виконавчого органу Київської міської ради) може займати виключно особа, обрана Київським міським головою. Київський міський голова здійснює окремі функції виконавчої влади у місті Києві саме як Київський міський голова. Тому голову Київської державної адміністрації науковці вважають виборною посадовою особою місцевого самоврядування, статус якої визначається Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ). Згідно з положеннями статті 18 цього Закону ( 2493-14 ) обмеження щодо граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.

5. У процесі розгляду справи на відкритому пленарному засіданні Конституційного Суду України представники суб'єкта права на конституційне подання - 56 народних депутатів України - звернули увагу на те, що після ухвалення спеціального закону про столицю Київська міська рада сформувала власний виконавчий орган на базі міської державної адміністрації з назвою "Київська міська державна адміністрація". Сьогодні в місті Києві міська державна адміністрація існує лише як "самоврядний орган" - виконавчий орган Київської міської ради. Цьому органу делеговані певні повноваження у сфері виконавчої влади. Київська міська державна адміністрація як орган, визначений частиною першою статті 118 Конституції України ( 254к/96-ВР ), в Києві відсутня.

На думку представників названого суб'єкта права на конституційне подання, Київський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади та очолює виконавчий орган Київради - Київську міську державну адміністрацію. Він не є державним службовцем. Необхідності у виданні указу Президента України про призначення голови Київської міської державної адміністрації немає. Вимоги щодо граничного віку перебування на державній службі на Київського міського голову не поширюються.

Аналогічна позиція викладена представниками Верховної Ради України і Київської міської ради в їх виступах і відповідях на запитання суддів Конституційного Суду України та учасників конституційного провадження.

Представник Президента України підтримав викладені в конституційному поданні положення і зазначив, що в місті Києві відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) виконавчу владу здійснює міська державна адміністрація як орган виконавчої влади. Утворення на її базі виконавчого органу Київської міської ради означає використання "ресурсних" можливостей державної адміністрації, а не її ліквідацію. Особливості здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування в місті Києві пов'язані з наявністю державних адміністрацій і територіальних громад у районах столиці, а також окремих населених пунктів, що знаходяться в межах міста Києва.

Київську міську державну адміністрацію очолює голова цієї державної адміністрації, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голова Київської міської державної адміністрації за своїм статусом є державним службовцем і на нього поширюються вимоги щодо граничного віку перебування на державній службі.

Позицію представника Президента України підтримали на пленарному засіданні Конституційного Суду України представники Кабінету Міністрів України.

6. Конституційний Суд України, вирішуючи порушені у конституційних поданнях питання, виходить з такого.

Конституцією України ( 254к/96-ВР ) визначені засади здійснення виконавчої влади в областях і районах місцевими державними адміністраціями, а також засади місцевого самоврядування, зокрема, в населених пунктах (села, селища, міста). Відповідні конституційні положення конкретизовані в законах України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) тощо.

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації (частина перша статті 118 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

У частині другій статті 118 та частині другій статті 140 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлено, що особливості здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі, які відповідно до частини третьої статті 133 мають спеціальний статус, визначаються окремими законами України, і до прийняття таких законів виконавчу владу в цих містах здійснюють відповідні державні адміністрації (пункт 10 розділу XV "Перехідні положення"). Отже, Конституція України ( 254к/96-ВР ) уповноважила визначити законом, якими мають бути особливості здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування в місті Києві порівняно із загальним порядком здійснення виконавчої влади в областях і районах та із загальним порядком здійснення місцевого самоврядування в інших, ніж міста Київ та Севастополь, населених пунктах.

7. Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) визначив спеціальний статус міста Києва як столиці України, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України.

Однією з особливостей здійснення виконавчої влади і місцевого самоврядування в місті Києві є зосередження у Київській міській державній адміністрації функцій у сферах виконавчої влади і місцевого самоврядування. Безпосередньо функції у сфері виконавчої влади реалізуються спеціально уповноваженими посадовими особами Київської міської державної адміністрації. Функції місцевого самоврядування здійснюють посадові особи, зокрема заступники Київського міського голови з питань здійснення самоврядних повноважень тощо (статті 14, 16 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ).

При здійсненні повноважень у сфері виконавчої влади Київська міська державна адміністрація є підзвітною та підконтрольною Кабінету Міністрів України. При здійсненні повноважень місцевого самоврядування Київська міська державна адміністрація як виконавчий орган є підконтрольною, підзвітною і відповідальною перед Київською міською радою (частина сьома статті 118 Конституції України ( 254к/96-ВР ), частина друга статті 11 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).

Отже, створення в місті Києві єдиного в організаційному відношенні органу, який виконує функції виконавчого органу Київської міської ради та паралельно функції місцевого органу виконавчої влади і який з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, є підзвітним і підконтрольним відповідній раді, а з питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади (Кабінету Міністрів України), відповідає положенням частин першої, другої статті 118, частин першої, другої статті 140 Конституції України ( 254к/96-ВР ). Створення такого органу також узгоджується з Європейською хартією місцевого самоврядування, яка визначає місцеве самоврядування як право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою державних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення (пункт 1 статті 3).

8. Конституційний Суд України вважає, що Київський міський голова виконує функції голови Київської міської державної адміністрації за законом. Так само, наприклад, заступник Міністра фінансів України очолює (є начальником) Головне контрольно-ревізійне управління України згідно з частиною першою статті 5 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ). Така особливість у статусі Київського міського голови відображена і в актах Президента України щодо голови Київської міської державної адміністрації. 8 серпня 1996 року, тобто до набуття чинності Законом України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) і до проведення у Києві виборів міського голови, був виданий Указ Президента України N 671/96 "Про призначення О. Омельченка головою Київської міської державної адміністрації". На той час за Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і законами України Київська міська державна адміністрація на загальних засадах і без особливостей здійснювала виконавчу владу в місті Києві. Після набуття чинності зазначеним законом і виборів Київського міського голови 3 червня 1999 року був виданий Указ Президента України N 608/99 "Про підтвердження чинності Указу Президента України від 8 серпня 1996 року N 671". В цьому Указі ( 608/99 ) зазначено, що це підтвердження мотивується саме обранням Омельченка О.О. Київським міським головою.

У такий спосіб були реалізовані особливості здійснення виконавчої влади у місті Києві, зокрема те, що особа, обрана Київським міським головою, відповідно призначається головою Київської міської державної адміністрації, і це не призводить до сумісництва. Тим самим положення частини першої статті 120 Конституції України ( 254к/96-ВР ) про те, що керівники місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, на даний випадок не поширюється.

З цього також випливає, що новообраний Київський міський голова у зв'язку з обранням на цю посаду має бути згідно з частиною четвертою статті 118 Конституції України ( 254к/96-ВР ) призначений Президентом України головою Київської міської державної адміністрації. Відповідний акт Президента України є необхідним для здійснення Київським міським головою повноважень у сфері виконавчої влади так само, як для призначення виборів Президента України потрібен акт Верховної Ради України, хоча дата їх проведення, по суті, встановлена Конституцією України ( 254к/96-ВР ) (пункт 7 частини першої статті 85).

Згідно з частиною п'ятою статті 118 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Київський міський голова як голова Київської міської державної адміністрації при здійсненні своїх повноважень у сфері виконавчої влади відповідальний перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, а також підзвітний і підконтрольний Кабінету Міністрів України.

Отже, на основі системного аналізу положень Конституції України ( 254к/96-ВР ) і чинного законодавства можна дійти висновку, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України. На посадову особу, яка є Київським міським головою і одночасно головою Київської міської державної адміністрації, не поширюються вимоги про граничний вік перебування на державній службі, передбачені частиною першою статті 23 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ). Київський міський голова є посадовою особою місцевого самоврядування. Відповідно ж до положень частини першої статті 18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування не поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади.

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 150 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 51, 61, 63, 65, 93, 95 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), параграфом 30 Регламенту Конституційного Суду України, Конституційний Суд України

вирішив:

1. Положення частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частин першої, другої, третьої статті 140, частини другої статті 141 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті 23, пункту 3 частини першої статті 30 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), статей 12, 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), статей 8, 10 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), статті 18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) в їх взаємозв'язку в аспекті порушених у конституційних поданнях питань щодо статусу Київської міської державної адміністрації та Київського міського голови треба розуміти так:

1.1. Київська міська державна адміністрація є єдиним в організаційному відношенні органом, який виконує функції виконавчого органу Київської міської ради та паралельно функції місцевого органу виконавчої влади. З питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, цей орган підзвітний і підконтрольний Київській міській раді, а з питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади - Кабінету Міністрів України.

1.2. Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України.

На посадову особу, яка є Київським міським головою і одночасно головою Київської міської державної адміністрації, не поширюються вимоги про граничний вік перебування на державній службі.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних виданнях України.

Конституційний суд України