Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
X сесія IV скликання

РІШЕННЯ
N 822/3397 від 19.07.2005

Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.03.02 N 370/1804
"Про затвердження Генерального плану міста Києва
та проекту планування його приміської зони
на період до 2020 року"

Відповідно до статей 19 та 20 Земельного кодексу України ( 2768-14 ), пункту 42 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 12 Закону України "Про основи містобудування" ( 2780-12 ), статті 12 Закону України "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ), враховуючи пункт 34 рішення Київради від 29.05.03 N 486-2/646 "Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею" та з метою забезпечення належного соціально-економічного розвитку Шевченківського району м. Києва Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести у додаток до рішення Київради від 28.03.02 N 370/1804 "Про затвердження Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року" такі зміни:

1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 3,4 га на вул. Дегтярівській, 25-а у Шевченківському районі м. Києва, перевівши її із земель для розміщення комунально-складських територій до земель для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та архітектури.

Київський міський голова О.Омельченко