Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

НАКАЗ
18.04.2006 N 39

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 травня 2006 р. за N 558/12432

Про Тимчасовий порядок формування, ведення
та користування реєстром документів
дозвільного характеру

На виконання вимог частини третьої статті 6 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ), з метою врегулювання порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру наказую:

1. Затвердити Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру (додається), що діє до внесення відповідних змін до законодавства України, яке регулює дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

2. Установити, що:

Держпідприємництво України є спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, який забезпечує ведення реєстру документів дозвільного характеру (далі - Реєстр), є держателем Реєстру, здійснює методологічне забезпечення діяльності дозвільних органів та адміністраторів, затверджує зразок журналу обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа адміністратору або дозвільному органу, уповноваженому видавати документи дозвільного характеру, забезпечує організацію навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів, затверджує типову форму договору між державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" Держпідприємництва України та міською радою (районною та районною у містах Києві і Севастополі державними адміністраціями) або іншим дозвільним органом, уповноваженим видавати документи дозвільного характеру, про надання послуг з технічного адміністрування Реєстру відповідно до законодавства;

державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" Держпідприємництва України є технічним адміністратором Реєстру, що здійснює створення Реєстру, забезпечує його функціонування, має повний прямий доступ до структури єдиної комп'ютерної бази даних Реєстру і відповідає за збереження даних у Реєстрі та захист від несанкціонованого доступу до Реєстру, захист даних від руйнування, технічне навчання адміністраторів, забезпечення адміністраторів та дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, журналами обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа для отримання документів дозвільного характеру, а також здійснює інформаційно-довідкове обслуговування Реєстру та виконує інші функції, передбачені нормативно-правовими актами.

3. Державному підприємству "Інформаційно-ресурсний центр" Держпідприємництва України (Боделан А.В.) у строк до 18 вересня 2006 року розробити програмне забезпечення з ведення Реєстру та здійснювати заходи з його технічного адміністрування та супроводження.

4. Установити, що до створення Реєстру, облік відомостей, визначених Тимчасовим порядком формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру, здійснюється адміністраторами та дозвільними органами, уповноваженими видавати документи дозвільного характеру, у журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа для отримання документів дозвільного характеру.

5. Управлінню дозвільної системи (Андрєєв О.В.), державному підприємству "Інформаційно-ресурсний центр" Держпідприємництва України (Боделан А.В.) до 19 червня 2006 року розробити та подати на затвердження:

Форму запиту про надання довідки з реєстру документів дозвільного характеру;

Зразок та опис довідки з реєстру документів дозвільного характеру;

Форму повідомлення про відмову в наданні довідки з реєстру документів дозвільного характеру;

Типову форму договору між державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" Держпідприємництва України та міською радою (районною та районною у містах Києві і Севастополі державними адміністраціями) або іншим дозвільним органом, уповноваженим видавати документи дозвільного характеру, про надання послуг з технічного адміністрування Реєстру документів дозвільного характеру.

6. Управлінню дозвільної системи (Андрєєв О.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

7. Відділу інформаційного забезпечення та взаємодії із засобами масової інформації (Кухар В.Б.) забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації.

8. Управлінню дозвільної системи (Андрєєв О.В.) та Управлінню стратегічного планування та зв'язків з територіями (Жерибор Т.В.) довести цей наказ до відома представництв Держпідприємництва України після державної реєстрації його в Міністерстві юстиції України.

9. Управлінню дозвільної системи (Андрєєв О.В.), Управлінню стратегічного планування та зв'язків з територіями (Жерибор Т.В.) та державному підприємству "Інформаційно-ресурсний центр" Держпідприємництва України (Боделан А.В.) забезпечити розповсюдження зазначеного в пункті 3 цього наказу програмного забезпечення серед адміністраторів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад та інших дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова А.Дашкевич

Затверджено
Наказ Державного
комітету України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
18.04.2006 N 39

Тимчасовий порядок
формування, ведення та користування
реєстром документів дозвільного характеру

1. Загальні положення

1.1. Цей Тимчасовий порядок (далі - Тимчасовий порядок) розроблено з метою реалізації положень Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) та регламентує формування, ведення і користування реєстром документів дозвільного характеру.

1.2. У Тимчасовому порядку терміни вживаються в такому значенні:

реєстр документів дозвільного характеру (далі - Реєстр) - єдина автоматизована загальнодержавна система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання відомостей про документи дозвільного характеру або про відмову у їх видачі;

Держпідприємництво України - держатель Реєстру, який забезпечує ведення Реєстру, здійснює методологічне забезпечення діяльності дозвільних органів та адміністраторів, затверджує зразок журналу обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа адміністратору або дозвільному органу, уповноваженому видавати документи дозвільного характеру, забезпечує організацію навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів, затверджує типову форму договору між державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" Держпідприємництва України та міською радою (районною та районною у містах Києві і Севастополі державними адміністраціями) або іншим дозвільним органом, уповноваженим видавати документи дозвільного характеру, про надання послуг з технічного адміністрування Реєстру відповідно до законодавства;

державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" Держпідприємництва України - технічний адміністратор Реєстру, що здійснює створення Реєстру, забезпечує його функціонування, має повний прямий доступ до структури єдиної комп'ютерної бази даних Реєстру і відповідає за збереження даних у Реєстрі та захист від несанкціонованого доступу до Реєстру, захист даних від руйнування, технічне навчання адміністраторів, забезпечення адміністраторів та дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, журналами обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, які подає суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа для отримання документів дозвільного характеру, а також здійснює інформаційно-довідкове обслуговування Реєстру та виконує інші функції, передбачені нормативно-правовими актами;

дозвільні органи, уповноважені видавати документи дозвільного характеру (далі - дозвільні органи) - органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, а також підприємства, установи, організації, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру;

місцеві дозвільні органи - міські ради та їх виконавчі органи, районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації, територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру, у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

запит - документ установленої уповноваженим органом форми, який подається адміністратору і на підставі якого формується довідка з Реєстру;

довідка з Реєстру - документ, що підтверджує внесення відомостей про документи дозвільного характеру до Реєстру або про відсутність таких відомостей у Реєстрі.

1.3. Інформація, що міститься в Реєстрі, є відкритою та може використовуватись у інших загальнодержавних реєстрах, держателем чи розпорядником яких є Держпідприємництво України, у визначеному чинним законодавством порядку.

2. Формування та ведення Реєстру

2.1. Адміністратор та дозвільні органи вносять відповідні відомості у Реєстр.

Адміністратор приймає запити та видає довідки з Реєстру, а також виконує інші функції, передбачені Тимчасовим порядком та договорами, укладеними з технічним адміністратором Реєстру.

2.2. Для ведення Реєстру використовується уніфіковане програмне забезпечення, яке постачається адміністраторам та дозвільним органам технічним адміністратором Реєстру.

2.3. Реєстр формується за результатами діяльності :

- адміністратора щодо видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності;

- за офіційними повідомленнями відповідного місцевого дозвільного органу про документи дозвільного характеру, які видані, переоформлені, анульовані або дія яких призупинена;

- дозвільного органу.

2.4. До Реєстру вносяться відомості:

а) про заявника:

щодо юридичних осіб - резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, номер телефону, факсу (для юридичних осіб - нерезидентів - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована особа); щодо фізичних осіб-підприємців - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, номер телефону, факсу); щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; щодо фізичних осіб - іноземців або осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання за межами України;

б) про дату надходження заяви про видачу документа дозвільного характеру;

в) про об'єкт, на який видано документ дозвільного характеру;

г) про назву документу дозвільного характеру, який було видано (у тому числі документів дозвільного характеру, які передували його видачі);

ґ) про дозвільний орган, який видав документ дозвільного характеру (найменування);

д) про дату і номер рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для такої відмови);

е) про дату і номер рішення про переоформлення документа дозвільного характеру, призупинення його дії, видачу його дубліката, копії;

є) про термін дії документа дозвільного характеру;

ж) про дату і номер рішення про анулювання документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для анулювання);

з) про дату, номер, серію довідки з Реєстру, про дату і підстави відмови у видачі довідки з Реєстру, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи та найменування юридичної особи, яка зверталася за видачею довідки з Реєстру;

и) про дату надходження повідомлення від суб'єкта господарювання про провадження певних дій щодо здійснення ним господарської діяльності за декларативним принципом.

2.5. Місцеві дозвільні органи зобов'язані щоденно подавати відомості, визначені у пункті 2.4 Тимчасового порядку, адміністратору для внесення запису до Реєстру відповідно до Типового положення про адміністратора та порядку його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, затвердженого наказом Держпідприємництва України від 5 грудня 2005 року N 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2006 року за N 1/11875.

У разі призначення у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (район/місто) двох або більше адміністраторів, міська рада або районна державна адміністрація своїм рішенням визначають одного з них уповноваженим для внесення записів до Реєстру на підставі відомостей, що подані місцевими дозвільними органами.

2.6. Адміністратор та дозвільний орган зобов'язані щоденно після отримання відомостей, визначених у пункті 2.4 Тимчасового порядку, внести відповідний запис до Реєстру.

2.7. Посадові особи дозвільних органів та адміністратори несуть відповідальність за повноту і достовірність даних у Реєстрі.

3. Видача довідки з Реєстру

3.1. Довідка з Реєстру видається на запит будь-якої фізичної, юридичної особи або уповноважених ними осіб протягом п'яти робочих днів.

До запиту додається документ про внесення плати за видачу довідки.

3.2. У запиті зазначаються такі відомості про особу, яка звернулась із запитом, що вносяться до Реєстру:

для юридичних осіб - резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб - нерезидентів - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована особа);

для фізичних осіб-підприємців - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

для фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер (для фізичних осіб - іноземців або осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання за межами України);

У разі, якщо особа діє від імені іншої особи, також реквізити відповідного документу, що підтверджує її повноваження.

3.3. Довідка з Реєстру формується з використанням таких показників:

за видом документа дозвільного характеру на визначеній території України (область, район, місто);

за найменуванням юридичної особи або за прізвищем, ім'ям та по батькові фізичної особи-підприємця;

за ідентифікаційним кодом юридичної особи або ідентифікаційним номером фізичної особи-підприємця.

3.4. До довідки можуть бути внесені такі відомості:

- про документ дозвільного характеру:

дата надходження заяви про видачу документа дозвільного характеру;

об'єкт, на який видано документ дозвільного характеру;

назва документа дозвільного характеру, який було видано (у тому числі документів дозвільного характеру, які передували його видачі);

дозвільний орган, який видав документ дозвільного характеру (найменування);

дата і номер рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для такої відмови);

дата і номер рішення про переоформлення документа дозвільного характеру, призупинення його дії, видачу його дубліката, копії;

термін дії документа дозвільного характеру;

дата і номер рішення про анулювання документа дозвільного характеру (із зазначенням підстави для анулювання);

дата, номер, серія довідки з Реєстру, про дату і підстави відмови у видачі довідки з Реєстру, в тому числі, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи та найменування юридичної особи, яка зверталася за видачею довідки з Реєстру;

дата надходження повідомлення від суб'єкта господарювання про провадження певних дій щодо здійснення ним господарської діяльності за декларативним принципом;

- про юридичну особу:

найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

номер телефону, факсу;

- про фізичну особу-підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові;

місце проживання, ідентифікаційний номер згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

номер телефону, факсу.

3.5. Довідка видається адміністратором на спеціальному бланку, опис і форма якого встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та завіряється підписом адміністратора.

3.6. Адміністратор відмовляє у видачі довідки, якщо:

у запиті про надання довідки відсутні, нечітко або неповністю визначені відомості, передбачені пунктами 3.2, 3.3 Тимчасового порядку;

відсутній документ про внесення плати за надання довідки або плата внесена не в повному обсязі.

Відмова у видачі довідки надається письмово протягом двох робочих днів з дня надходження запиту із зазначенням причин відмови.

3.7. Розмір плати за надання довідки з Реєстру затверджується відповідною районною державною адміністрацією або міською радою за погодженням із відповідним територіальним органом уповноваженого органу, що зараховується до відповідного бюджету.

Начальник Управління дозвільної системи О.Андрєєв