Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
31.03.2006 N 1131

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 87 від 17 травня 2012 ро
ку)

Про затвердження Порядку подання окружними
виборчими комісіями фінансових звітів
про надходження та використання коштів
Державного бюджету України, виділених
на підготовку і проведення виборів
народних депутатів України

Відповідно до частини дев'ятої статті 49 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), керуючись частиною третьою статті 11, статтями 12, 13, частинами другою, третьою, п'ятою статті 23, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок подання окружними виборчими комісіями фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів народних депутатів України (додається).

2. Цю постанову надіслати окружним виборчим комісіям.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії М.СТАВНІЙЧУК

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 31 березня 2006 року N 1131

Порядок
подання окружними виборчими комісіями
фінансових звітів про надходження та використання
коштів Державного бюджету України, виділених
на підготовку і проведення виборів
народних депутатів України

1. Цей Порядок регулює питання складання та подання окружною виборчою комісією фінансових звітів про надходження та використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів народних депутатів України (далі - виборів).

2. Окружна виборча комісія у період здійснення своїх повноважень подає до територіального органу Державного казначейства за місцем знаходження та до Центральної виборчої комісії відповідні фінансові звіти.

3. Окружна виборча комісія подає до Центральної виборчої комісії та територіальних органів Державного казначейства фінансові звіти станом на 1 квітня 2006 року та за весь період виконання своїх повноважень за формами N 1, N 2д, N 7д, затвердженими наказом Державного казначейства України від 28 грудня 2005 року N 246, до 12 квітня 2006 року та в п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів відповідно.

До Центральної виборчої комісії такі звіти подаються у двох примірниках відповідно до графіка подання фінансових звітів, затвердженого Головою Центральної виборчої комісії.

4. Окружна виборча комісія подає до Центральної виборчої комісії у п'ятнадцятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів відповідно до графіка подання фінансових звітів, затвердженого Головою Центральної виборчої комісії, крім документів, зазначених у пункті 3, такі документи у двох примірниках:

1) інформацію про виконання єдиного кошторису видатків на підготовку та проведення виборів за формою згідно з додатком 1;

2) розшифровку до форми N 7д "Звіт про заборгованість бюджетних установ" за формою згідно з додатком 2;

3) довідку про підтвердження залишків коштів на реєстраційному рахунку за формою згідно з додатком 3;

4) довідку про виявлені порушення фінансової дисципліни в окружній виборчій комісії територіального виборчого округу N ___ органами Державної контрольно-ревізійної служби України за формою згідно з додатком 4;

5) пояснювальну записку щодо виникнення заборгованості та про причини її виникнення з обов'язковим долученням оригіналів документів, що підтверджують таку заборгованість;

6) копію акта перевірки органами Державної контрольно-ревізійної служби України використання окружною виборчою комісією коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів;

7) зведену довідку про наявність та місцезнаходження матеріальних цінностей у територіальному виборчому окрузі N ___ за формою згідно з додатком 7 до Порядку зберігання матеріальних цінностей, придбаних виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів народних депутатів України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 30 січня 2006 року N 329.

8) зведену довідку про наявність та місцезнаходження виборчих скриньок у територіальному виборчому окрузі N ___ за формою згідно з додатком 7 до Порядку виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 18 лютого 2006 року N 641.

5. Форма N 2д і довідка про підтвердження залишків коштів на реєстраційних рахунках повинні бути завірені органами Державного казначейства за місцем знаходження відповідної окружної виборчої комісії.

6. Приймання звітних документів від окружних виборчих комісій, їх перевірку та складання відповідних зведених звітів Центральної виборчої комісії здійснюють такі структурні підрозділи Секретаріату Центральної виборчої комісії:

1) відділ бухгалтерського обліку та звітності:

- приймає та узагальнює документи звітності, зазначені в пункті 3 і підпунктах 1, 2, 3, 5, 7, 8 пункту 4 цього Порядку;

- складає фінансовий звіт Центральної виборчої комісії за формами зазначеними в пунктах 3 і 4 цього Порядку та подає в установлені строки до Державного казначейства України, Рахункової палати і Міністерства фінансів України;

2) відділ зведеного планування та фінансування:

- приймає інформацію про виконання єдиного кошторису видатків на підготовку та проведення виборів;

- узагальнює відомості щодо заборгованості окружних виборчих комісій за товари та послуги;

- формує зведений звіт Центральної виборчої комісії про використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів окружними виборчими комісіями та подає на затвердження Центральної виборчої комісії в установленому порядку;

3) відділ контролю за використанням коштів:

- приймає та аналізує акти перевірок органів Державної контрольно-ревізійної служби України використання окружними виборчими комісіями коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів, і довідки про виявлені порушення фінансової дисципліни в окружній виборчій комісії територіального виборчого округу N ___ органами Державної контрольно-ревізійної служби України;

- складає узагальнену довідку про результати перевірок фінансово-господарської діяльності окружних виборчих комісій і, в разі необхідності, вносить пропозиції Голові Центральної виборчої комісії щодо прийняття відповідних рішень;

4) управління господарського та матеріально-технічного забезпечення спільно з відділом бухгалтерського обліку та звітності:

- приймає та узагальнює зведену довідку про наявність та місцезнаходження матеріальних цінностей у територіальному виборчому окрузі N ___;

- приймає та узагальнює зведену довідку про наявність та місцезнаходження виборчих скриньок у територіальному виборчому окрузі N ___.

7. При прийманні структурними підрозділами Секретаріату Центральної виборчої комісії документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, заповнюється листок приймання звіту за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку, що передається відділу бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії.

8. Перші примірники документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, зберігаються в Центральній виборчій комісії, а другі примірники цих документів та інша бухгалтерська документація (в тому числі документи первинного обліку) разом з виборчою документацією в установленому порядку передаються окружною виборчою комісією до відповідної місцевої державної архівної установи.

Секретар
Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Додаток 1
до Порядку подання окружними
виборчими комісіями фінансових
звітів про надходження та
використання коштів Державного
бюджету України, виділених на
підготовку і проведення виборів
народних депутатів України,
затвердженого постановою
Центральної виборчої комісії
від 31 березня 2006 року N 1131

              ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ВИКОНАННЯ ЄДИНОГО КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ
на підготовку і проведення виборів народних
депутатів України 26 березня 2006 року

           Окружна виборча комісія
територіального виборчого округу N ____

   Вид бюджету - державний;
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника
коштів - 673 "Центральна виборча комісія";
код та назва програмної класифікації - ______________________

                               грн.
----------------------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕКВ|Затверджено|Надійшло|Касові |Фактичні| За- |Відхилення|
| | | єдиним | коштів |видатки|видатки |лишок |фактичних |
| | |кошторисом | за | | |коштів| видатків |
| | | видатків |звітний | | | | від |
| | | | період | | | | касових |
| | | | | | | | видатків |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|ВИДАТКИ - усього | х | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
| ПОТОЧНІ ВИДАТКИ |1000| | х | | | х | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Оплата праці |1110| | х | | | х | |
|працівників | | | | | | | |
|бюджетних установ | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Заробітна плата |1111| | х | | | х | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Грошове утримання |1112| | х | | | х | |
|військовослужбовців| | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Нарахування на |1120| | х | | | х | |
|заробітну плату | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Придбання предметів|1130| | х | | | х | |
|постачання і | | | | | | | |
|матеріалів, оплата | | | | | | | |
|послуг та інші | | | | | | | |
|видатки | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Предмети, матеріали|1131| | х | | | х | |
|обладнання та | | | | | | | |
|інвентар | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Медикаменти та |1132| | х | | | х | |
|перев'язувальні | | | | | | | |
|матеріали | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Продукти харчування|1133| | х | | | х | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|М'який інвентар та |1134| | х | | | х | |
|обмундирування | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Оплата транспортних|1135| | х | | | х | |
|послуг та утримання| | | | | | | |
|транспортних | | | | | | | |
|засобів | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Оренда |1136| | х | | | х | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|

|Поточний ремонт  |1137|      |  х  |    |    | х  |     |
|обладнання, | | | | | | | |
|інвентарю та | | | | | | | |
|будівель; технічне | | | | | | | |
|обслуговування | | | | | | | |
|обладнання | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Послуги зв'язку |1138| | х | | | х | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Оплата інших послуг|1139| | х | | | х | |
|та інші видатки | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Видатки на |1140| | х | | | х | |
|відрядження | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Матеріали, інвентар|1150| | х | | | х | |
|будівництво, | | | | | | | |
|капітальний ремонт | | | | | | | |
|та заходи | | | | | | | |
|спеціального | | | | | | | |
|призначення, що | | | | | | | |
|мають | | | | | | | |
|загальнодержавне | | | | | | | |
|значення | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Оплата комунальних |1160| | х | | | х | |
|послуг та | | | | | | | |
|енергоносіїв | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Оплата |1161| | х | | | х | |
|теплопостачання | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Оплата |1162| | х | | | х | |
|водопостачання і | | | | | | | |
|водовідведення | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Оплата |1163| | х | | | х | |
|електроенергії | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Оплата природного |1164| | х | | | х | |
|газу | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Оплата інших |1165| | х | | | х | |
|комунальних послуг | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Оплата інших |1166| | х | | | х | |
|енергоносіїв | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Дослідження і |1170| | х | | | х | |
|розробки, видатки | | | | | | | |
|державного | | | | | | | |
|(регіонального) | | | | | | | |
|значення | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Дослідження і |1171| | х | | | х | |
|розробки, окремі | | | | | | | |
|заходи розвитку по | | | | | | | |
|реалізації | | | | | | | |
|державних | | | | | | | |
|(регіональних) | | | | | | | |
|програм | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|

|Окремі заходи   |1172|      |  х  |    |    | х  |     |
|розвитку по | | | | | | | |
|реалізації | | | | | | | |
|державних | | | | | | | |
|(регіональних) | | | | | | | |
|програм, не | | | | | | | |
|віднесені до | | | | | | | |
|заходів розвитку | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Виплата процентів |1200| | х | | | х | |
|(доходу) за | | | | | | | |
|зобов'язаннями | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Субсидії і поточні |1300| | х | | | х | |
|трансферти | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Субсидії та поточні|1310| | х | | | х | |
|трансферти | | | | | | | |
|підприємствам | | | | | | | |
|(установам, | | | | | | | |
|організаціям) | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Поточні трансферти |1320| | х | | | х | |
|органам державного | | | | | | | |
|управління інших | | | | | | | |
|рівнів | | | | | | | |
|-------------------+----+-----------+--------+-------+--------+------+----------|
|Поточні трансферти |1340| | х | | | х | |
|населенню | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------

 Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
територіального виборчого
округу N __ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

 Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії
територіального виборчого
округу N ___ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

   М.П.

Додаток 2
до Порядку подання окружними
виборчими комісіями фінансових
звітів про надходження та
використання коштів Державного
бюджету України, виділених на
підготовку і проведення виборів
народних депутатів України,
затвердженого постановою
Центральної виборчої комісії
від 31 березня 2006 року N 1131

              Розшифровка
до форми N 7мд
"Звіт про заборгованість бюджетних установ"

------------------------------------------------------------------
| Показники |КЕКВ| Сума, грн. |
| | |-----------------------------|
| | | Дебіторська | Кредиторська |
| | |заборгованість|заборгованість|
|-----------------------------+----+--------------+--------------|
|ВИДАТКИ - усього | х | | |
|-----------------------------+----+--------------+--------------|
|Оплата праці працівників |1110| | |
|бюджетних установ | | | |
|-----------------------------+----+--------------+--------------|
|Нарахування на заробітну |1120| | |
|плату | | | |
|-----------------------------+----+--------------+--------------|
|Предмети, матеріали, |1131| | |
|обладнання та інвентар | | | |
|-----------------------------+----+--------------+--------------|
|Оплата транспортних послуг |1135| | |
|-----------------------------+----+--------------+--------------|
|Оренда |1136| | |
|-----------------------------+----+--------------+--------------|
|Поточний ремонт обладнання, |1137| | |
|інвентарю та будівель; | | | |
|технічне обслуговування | | | |
|обладнання | | | |
|-----------------------------+----+--------------+--------------|
|Послуги зв'язку |1138| | |
|-----------------------------+----+--------------+--------------|
|Оплата інших послуг та інші |1139| | |
|видатки | | | |
|-----------------------------+----+--------------+--------------|
|Видатки на відрядження |1140| | |
------------------------------------------------------------------

 Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
територіального виборчого
округу N __ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

 Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії
територіального виборчого
округу N ___ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

   М.П.

Додаток 3
до Порядку подання окружними
виборчими комісіями фінансових
звітів про надходження та
використання коштів Державного
бюджету України, виділених на
підготовку і проведення виборів
народних депутатів України,
затвердженого постановою
Центральної виборчої комісії
від 31 березня 2006 року N 1131

               ДОВІДКА
про підтвердження залишків коштів
на реєстраційних рахунках станом
на _________________ 2006 року
(дата)

 Окружна виборча комісія
територіального виборчого
округу N ____ _______________________________
(орган Державного казначейства)

   Окружна виборча   комісія   територіального   виборчого
округу N ____ - клієнт ___________________________________________
(назва органу Державного казначейства)

   Станом на "____" ______________ 2006 року залишки коштів на
реєстраційному рахунку N _______________ окружної виборчої комісії
територіального виборчого округу N ____, зазначеному в наданих
органом Державного казначейства виписках з рахунку, становлять:
________________ (______________________________________) гривень.
(цифрами) (прописом)

   Перевіривши за  виписками  окружної  виборчої  комісії
територіального виборчого округу N____ всі записи, підтверджуємо,
що їх зроблено правильно, залишки коштів повністю відповідають
залишкам відповідно до обліку окружної виборчої комісії
територіального виборчого округу N ____.

 Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
територіального виборчого
округу N __ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

 Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії
територіального виборчого
округу N ___ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

   М.П.

 "___"_________ 2006 р.

   Підтвердження залишків  коштів  звірено  з  реєстраційним
рахунком окружної виборчої комісії територіального виборчого
округу N _____ і зразками підписів.

 "___"_________ 2006 р.  ________________ _______________________
(посада) (ініціали і прізвище)

   Штамп органу Державного казначейства

Додаток 4
до Порядку подання окружними
виборчими комісіями фінансових
звітів про надходження та
використання коштів Державного
бюджету України, виділених на
підготовку і проведення виборів
народних депутатів України,
затвердженого постановою
Центральної виборчої комісії
від 31 березня 2006 року N 1131

               ДОВІДКА
про порушення фінансової дисципліни
в окружній виборчій комісії
територіального виборчого округу N ____,
виявлені органами Державної
контрольно-ревізійної служби України

------------------------------------------------------------------
| N | Зміст порушень | Сума виявлених | Заходи, вжиті для |
|з/п| |збитків (тис. грн.) | усунення |
| | | | виявлених порушень |
|---+----------------+--------------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+----------------+--------------------+----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------------------------

 Голова (заступник голови)
окружної виборчої комісії
територіального виборчого
округу N __ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

 Головний бухгалтер
окружної виборчої комісії
територіального виборчого
округу N ___ ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

   М.П.

 "___"_________ 2006 р.

Додаток 5
до Порядку подання окружними
виборчими комісіями фінансових
звітів про надходження та
використання коштів Державного
бюджету України, виділених на
підготовку і проведення виборів
народних депутатів України,
затвердженого постановою
Центральної виборчої комісії
від 31 березня 2006 року N 1131

           ЛИСТОК ПРИЙМАННЯ ЗВІТУ
від окружної виборчої комісії
територіального виборчого округу N ____
щодо надходження та використання коштів
Державного бюджету України, виділених
на підготовку і проведення виборів
народних депутатів України

------------------------------------------------------------------
| Структурний підрозділ | Особа, яка прийняла звіт | |
| Секретаріату |-----------------------------------|Дата|
|Центральної виборчої |посада |прізвище та ініціали|підпис| |
|комісії, який прийняв | | | | |
| звіт | | | | |
|-----------------------+-------+--------------------+------+----|
|Відділ зведеного | | | | |
|планування та | | | | |
|фінансування | | | | |
|-----------------------+-------+--------------------+------+----|
|Відділ контролю за | | | | |
|використанням коштів | | | | |
|-----------------------+-------+--------------------+------+----|
|Відділ бухгалтерського | | | | |
|обліку та звітності | | | | |
|-----------------------+-------+--------------------+------+----|
|Управління | | | | |
|господарського та | | | | |
|матеріально-технічного | | | | |
|забезпечення | | | | |
------------------------------------------------------------------