Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 березня 2002 р. N 395
Київ

Про затвердження Положення про
підрозділи ветеринарної міліції з
проведення карантинних
ветеринарних заходів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1106 від 17.07.20
03
N 1573 від 02.10.20
03
N 478 від 14.04.2004
)

( У тексті Положення слова "селянське (фермерське)" в усіх
відмінках і формах числа замінено словом "фермерське" у
відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ
N 478 від 14.04.2004 )

Відповідно до статті 9 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2002 р. N 395

Положення
про підрозділи ветеринарної міліції з
проведення карантинних ветеринарних заходів

( У тексті Положення слова "Державний секретар МВС"
у всіх відмінках замінено словами "Міністр
внутрішніх справ" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 1106 від 17.07.2003 )

1. Це Положення визначає організаційно-правові засади діяльності підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів (далі - підрозділи ветеринарної міліції), визначає завдання та обов'язки, а також права їх працівників.

2. Для надання практичної допомоги державним установам ветеринарної медицини в організації та здійсненні заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин утворюються такі підрозділи ветеринарної міліції:

у МВС - Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів;

у головних управліннях МВС в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управліннях МВС в областях та м. Севастополі - відділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів;

у міських і районних відділах (управліннях) внутрішніх справ - відділення (відділи) ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів.

3. Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів є самостійним структурним підрозділом МВС, яке організаційно підпорядковується одному із заступників Міністра внутрішніх справ згідно з розподілом обов'язків, а функціонально - Державному департаменту ветеринарної медицини. Територіальні підрозділи ветеринарної міліції організаційно підпорядковуються заступникам начальників головних управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, Київській області, м. Києві, управлінь МВС в областях і м. Севастополі міських і районних відділів (управлінь) внутрішніх справ, а функціонально - начальникам відповідних територіальних органів Державного департаменту ветеринарної медицини.

4. Підрозділи ветеринарної міліції у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МВС і Державного департаменту ветеринарної медицини, а також цим Положенням.

5. Начальницький склад підрозділів ветеринарної міліції комплектується виключно лікарями ветеринарної медицини, які за посадами є державними інспекторами ветеринарної медицини.

Структура, штатний розпис та кошторис на утримання підрозділів ветеринарної міліції затверджуються відповідно Міністром внутрішніх справ, начальниками головних управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, управлінь МВС в областях та м. Севастополі за погодженням з головою Державного департаменту ветеринарної медицини - Головним державним інспектором ветеринарної медицини України та начальниками управлінь державної ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

6. Використання особового складу підрозділів ветеринарної міліції під час здійснення заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації інфекційних захворювань тварин, не пов'язане з прямим виконанням обов'язків, передбачених цим Положенням, забороняється.

7. На працівників підрозділів ветеринарної міліції, яким відповідно до законодавства присвоєно спеціальні звання міліції, поширюються положення Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) в частині обов'язків працівників міліції, їх прав, правового і соціального захисту та відповідальності.

8. Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів МВС здійснює контроль за іншими підрозділами ветеринарної міліції, які йому підпорядковані, перевіряє та координує їх роботу, пов'язану з організацією службової діяльності, добором, розстановкою, вихованням та навчанням особового складу.

9. Начальник Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів МВС призначається на посаду і звільняється з посади Міністром внутрішніх справ в установленому порядку та за погодженням з головою Державного департаменту ветеринарної медицини - Головним державним інспектором ветеринарної медицини України. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1573 від 02.10.2003 )

10. Призначення на посади та переміщення начальників територіальних підрозділів ветеринарної міліції здійснюється начальниками головних управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, Київській області, м. Києві та управлінь МВС в областях і м. Севастополі за погодженням з начальником Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів МВС та начальниками територіальних органів Державного департаменту ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, області, місті, районі.

11. Основними завданнями підрозділів ветеринарної міліції є:

надання практичної допомоги державним установам ветеринарної медицини в організації та здійсненні заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин, у тому числі спільних для тварин і людей;

участь у здійсненні заходів щодо нагляду за заготівлею, переробкою та випуском для реалізації доброякісної у ветеринарно-санітарному відношенні продукції тваринного та рослинного походження;

здійснення нагляду:

за переміщенням тварин, продукції тваринного походження, ветеринарних препаратів та інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

за додержанням ветеринарно-санітарних вимог у фермерських господарствах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності і підпорядкування, які займаються вирощуванням, заготівлею, зберіганням, переробкою та реалізацією продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження;

за додержанням юридичними і фізичними особами ветеринарно-санітарних вимог, спрямованих на захист довкілля.

12. Обов'язками підрозділів ветеринарної міліції є:

нагляд за здійсненням заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб тварин;

проведення оцінки епізоотичної ситуації і подання обов'язкових до виконання приписів суб'єктам господарювання щодо здійснення профілактики, локалізації та ліквідації заразних хвороб тварин, у тому числі дератизації, дезінфекції та інших заходів;

нагляд за ветеринарно-санітарним станом сільськогосподарських, м'ясопереробних і молокопереробних підприємств, фермерських господарств (боєнь, цехів, тваринницьких ферм), мисливських та рибальських угідь, ярмарків, об'єктів підприємств торгівлі та громадського харчування, оптово-роздрібних баз, ринків, холодильників, складських приміщень для зберігання та реалізації продукції тваринного походження, кормів і засобів їх транспортування незалежно від форми власності;

встановлення причин виникнення особливо небезпечних хвороб, у тому числі спільних для тварин і людей, розроблення рекомендацій щодо їх профілактики;

нагляд за виробництвом доброякісної у ветеринарно-санітарному відношенні продукції тваринного походження, в тому числі перевірка документації, що будь-яким чином пов'язана з якістю та безпекою продукції тваринного походження, станом здоров'я тварин;

заборона, обмеження, тимчасове припинення діяльності тваринницьких ферм, підприємств із забою і переробки тварин та сировини тваринного походження, об'єктів підприємств торгівлі, громадського харчування, оптово-роздрібних баз, складів, холодильників, ринків незалежно від форми власності у разі порушення суб'єктами господарювання ветеринарно-санітарних вимог, встановлених законодавством;

підготовка матеріалів для розгляду державними надзвичайними протиепізоотичними комісіями;

нагляд за додержанням правил проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного походження на м'ясокомбінатах, у забійних пунктах, цехах та інших структурних підрозділах переробних підприємств усіх форм власності, а на ринках і рослинного походження;

перевірка додержання суб'єктами господарювання ветеринарно-санітарних правил транспортування об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду і вимог щодо оформлення ветеринарних документів:

перевірка якості та безпеки продукції тваринного походження і її відповідності стандартам;

участь у проведенні оцінки зразків нових видів продукції тваринного походження та інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду з метою додержання ветеринарно-санітарних вимог і норм якості;

перевірка якості та безпеки виготовлення, умов зберігання та реалізації ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок, засобів ветеринарної медицини;

перевірка об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що експортуються, імпортуються та переміщуються транзитом через територію України.

13. Працівники підрозділів ветеринарної міліції - державні інспектори ветеринарної медицини в умовах карантину зобов'язані;

здійснювати нагляд за додержанням керівниками і спеціалістами фермерських господарств, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності правил перевезень худоби, продукції тваринного походження, сільськогосподарських та інших вантажів у межах карантинної і загрозливої зон;

контролювати додержання законодавства, що регулює питання заготівлі та реалізації продукції тваринного походження в неблагополучних і загрозливих зонах у разі встановлення карантину чи введення попередніх карантинних обмежень;

організовувати і забезпечувати проведення карантинних заходів під час забою тварин та переробки продукції тваринного походження, що надходить з карантинної зони;

давати обов'язкові для виконання керівниками і спеціалістами фермерських господарств, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності приписи щодо усунення порушень законодавства, що регулює здійснення карантинних заходів;

подавати до відповідних органів матеріали про притягнення до відповідальності керівників та спеціалістів господарств, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які не виконують своїх обов'язків у частині додержання карантинних ветеринарних вимог.

14. Працівники підрозділів ветеринарної міліції - державні інспектори ветеринарної медицини мають право:

безперешкодно відвідувати і перевіряти об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду усіх форм власності на відповідній території, одержувати про них інформацію щодо епізоотичного стану, виявлення причин захворювання тварин та оцінки ветеринарно-санітарного стану об'єктів, якості продукції тваринного походження;

видавати обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень протиепізоотичних і ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації інфекційних захворювань тварин;

забороняти реалізацію продукції тваринного, а на ринках і рослинного походження та переробку сировини тваринного походження, що не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам;

обмежувати, забороняти, припиняти діяльність суб'єктів господарювання у разі порушення ними встановлених законодавством ветеринарно-санітарних вимог, яка може спричинити загрозу життю і здоров'ю людей та тварин;

вносити пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування про порядок проведення охоронно-карантинних, спеціальних ветеринарно-санітарних, організаційно-господарських та інших заходів на території, де встановлено карантин або введено попередні карантинні обмеження;

вимагати додержання ветеринарно-санітарних правил під час перевезення у межах України тварин, продукції тваринного походження всіма видами транспортних засобів;

розглядати в установленому порядку матеріали про порушення законодавства з питань ветеринарної медицини, захисту тварин, карантинного режиму (Законів України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) та "Про надзвичайний стан" ( 2501-12 ), інших нормативно-правових актів), у тому числі про діяння, які містять ознаки адміністративних правопорушень та злочинів.

Працівники підрозділів ветеринарної міліції - державні інспектори ветеринарної медицини мають також інші права, передбачені законами України.

15. Підрозділи ветеринарної міліції під час виконання покладених на них завдань відповідно взаємодіють з органами влади Автономної Республіки Крим, управліннями, відділами обласних, Київської та Севастопольської міських, районних держадміністрацій, виконавчих органів рад, а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

16. Підрозділи ветеринарної міліції мають печатку із зображенням Державного Герба України та бланки із своїм найменуванням.

17. Робота підрозділів ветеринарної міліції організовується МВС з урахуванням завдань, покладених на Державний департамент ветеринарної медицини.

18. Підрозділи ветеринарної міліції утримуються за рахунок коштів державного бюджету, які передбачені Державному департаменту ветеринарної медицини та його територіальним органам на проведення протиепізоотичних заходів.

Форми і розміри грошового утримання працівників підрозділів ветеринарної міліції встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Контроль за цільовим використанням коштів, передбачених для утримання підрозділів ветеринарної міліції, здійснюють МВС та Мінагрополітики.

19. Автотранспортні засоби підрозділами ветеринарної міліції придбаваються за кошти державних установ ветеринарної медицини, використовуються виключно за призначенням та перебувають на балансі цих підрозділів і після використання підлягають передачі до державних установ ветеринарної медицини.