Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до розділу IV
"Прикінцеві та перехідні положення"
Закону України "Про Конституційний Суд України"

Верховна Рада України постановляє:

1. Підпункт 1 пункту 3 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 49, ст. 272) після слів "закони України" доповнити словами "крім законів України про внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ), які набрали чинності".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 4 серпня 2006 року
N 79-V