Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 9
Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

I. У пункті 67 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2004 р., N 38, ст. 468) слова "знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів" замінити словами "фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин ( 3348-12 )".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Ліцензії, що видані до набрання чинності цим Законом на проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони, є дійсними до закінчення строку їх дії.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 2 серпня 2006 року
N 61-V