Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо форми створення банків та
розміру статутного капіталу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 336 Господарського кодексу України ( 436-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такій редакції:

"1. Банки створюються у формі відкритого акціонерного товариства або кооперативного банку".

2. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30):

1) у статті 2 визначення терміну "учасники банку" викласти в такій редакції:

"учасники банку - засновники банку, акціонери банку, який є відкритим акціонерним товариством, і пайовики кооперативного банку";

2) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:

"Банки в Україні створюються у формі відкритого акціонерного товариства або кооперативного банку";

3) у статті 31:

частину першу викласти в такій редакції:

"Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше 10 мільйонів євро";

у частині четвертій слова "розмірів, передбачених" замінити словами "розміру, передбаченого";

4) у другому реченні частини п'ятої статті 32 слова "необхідного для заснування банку" виключити;

5) частину п'яту статті 35 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Банки, створені у формі закритого акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, зобов'язані протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом привести свою організаційно-правову форму у відповідність з вимогами цього Закону.

3. Норма абзацу третього підпункту 3 пункту 2 розділу I цього Закону застосовується до банків, створених після набрання чинності цим Законом.

4. Національному банку України в тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 14 вересня 2006 року
N 133-V