Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів
України щодо запобігання використанню
фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362):

1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

"фальсифіковані пестициди і агрохімікати - продукція, яка не відповідає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів і агрохімікатів, у тому числі вимогам щодо маркування та пакування, розміщення інформації про товар на його упаковці тощо, та/або продукція, на упаковці якої зареєстрований знак для товарів та послуг використано з порушенням прав власника";

2) статтю 7 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів є підставою для здійснення державного контролю шляхом запровадження санітарних заходів (процедур експертизи, інспектування, сертифікації та ухвалення) щодо наявності в харчових продуктах дозволеної центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я кількості залишків пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах, що реалізуються на ринку України";

3) частину другу статті 20 доповнити абзацом такого змісту:

"використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів".

2. У Законі України "Про захист рослин" ( 180-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 50-51, ст. 310; 2004 р., N 26, ст. 362; 2006 р., N 22, ст. 184):

1) у статті 11:

в абзаці другому частини першої:

у першому реченні слово "станції" замінити словом "інспекції";

друге речення викласти в такій редакції: "Начальник Головної державної інспекції захисту рослин одночасно за посадою є Головним державним інспектором захисту рослин України, його заступники - заступниками Головного державного інспектора захисту рослин України, а всі спеціалісти - державними інспекторами захисту рослин, на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 );

у частині другій слово "станцій" замінити словом "інспекцій";

2) в абзаці другому частини першої статті 12 слово "станціями" замінити словом "інспекціями";

3) у назві і абзаці першому частини першої статті 13 слово "станцій" замінити словом "інспекцій";

4) абзаци дев'ятий-вісімнадцятий частини першої статті 16 викласти в такій редакції:

"накладати адміністративні штрафи на осіб, винних у порушенні законодавства про захист рослин, а саме:

Головний державний інспектор захисту рослин України і його заступник:

на громадян - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на посадових осіб - до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей та їх заступники:

на громадян - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на посадових осіб - до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори захисту рослин районів:

на громадян - до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на посадових осіб - до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

5) у частині четвертій статті 25 слово "станціях" замінити словом "інспекціях".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 14 вересня 2006 року
N 141-V