Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 3038-VI від 17.02.20
11 )

Про внесення змін до Закону України
"Про планування і забудову територій"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250) такі зміни:

1. У статті 24:

1) друге речення частини третьої після слів "визначаються регіональними" доповнити словами "та/або місцевими";

2) у частині десятій слова "регіональними та місцевими" замінити словами "регіональними та/або місцевими".

2. У частині першій статті 26:

1) слова "регіональних та місцевих" замінити словами "регіональних та/або місцевих";

2) слова "вихідні дані на проектування" замінити словами "інші вихідні дані на проектування".

3. У статті 27:

1) частину першу викласти в такій редакції:

"Фізичні та юридичні особи, які отримали дозвіл на будівництво об'єкта містобудування, або юридичні особи, які отримали рішення сільської, селищної, міської ради чи уповноваженого на те виконавчого органу про погодження місця розташування об'єкта, мають право на одержання вихідних даних на проектування цього об'єкта та здійснення проектно-вишукувальних робіт";

2) частину другу доповнити реченням такого змісту: "Для проектування об'єктів, що згідно із статтею 22 цього Закону визначені як переважні види забудови в межах окремої зони, замість архітектурно-планувального завдання як вихідні дані використовуються єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок, визначені місцевими правилами забудови";

3) частину третю доповнити реченням такого змісту: "У технічних умовах не допускається дублювання положень державних норм, стандартів і правил".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 12 вересня 2006 року
N 109-V