Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 жовтня 2006 р. N 1427
Київ

Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1998 р. N 1266 "Питання державних номерних знаків для транспортних засобів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1225);

постанову Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 р. N 867 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1998 р. N 1266" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 23, ст. 936);

постанову Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2003 р. N 1887 "Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 3, ст. 118).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 2006 р. N 1427

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 341 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 52; 2000 р., N 8, ст. 319; 2001 р., N 32, ст. 1479; 2002 р., N 1, ст. 4, N 40, ст. 1860; 2003 р., N 40, ст. 2111):

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"До складу Державтоінспекції входять департамент Державтоінспекції МВС, управління (відділи) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центр безпеки дорожнього руху та спеціальний загін "Кобра" особливого призначення при департаменті Державтоінспекції МВС, міжрайонні відділи (відділення) Державтоінспекції, підрозділи дорожньо-патрульної служби";

2) у пункті 4:

підпункти 19, 20, 30 та 41 викласти в такій редакції:

"19) проводить державну реєстрацію (перереєстрацію) та облік призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортних засобів усіх типів; прийма державні іспити на право керування транспортними засобами всіх категорій;

20) видає реєстраційні і дозвільні документи на транспортні засоби, посвідчення водія, довідки щодо стану безпеки дорожнього руху та обставин дорожньо-транспортних пригод фізичним і юридичним особам, готує інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи з питань, що належать до її компетенції";

"30) аналізує обставини і причини виникнення дорожньо-транспортних пригод, забезпечує внесення відомостей про пригоди загиблих і потерпілих у них осіб до єдиної централізованої бази даних, розробляє і здійснює заходи щодо запобігання таким пригодам";

"41) здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних з розробленням і виробництвом державних номерних знаків для транспортних засобів і спеціальної бланкової продукції, обладнання і технічних засобів, пов'язаних із забезпеченням безпеки дорожнього руху та нанесенням ідентифікаційних номерів транспортних засобів згідно з вимогами міжнародних і державних стандартів, а також програмного забезпечення та технічних засобів, пов'язаних з функціонуванням автоматизованих систем у сфері безпеки дорожнього руху та організації автоматизованої мережі передачі даних у ній";

3) у пункті 5:

у підпункті 16 слова "забороняти експлуатацію" замінити словами "вживати заходів до заборони експлуатації";

підпункти 17, 21, 22, 26 і 29 викласти в такій редакції:

"17) забезпечувати в установленому законодавством порядку заборону експлуатації транспортних засобів";

"21) забезпечувати відповідно до законодавства оформлення адміністративних правопорушень та брати пояснення в громадян, представників юридичних осіб з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, вживати відповідних заходів з метою притягнення винних до відповідальності, а також перевіряти у водіїв наявність медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом відповідної категорії під час отримання або обміну посвідчення водія та проведення державного технічного огляду транспортних засобів;

22) залучати в установленому порядку спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до її компетенції, та утворювати в разі потреби комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи, а також співпрацювати з громадськими формуваннями з питань забезпечення безпеки дорожнього руху";

"26) вимагати від установ та організацій, фізичних і юридичних осіб усунення порушень правил утримання та експлуатації автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-будівельних робіт та інших заходів на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах, якщо при цьому не додержуються вимоги до забезпечення безпеки дорожнього руху та його учасників";

"29) у межах своєї компетенції брати участь у:

здійсненні науково-технічних розробок з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та їх упровадження в практичну діяльність;

організації навчання громадян Правил дорожнього руху, підготовк та перепідготовки водіїв транспортних засобів;

здійсненні контролю за діяльністю, пов'язаною з виготовленням, ремонтом і перевіркою технічного стану транспортних засобів, перевезенням вантажів і пасажирів, іншими видами діяльності суб'єктів господарювання, що впливають на безпеку дорожнього руху;

розгляді проектів забудови територій населених пунктів, комплексних транспортних схем, розміщення об'єктів дорожнього сервісу та інших споруд і конструкцій, транспортних зупинок, зелених насаджень і зовнішнього освітлення в межах відведення автомобільних доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, маршрутів руху пасажирського транспорту і дорожнього перевезення небезпечних вантажів; схем організації дорожнього руху, установлення дорожніх знаків, нанесення лінії дорожньої розмітки;

забезпеченні подання невідкладної медичної допомоги потерпілим дорожньо-транспортних пригодах особам;

здійсненні контролю за внесенням обов'язкових платежів власниками (володільцями) транспортних засобів під час проведення їх державної реєстрації (перереєстрації), державного технічного огляду та зняття з обліку;

ознайомленні громадськості з використанням засобів масової інформації із станом безпеки дорожнього руху та організації профілактичних заходів, спрямованих на створення безпечних і комфортних умов експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;

роботі державних комісій з приймання в експлуатацію транспортни засобів, об'єктів дорожнього сервісу та інженерних споруд автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів;

міжнародному співробітництві у сфері безпеки дорожнього руху, вивченні міжнародного досвіду з питань забезпечення безпеки дорожнього руху";

підпункті 30 слова "адміністративних комісій, трудових колективів або громадських організацій" виключити;

4) абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"При департаменті Державтоінспекції МВС діє Центр безпеки дорожнього руху, а також можуть утворюватися науково-технічна рада та інші дорадчі органи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху";

5) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Департамент Державтоінспекції МВС, управління (відділи) Державтоінспекції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Центр безпеки дорожнього руху при департаменті Державтоінспекції МВС є юридичними особами, мають рахунки в установах Державного казначейства, печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням".

2. У Правилах державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісни України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 1999 р., N 16, ст. 650; 2000 р., N 34, ст. 1433; 2001 р., N 20, ст. 868; 2004 р., N 15, ст. 1048, N 18, ст. 1285):

1) у першому реченні абзацу першого пункту 10 слова "конфіскованих за рішенням суду" замінити словами "конфіскованих або право власності на які встановлено за рішенням суду";

2) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортні засоби (крім випадків вибракування їх у цілому) підлягають огляду (обстеженню та дослідженню) з метою звірення ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу з номерами, зазначеними в наданих документах, визначення їх справжності та перевірки за наявними автоматизованими базами даних зареєстрованих та розшукуваних транспортних засобів, а також відповідності конструкції і технічного стану транспортного засобу обов'язковим вимогам норм і стандартів, що діють в Україні. Обстеження проводиться уповноваженими працівниками підрозділів ДАІ, а дослідження - фахівцями експертної служби МВС або іншими спеціалістами, які мають свідоцтво про право проведення відповідного виду експертних досліджень і внесені до єдиного державного реєстру. За результатами огляду в документах, які подаються на реєстрацію, уповноваженим працівником ДАІ робиться відповідна відмітка або складається акт технічного огляду та додається відповідний висновок фахівця.

Державна реєстрація (перереєстрація) або зняття з обліку транспортних засобів (крім випадків вибракування їх у цілому) без ідентифікаційного номера або із знищеними, пошкодженими (один чи кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими (змінено один чи кілька символів номера, замінено панель (табличку) або частину панелі (таблички) з номером) ідентифікаційними номерами складових частин (кузова, шасі, рами двигуна) не допускається. Перша реєстрація в Україні таких транспортних засобів, а також транспортних засобів, які розшукуються правоохоронними органами іноземних держав, увезени на митну територію України, не здійснюється.

На самостійно сконструйовані транспортні засоби, а також на зареєстровані в підрозділах ДАІ транспортні засоби, ідентифікаційні номери складових частин (кузова, шасі, рами, двигуна) яких знищені, пошкоджені чи підроблені внаслідок незаконного заволодіння, або у разі коли необхідна заміна таких складових частин після дорожньо-транспортної пригоди, наносяться спеціальні індивідуальні номери (структурна комбінація символів, порядок їх нанесення і залучення для цього на конкурсній основі спеціалізованих підприємств визначається МВС) чи здійснюється дублювання первинних ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу згідно з вимогами міжнародних і державних стандартів.

За заявою власника або уповноваженої ним особи спеціалізованими підприємствами може здійснюватися додаткове дублювання первинни центральних номерів на складових частинах транспортних засобів.

Дублювання первинних ідентифікаційних номерів складових частин транспортних засобів здійснюється в разі їх пошкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, під впливом корозії, повернення власникові після незаконного заволодіння з пошкодженими ідентифікаційними номерами, заміни складової частини (панелі) з ідентифікаційним номером на безномерну на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи. До заяви додаються відповідні матеріали підрозділу внутрішніх справ (довідка про факт незаконного заволодіння та перебування у розшуку транспортного засобу, довідка про дорожньо-транспортну пригоду тощо), відповідний висновок підрозділу департаменту Державтоінспекції МВС, акт спеціального чи експертного дослідження ідентифікаційних номерів (з доданням відповідних фотознімків) та/або документи, що підтверджують придбання та встановлення безномерних складових частин чи номерної панелі, або відповідне рішення суду.

У разі виявлення під час перереєстрації, зняття з обліку, проведення державного технічного огляду транспортного засобу факту відсутності (пошкодження) ідентифікаційного номера транспортного засобу або знищення чи підроблення ідентифікаційного номера його складової частини (кузова, шасі, рами, двигуна) проводиться спеціальне або експертне дослідження ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу метою встановлення їх справжніх ідентифікаційних номерів. Якщо за результатами дослідження ідентифікаційні номери складових частин установити неможливо або після їх встановлення перевірко за наявними автоматизованими базами даних не підтверджується факт перебування у розшуку транспортного засобу чи його складових частин у розшуку підрозділ ДАІ, який проводив державн реєстрацію зазначеного транспортного засобу, надає у десятиденний термін після проведення дослідження департаменту Державтоінспекції МВС висновок (з доданням відповідних фотознімків місць знаходження ідентифікаційних номерів транспортного засобу чи його складових частин, а також результатів спеціального або експертного дослідження), на підставі якого відповідним підрозділом департаменту Державтоінспекції МВС надається висновок, у якому визначається необхідність (можливість) заміни зазначених складових частин у встановленому порядку або нанесення спеціальних індивідуальних номерів чи дублювання первинних ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу.

Нанесення спеціальних індивідуальних номерів транспортного засобу чи складових частин зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції транспортних засобів здійснюється в разі неможливості встановлення первинних ідентифікаційних номерів складових частин або складання чи ремонту транспортних засобів використанням безномерних складових частин (кузова, шасі, рами, двигуна) на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи. До заяви додаються відповідний висновок підрозділу департаменту Державтоінспекції МВС, акт спеціального чи експертного дослідження ідентифікаційних номерів (з доданням відповідних фотознімків) та/або документи, що підтверджують придбання та встановлення безномерних складових частин чи номерної панелі.

Спеціалізованими підприємствами на підставі заяви власника або уповноваженої ним особи, документів, що посвідчують особу заявника, відповідно до оформленого висновку підрозділу департаменту Державтоінспекції МВС після проведення додаткової перевірки ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу та звірення наявних документів спеціальним приладом, який забезпечує автоматичне, чітке та однотипне відтворення структурної комбінації символів, наноситься (дублюється) на транспортний засіб чи його складові частини ідентифікаційний або спеціальний індивідуальний номер транспортного засобу згідно з методикою, визначеною МВС.

Після нанесення (дублювання) ідентифікаційних або спеціальних індивідуальних номерів транспортного засобу чи його складових частин до реєстраційних документів та автоматизованої бази зареєстрованих транспортних засобів у встановленому МВС порядку вносяться відповідні відмітки про місця нанесення та структурну комбінацію символів";

3) пункт 16 виключити;

4) у другому реченні пункту 17 слова "управління Державтоінспекції МВС" замінити словами "департамент Державтоінспекції МВС".

5) у тексті Правил слова "Науково-дослідний центр з безпеки дорожнього руху МВС", "вузли та агрегати", "вузли і агрегати", "вузли, агрегати" в усіх відмінках замінити словами "Центр безпеки дорожнього руху при департаменті Державтоінспекції МВС" і "складові частини" у відповідному відмінку.

3. У переліку документів, які підлягають захисту голографічними елементами, та їх державних замовників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2002 р. N 932 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 28, ст. 1314), виключити такі позиції:

"Дозвіл на переобладнання транспортного засобу -"-

Дозвіл на право проведення технічного огляду -"-

транспортних засобів спеціально

уповноваженими комісіями

Погодження на розміщення реклами -"-

Формуляр на розміщення реклами -"-".