Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 липня 2002 р. N 912
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1174 від 16 листопада 2011
р.)

Про затвердження переліку джерел іонізуючого
випромінювання, діяльність з використання
яких звільняється від ліцензування

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 74 від 21.01.20
05
N 1382 від 04.10.20
06 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1718 "Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 47, ст. 2034).

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2002 р. N 912

                             ПЕРЕЛІК
                джерел іонізуючого випромінювання,
                  діяльність з використання яких
                  звільняється від ліцензування

                             Розділ 1

       Перелік пожежних і димових оповіщувачів,
сигналізаторів диму, що комплектуються
радіонуклідними джерелами іонізуючого
випромінювання (далі - ДІВ), діяльність
з використання яких звільняється
від ліцензування

------------------------------------------------------------------
Пози-|Тип пожежних та димових оповіщувачів,|Тип ДІВ, що входять до
ція | сигналізаторів диму | складу оповіщувачів
------------------------------------------------------------------
1. РИД-1, СДПУ-1, СКПУ АДИ

2. РИД-6, РИД-6М, РИД-6М1, АИП-РИД
радіоізотопна установка РУПИ-1,
комплектована
димовими оповіщувачами РИД-6М

3. КИ-1

4. MNG-108, MNG-182,
система пожежної сигналізації
у вагонах "TESLA" з радіоізотопними
димовими оповіщувачами типу MNG-108,
MNG-182, MSK-102

5. MICRO-300 

     Діяльність з використання пожежних  і  димових  оповіщувачів,
сигналізаторів  диму,  що  комплектуються  радіонуклідними  ДіВ  з
більшою активністю,  ніж передбачена для звільнення діяльності від
ліцензування  (за сумарною активністю),  може бути звільнена,  від
ліцензування  після  реєстрації  в  Державному   регістрі   джерел
іонізуючого випромінювання (після введення Регістра в дію).

                             Розділ 2

    Перелік радіометричної та дозиметричної апаратури,
яка комплектується контрольними джерелами або в яких
використовуються контрольні джерела для перевірки її
роботоздатності, калібрування тощо, діяльність з
використання яких звільняється від ліцензування

-------------------------------------------------------------------------
Пози-| Прилад |ДІВ, яким комплектується радіометрична
ція | |та дозиметрична апаратура або яке
| |використовується для перевірки її
| |роботоздатності, калібрування тощо
-------------------------------------------------------------------------
1. Прилади сцинтиляційні К-3А
геологорозвідувальні
СРП-68-01, СРП-68-0,2,
СРП-68-03, СРП-88Н

2. Сцинтиляційний радіометр контрольне джерело кобальт-60
СРП-98

3. Дозиметри Т-19
ДРГЗ-01, ДРГЗ-02, ДРГЗ-03,
ДРГЗ-04, ДРГ-05, ДРГ-05М,
ДРГ-05М1, ДРГ-01Т
ДКС-90У контрольне джерело
КДГ-1 4СО-84, 4СО-215*

4. Радіометри КРБ-1, КРБ-1А, 4СО-84, 4СО-532, 4СО-215*, 3П9-402,
КРК-1 4СО-532, 3СО-802, 3СО-532,
Т74, Т59, Т92, Т58,
К72, К74, К79, К44*

РКС2-02 3СО-532, 3СО-133, 3СО-533, 1СО-801,
1СО-802, 1СО-803, 1СО-212, 1СО-213,
К-242, Т-53*

5. Радіометр аерозольно-паро- цезій-137
газових викидів РКС2-03 активністю 1 х 10 (в ступ. 5) Бк

6. Бета-радіометр РКБ4-1еМ 1СО-323*

7. Радіометр-дозиметр 4П9-253, 1П9-634, 1П9-634
МКС-01Р, МКС-01Р-01, 2СО-533, 1СО-135"
МКС-07 "Пошук",
МКС-1117А контрольні джерела (цезій-137,
плутоній-239)

 8. Гамма-бета спектрометр     контрольне джерело (цезій-137
МКС-АТ 1315 активністю 1,2 х 10 (в ступ. 4) Бк)

9. Радіометр КРА-1 4П9-32

10. Вимірювач потужності дози, Б-8
рентгенометр ДП-5А,
ДП-5Б, ДП-5В, ИМИД-5

11. Вимірювач активності БДМГ-41, Т-17*
БДМГ-41-01, БДМГ-41-02,
БДМГ-41-03

12. Радіометр РВ-4, РУП-1 1П9-22*, 6СО-135*

13. Одноканальний гамма-
спектрометр РУП-01П6


_______________
* Тут і далі - будь-які інші контрольні ДІВ, включені до
розділу 3.

14. Клінічний дозиметр типу контрольні джерела для перевірки
УА-18, 27012 та інших типів працездатності та калібрування
з контрольними джерелами приладів

15. Радіометри РУБ-1П,РУБ-01ГП, 1СО-133*
РУБ-01П1, РУБ-01П2,
РУБ-01П3, РУБ-01П4,
РУБ-01П5, РУБ-01П6,
РУБ-01П7

16. Індивідуальний аварійний нептуній-237
дозиметр бета-гамма-
нейтронного випромінювання
"Гнейс"

17. Установка для дозиметричного контрольні ДІВ, дистанційного
та радіаційного управління (бленкери)
технологічного
контролю 8004-01 "Система"

18. Спектрометр енергій бега- об'ємні контрольні проби, точкові
випромінювання контрольні ДІВ, калібрування за
комп'ютеризований СЕБ-01, плоскими джерелами стронцій-90
СЕБ-02 плюс ітрій-90 активністю
1,48 х 10 (в ступ. 3) Бк

 19. Спектрометр енергій бета-   зразкові об'ємні джерела,
випромінювання СЕБ-01 спектрометричні джерела бета-
випромінювання, контрольні
об'ємні джерела стронцій-90 плюс
ітрій-90, цезій-137, талій-204
та інші, атестовані відповідно
до активності в діапазоні
1 Бк - 10 кБк

20. Аналізатор "Квант-С" прометій-147 активністю
1,3 х 10 (в ступ. 3) Бк

21. Спектрометр СЕГ-С-06 америцій-241 активністю
1,19 х 10 (в ступ. 5) Бк,
америцій-241 активністю
1,19 х 10 (в ступ. 5) Бк,
кобальт-60 активністю
1,18 х 10 (в ступ. 5) Бк,
кобальт-60 активністю
1,1 х 10 (в ступ. 5) Бк

22. Спектрометр енергії гамма- комплект стандартних зразків ОСГИ,
випромінювання державні стандартні зразки складу
сцинтиляційний природних радіоактивних елементів
СЕГ-001 "АКП-С", ГСО-ЕРЭ-S (Cs-137, К-40, Rа-226,
СЕГ-001м "АКП-С", Тh-232, Eu-152), зразкові джерела
СЕГ-001к "АКП-С", спеціального призначення ОИСН
СЕГ-002 "АКП-П" (К-40, Ra-226, Тh-232)

23. Гамма-спектрометр МКГ-1309 контрольне джерело
(цезій-137 активністю
1,2 х 10 (в ступ. 4) Бк)

24. Радіометр газів РГБ-07 реперне джерело бета-
випромінювання стронцій-90
плюс ітрій-90 активністю
5,3 х 10 (в ступ. 4) Бк

25. Переносний аналізатор для датчик приладу містить блок з
визначення елементного складу трьома ДІВ (плутоній-238,
матеріалів "ПРИМ-1М" америцій-241, залізо-55)

 26. Спектрометр випромінювання   калібрування енергетичне та
людини SKAN-AK-01 ефективності реєстрації (ОСГИ)

27. Рентгенорадіометричний збудження флуоресцентного
аналізатор токсичних випромінювання елементів за
елементів РПП-м1К допомогою ДІВ

28. Монітор гамма-випромінювання контрольне ДІВ гамма-випромінювання
ЕL 1101 для перевірки роботоздатності
монітора під час експлуатації

29. Монітор рентгенівського контрольне ДІВ ОСГИ-3-1
випромінювання ЕL 1103 (цезій-137 активністю
1,2 х 10 (в ступ. 4) Бк)

30. Монітор бета-гамма- контрольне ДІВ ОСГИ-3-1
випромінювання ЕL 1117 (цезій-137 активністю
1,2 х 10 (в ступ. 4) Бк)

31. Дозиметр рентгенівського та контрольне ДІВ ОСГИ-3-1
гамма-випромінювання ЕL 1119 (цезій-137 активністю
1,2 х 10 (в ступ. 4) Бк)

32. Високочутливий монітор гамма- контрольне ДІВ ОСГИ-3-1
активності РКГ-01А (цезій-137 активністю
1,2 х 10 (в ступ. 4) Бк)

33. Портативний монітор гамма- контрольне ДІВ ОСГИ-3-1
активності РКГ-02А (цезій-137 активністю
1,2 х 10 (в ступ. 4) Бк)

34. Дозиметр рентгенівського контрольне джерело
випромінювання ДКР-1103А (барій-133 активністю
5,0 х 10 (в ступ. 4) Бк) 

     До розділу 2 включено вироби з радіонуклідними ДіВ  за  умови
неперевищення їх активності 20 рівнів, передбачених для звільнення
від регулюючого контролю ДіВ (за сумарною активністю).

                             Розділ 3

       Перелік контрольних джерел для перевірки
працездатності приладів, їх калібрування
та атестації, діяльність з використання
яких звільняється від ліцензування

------------------------------------------------------------------
Позиція | Контрольні ДІВ | Позиція | Контрольні ДІВ
------------------------------------------------------------------
1. 1У8-400 19. 6У8-401
2. 2У8-630 20. 6У8-631
3. 2У8-101 21. 6У8-102
4. 2У8-161 22. 6У8-162
5. 3У8-161 23. 6У8-252
6. 3У8-251 24. 6У8-402
7. 3У8-401 25. 6У8-632
8. 4У8-251 26. Набір 2
9. 4У8-401 27. Комплект 1У8
10. 4У8-631 28. Комплект 3У8
11. 4У8-102 29. Комплект 6У8
12. 4У8-162 30. Набір 2аи
13. 5У8-401 31. Комплект 3У8
14. 5У8-631 32. Комплект 6У8
15. 5У8-102 33. 1У4-400
16. 5У8-162 34. 1У4-630
17. 5У8-252 35. 1У4-101
18. 5У8-402 36. 1У4-161

------------------------------------------------------------------
Позиція | Контрольні ДІВ | Позиція | Контрольні ДІВ
------------------------------------------------------------------
37. 1У4-251 86. 1П9-351
38. 1У4-401 87. 1П9-401
39. 2У4-630 88. 1П9-631
40. 2У4-101 89. 1У4-251
41. 2У4-161 90. 1У4-401
42. 2У4-251 91. 2У4-630
43. 2У4-401 92. 2У4-101
44. 2У4-631 93. 2У4-161
45. 2У4-102 94. 2У4-251
46. 2У4-162 95. 2У4-401
47. 3У4-101 96. 2У4-631
48. 3У4-161 97. 2У4-102
49. 3У4-251 98. 2У4-162
50. 3У4-401 99. 3У4-101
51. 3У4-631 100. 3У4-161
52. 3У4-102 101. 3У4-251
53. 3У4-162 102. 3У4-401
54. 3У4-252 103. 3У4-631
55. 4У4-251 104. 3У4-102
56. 4У4-401 105. 3У4-162
57. 4У4-631 106. 3У4-252
58. 4У4-102 107. 4У4-251
59. 4У4-162 108. 4У4-401
60. 4У4-252 109. 4У4-631
61. 4У4-402 110. 4У4-102
62. 5У4-401 111. 4У4-162
63. 5У4-631 112. 4У4-252
64. 5У4-102 113. 4У4-402
65. 5У4-162 114. 5У4-401
66. 5У4-252 115. 5У4-631
67. 5У4-402 116. 5У4-102
68. 5У4-632 117. 5У4-162
69. 6У4-631 118. 5У4-252
70. 6У4-102 119. 5У4-402
71. 6У4-162 120. 5У4-632
72. 6У4-252 121. 6У4-631
73. 6У4-402 122. 6У4-102
74. 6У4-632 123. 6У4-162
75. 6У4-103 124. 6У4-252
76. Набір 4а 125. 2П9-165
77. Комплект 1У4 126. 3П9-401
78. Комплект 3У4 127. 3П9-631
79. Набір 4аи 128. 3П9-102
80. Комплект 1У4 129. 3П9-162
81. Комплект 3У4 130. 3П9-252
82. 1П9-400 131. 3П9-402
83. 1П9-630 132. 3П9-632
84. 1П9-101 133. 3П9-103
85. 1П9-161 134. 3П9-163

------------------------------------------------------------------
Позиція | Контрольні ДІВ | Позиція | Контрольні ДІВ
------------------------------------------------------------------
135. 3П9-253 184. 6П9-631
136. 3П9-403 185. 6П9-102
137. 3П9-633 186. 6П9-162
138. 3П9-104 187. 6П9-252
139. 3П9-164 188. 6П9-402
140. 3П9-254 189. 6П9-632
141. 3П9-404 190. 6П9-103
142. 3П9-634 191. 6П9-163
143. 3П9-105 192. 6П9-253
144. 3П9-165 193. 6П9-403
145. 4П9-401 194. 6П9-633
146. 4П9-631 195. 6П9-104
147. 4П9-102 196. 6П9-164
148. 4П9-162 197. 6П9-254
149. 4П9-252 198. 6П9-404
150. 4П9-402 199. 6П9-634
151. 4П9-632 200. 6П9-105
152. 4П9-103 201. 6П9-165
153. 4П9-163 202. Комплект 1П9
154. 4П9-253 203. Комплект 2П9
155. 4П9-403 204. Комплект 3П9
156. 4П9-633 205. Комплект 4П9
157. 4П9-104 206. Комплект зразкових
158. 4П9-164 спектрометричних
159. 4П9-254 джерел альфа-
160. 4П9-404 випромінювання (ОСИАИ)
161. 4П9-634 207. 1СО131
162. 4П9-105 208. 1СО211
163. 4П9-165 209. 1СО321
164. 5П9-251 210. 1СО531
165. 5П9-401 211. 1СО801
166. 5П9-631 212. 1СО132
167. 5П9-102 213. 1СО212
168. 5П9-162 214. 1СО322
169. 5П9-252 215. 1СО532
170. 5П9-402 216. 1СО802
171. 5П9-632 217. 1СО133
172. 5П9-103 218. 1СО213
173. 5П9-163 219. 1СО323
174. 5П9-253 220. 1СО533
175. 5П9-403 221. 1СО803
176. 5П9-633 222. 1СО134
177. 5П9-104 223. 1СО214
178. 5П9-164 224. 1СО324
179. 5П9-254 225. 1СО534
180. 5П9-404 226. 1СО804
181. 5П9-634 227. 1СО135
182. 5П9-105 228. 2СО211
183. 5П9-165 229. 2СО321

------------------------------------------------------------------
Позиція | Контрольні ДІВ | Позиція | Контрольні ДІВ
------------------------------------------------------------------
230. 2СО531 279. 4СО135
231. 2СО801 280. 5СО801
232. 2СО132 281. 5СО132
233. 2СО212 282. 5СО212
234. 2СО322 283. 5СО322
235. 2СО532 284. 5СО532
236. 2СО802 285. 5СО802
237. 2СО133 286. 5СО133
238. 2СО213 287. 5СО213
239. 2СО323 288. 5СО323
240. 2СО533 289. 5СО533
241. 2СО803 290. 5СО803
242. 2СО134 291. 5СО134
243. 2СО214 292. 5СО214
244. 2СО324 293. 5СО324
245. 2СО534 294. 5СО534
246. 2СО804 295. 5СО804
247. 2СО135 296. 5СО135
248. 3СО801 297. 6СО801
249. 3СО132 298. 6СО132
250. 3СО212 299. 6СО212
251. 3СО322 300. 6СО322
252. 3СО532 301. 6СО532
253. 3СО802 302. 6СО802
254. 3СО133 303. 6СО133
255. 3СО213 304. 6СО213
256. 3СО323 305. 6СО323
257. 3СО533 306. 6СО633
258. 3СО803 307. 6СО803
259. 3СО134 308. 6СО134
260. 3СО214 309. 6СО214
261. 3СО324 310. 6СО324
262. 3СО534 311. 6СО534
263. 3СО804 312. 6СО804
264. 3СО135 313. 6СО135
265. 4СО212 314. Набір талію-204 ТУ
266. 4СО322 95.1000-82
267. 4СО532 315. Набір 1Т4
268. 4СО802 316. Набір 2Т4
269. 4СО133 317. Набір 3Т4
270. 4СО213 318. Набір вуглецю-14 ТУ
271. 4СО323 319. 95.1000-82
272. 4СО533 320. Набір 1УГ
273. 4СО803 321. Набір 4УГ
274. 4СО134 322. Набір 10УГ
275. 4СО214 323. Т-3
276. 4СО324 324. Т-4
277. 4СО534 325. Т-13
278. 4СО804 326. Т-17

------------------------------------------------------------------
Позиція | Контрольні ДІВ | Позиція | Контрольні ДІВ
------------------------------------------------------------------
327. Т-18 369. Спектрометричне
328. Т-19 джерело РЕ-S-Сs РЕ-Rа
329. Т-22 371. Комплект зразкових
330. Б-8 спектрометричних
331. Б-24 джерел гамма-
332. ИБИРЗН-63-1 випромінювання ОСГИ
333. ИБИРЗН-63-II-1 372. Змішаний гамма
334. ИБИРЗН-63-III-2 стандарт-точкове
335. ИБИРЗН-63-III-1 джерело
336. ИБИРЗН-63-IV SZМ-2
337. ИБИРЗН-63-V 373. Т-21
338. ИБИРЗН-63-VI 374. Комплект зразкових
339. БИН-63-1 спектрометричних
340. БИН-63-2 джерел гамма-
341. БИН-63-3 випромінювання
342. БИН-63-4 ОСГИ-М
343. БИН-63-5 375. Набір ОМАСН
344. БИН-ГХ-1 376. Набір ОИСН
345. БИН-ГХ-2 377. Комплект зразкових
346. БИН-ГХ-2а спектрометричних
347. НИ-1 джерел ОСАИ
348. НИ-2 378. Контрольне джерело
349. НИ-3 ОСГИ-3-1
350. НИ-4 379. Комплект джерел для
351. НИ-5 калібрування гамма-
352. ИГИ-ЦН-1-1 спектрометрів в
353. ИГИ-Цн-1 поліетиленовій фользі
354. РИВ-181 SZNa-7
355. Набір 1К-0 SZSc-6
356. Набір 2К-0 SZCr-14
357. Набір 3К-0 SZMn-6
358. Набір 3б SZCo-97
359. К-3 SZCo-65
360. К3-А SZZn-9
361. АКЛ-13 SZSe-5
362. АК-30 SZSb-9
363. АРИА-24-1 SZBa-5
364. АРИА-241-2 SZCs-37
365. ИРИЖ-30 SZCe-8
366. А-24 SZEu-6
367. А-10 SZTm-10
368. Спектрометричне SZHg-7
джерело
ГСО-ЕРЭ-S-Тh

------------------------------------------------------------------
Позиція | Контрольні ДІВ | Позиція | Контрольні ДІВ
------------------------------------------------------------------
380. Комплект джерел 385. Імітуючий стандарт
для калібрування Mock-(в ступ. 131) I
гамма- SZJ-35
спектрометрів
в капсулі SZJ-36
SZNa-6 SZJ-37
SZSc-5 386. Набір епоксидних
SZCr-8 джерел для
калібрування
SZMn-5 одноканального
SZCo-96 сцинтиляційного
SZCo-45 детектора
SZZn-8 SZCs-36

381. Комплект SZCo-34
зразкових SZSr-40
спектрометричних БИТр-Г4
джерел гамма-
випромінювання
ОСГИ БИТр-М-1
SZSe-4 ИНИТ-АС-2
SZSb-8 ИНИТ-АС-1
SZВа-4 ИНИТ-1
SZCs-25 ИНИТ-2
SZСе-6 ИНИТ-3
SZEu-5 ИНИТ-4
SZTm-9 ИНИТ-5
SZHg-6 ИНИТ-6

382. Змішаний гамма ИНИТ-7
стандарт-джерело ИНИТ-8
в об'ємі Марінеллі ИНИТ-9
SZМ-3 ИНИТ-10

383. Калібрувальне ИНИТ-Т-1
джерело ИНИТ-Т-2
йоду-129 для ИНИТ-Т-3
RIA SZJ-5

384. Набір джерел
кобальту ИНИТ-Т-4
в алюмінієвому
капсулі ИНИТ-Т-5
SZСо-53 ИНИТ-Т-6
SZСо-54 ИНИТ-Т-7
SZСо-55 ИНИТ-Т-8
SZСо-56 ИНИТ-Т-9
SZСо-58 ИНИТ-Т-10 

     До розділу  3  включено  ДіВ  за   умови   неперевищення   їх
активності 20 рівнів,  передбачених для звільнення від регулюючого
контролю ДіВ (за сумарною активністю).

                             Розділ 4

         Перелік генеруючих пристроїв,
діяльність з використання яких
звільняється від ліцензування

------------------------------------------------------------------
Позиція | Назва приладу (пристрою, установки)
------------------------------------------------------------------
1. Мікроскоп електронний ЗМВ-100Б

2. Мікроскоп електронний ЗМ-125

3. Мікроскоп електронний з можливістю рентгенівського
мікроаналізу ЗММА-2

4. Мікроскоп електронний ЗММА-4

5. Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100

6. Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100-01

7. Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100К

8. Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-100М

9. Електронний просвічувальний мікроскоп ПЕМ-У

10. Мікроскоп електронний ПЕМ-125К

11. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-100

12. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-102Е

13. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-200

14. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-100У

15. Мікроскоп електронний растровий з камерою
низького вакууму і системою енергодисперсійного
мікроаналізу РЕМ-106

16. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-106И

17. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-108

18. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-111

19. Мікроскоп електронний растровий РЕМ-106-01

20. Мікроскоп електронний растровий з камерою
низького вакууму РЕМ-106-02

21. Мікроскоп електронний растровий з системою
енергодисперсійного мікроаналізу РЕМ-106-03

22. Мікроскоп електронний растровий,
мікроаналізатор РЕММА-102-02

23. Мікроскоп електронний растровий із
спектрометром енергетичної дисперсії РЕММА-102-03

24. Мікроскоп електронний растровий із спектрометрами
хвильової дисперсії РЕММА-102

25. Мікроскоп електронний растровий із спектрометрами
хвильової дисперсії РЕММА-102-04

26. Мікроскоп електронний растровий РЕММА-202М

   27.    Апаратура електронно-променева ЕЛА-6

28. Апаратура електронно-променева ЕЛА-30В

29. Апаратура електронно-променева ЕЛА-60В

30. Апаратура електронно-променева ЕЛА-120

31. Рентгенівський спектрометр ARL 9800 XP

32. Рентгенівський спектрометр ARL 9800 OA-SIS 

     До розділу 4 включено  генеруючі  пристрої,  що  відповідають
будь-якій з таких умов:

     неперевищення потужності еквівалентної дози випромінювання на
відстані 0,1 метра від доступної поверхні приладів -  10  мкЗв  на
годину,   якщо   прилад   знаходиться   у  спеціально  обладнаному
приміщенні,  перебування людей  в  якому  під  час  роботи  такого
приладу забороняється інструкцією з його використання;

     неперевищення потужності еквівалентної дози випромінювання на
відстані 0,1 метра від доступної поверхні приладів  -  1  мкЗв  на
годину,  якщо  персонал  може  перебувати  у  контакті з працюючим
приладом.

                             Розділ 5

        Перелік відкритих джерел іонізуючого
випромінювання, діяльність з використання
яких звільняється від ліцензування

------------------------------------------------------------------
Позиція | Тип відкритого | Позиція | Тип відкритого
| джерела | | джерела
------------------------------------------------------------------
1. СОИСУ-0001 16. СОИСУ-1023
2. СОИСУ-0011 17. СОИСУ-1408
3. СОИСУ-0020 18. СОИСУ-1688
4. СОИСУ-0027 19. СОИСУ-2098
5. СОИСУ-0041 20. СОИСУ-3587
6. СОИСУ-0050 21. СОИСУ-4501
7. СОИСУ-0066 22. СОИСУ-4928
8. СОИСУ-0071 23. СОИСУ-7645
9. СОИСУ-0098 24. СОИСУ-8977
10. СОИСУ-0163 25. СОИСУ-9605
11. СОИСУ-0199 26. СОИСУ-9999
12. СОИСУ-0250 27. СОТВ
13. СОИСУ-0330 28. СОРТВ
14. СОИСУ-0446 29. СОРРУТ
15. СОИСУ-0642 30. СОРРТТ 

     До розділу 5 включено відкриті  радіонуклідні  ДіВ  за  умови
неперевищення  їх активності відповідних рівнів звільнення ДіВ від
регулюючого контролю (за сумарною активністю).

               Розділ 6

         Перелік приладів та пристроїв,
що комплектуються радіонуклідними ДІВ,
діяльність з використання яких
звільняється від ліцензування

------------------------------------------------------------------
Позиція| Виріб | ДІВ, що входить до складу виробу
| | (тип або радіонуклід та
| | активність)
------------------------------------------------------------------
1. Газовий хроматограф нікель-63
фірми активністю 3,7 х 10 (в ступ. 8) Бк
"Янако" G-180 FE

2. Газовий хроматограф ИБИРЗН-63 тип II-Б (нікель-63
"Цвет-500М" активністю 12 х 10 (в ступ. 8) Бк)

3. Газовий хроматограф ДБВРЗН-63 (нікель-63
"Кристал-2000" активністю 12 х 10 (в ступ. 8) Бк)

4. Газовий хроматограф ИБИРЗН-тип 1 (нікель-63
ЛХМ-80-5 активністю 12 х 10 (в ступ. 8) Бк)

5. Газовий хроматограф ИБИРЗН-63 (нікель-63
моделі 3700-02 активністю 12 х 10 (в ступ. 8) Бк)

6. Хроматограф нікель-63
"СЕЛМІХРОМ-1" активністю 12 х 10 (в ступ. 9) Бк

7. Детектор нікель-63
електроннозахватний активністю 12 х 10 (в ступ. 9) Бк
для хроматографів
"СЕЛМІХРОМ-1"

8. Радіоізотопний
хроноскоп РИХ-5М 

     До розділу 6 включено вироби з радіонуклідними ДіВ  за  умови
неперевищення їх активності 20 рівнів, передбачених для звільнення
від регулюючого контролю ДіВ (за сумарною активністю).

               Розділ 7

       Перелік ДІВ, якими комплектуються димові
та пожежні оповіщувачі та інші пристрої
і вироби з радіоактивними ізотопами,
діяльність з використання яких
звільняється від ліцензування

------------------------------------------------------------------
Позиція| Тип ДІВ, | Радіонуклід, активність
| назва або марка |
| виробу |
------------------------------------------------------------------
1. Джерело альфа- плутоній активністю
випромінювання 1,35 х 10 (в ступ. 7) Бк
АИП-ЭДГХ (використовується
в автоматичних сигнальних
пожежних і димових
оповіщувачах)

2. Джерело альфа- плутоній-238 активністю до
випромінювання: 9,2 х 10 (в ступ. 7) Бк
тип "Альфа"
використовується у
пожежних і димових
оповіщувачах)

3. Джерело америцій-241 активністю
АМ1SD1 24 х 10 (в ступ. 3) Бк
(використовується у
димових оповіщувачах)

4. Джерело СКНА-22-2А прометій-147 активністю
(використовується в бета- 7,4 х 10 (в ступ. 5) Бк
розрядниках агрегата
запалення
авіадвигунів Р-22)

5. Джерело РМ1Н1 прометій-147
(використовується для
вимірювання рівня пилу та
забруднення)

6. Радіолюмінісцентний тритій
світлосклад
постійної дії марки "ПС"

7. Тритієві світлознаки в тритій
арматурі замовника

8. Тритієві світлознаки тритій
(армовані) 

     До розділу  7  включено вироби з радіонуклідними ДіВ за умови
неперевищення їх активності 20 рівнів, передбачених для звільнення
від регулюючого контролю ДіВ (за сумарною активністю).

     Використання пожежних і димових оповіщувачів,  сигналізаторів
диму, що   комплектуються    радіонуклідними    ДіВ    згідно    з
позиціями 1-2,   активність   яких   більша  ніж  передбачено  для
звільнення діяльності від ліцензування (за  сумарною  активністю),
може бути звільнено від ліцензування після реєстрації в Державному
регістрі  джерел  іонізуючого   випромінювання   (після   введення
Регістра в дію).

               Розділ 8

    Перелік генеруючих пристроїв медичного призначення,
діяльність з використання яких звільняється
від ліцензування

------------------------------------------------------------------
Позиція | Назва приладу (пристрою, установки)
------------------------------------------------------------------
1. Апарат рентгенівський флюорографічний пересувний
(перевізний) "Індіарс-П"

2. Апарат рентгенівський флюорографічний пересувний
(перевізний) з цифровою обробкою зображення АРПЦОЗ

3. Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний
цифровий 12ФК1

4. Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф9
"Україна"

5. Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний з
цифровою обробкою зображення 12Ф7.Ц03 (модернізований)

6. Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний
"Серіомета 7"

7. Апарат рентгенівський флюорографічний стаціонарний 12Ф7

8. Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний
стаціонарний "Cranex" (моделі "Cranex 2,5+", "Cranex
3+Ceph", "Cranex Tome Ceph")

9. Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний)
панорамний стаціонарний IMD 12

10. Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний
стаціонарний "Авантекс ДЦ"

11. Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний
стаціонарний цифровий "Orthophos"

12. Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний
стаціонарний "Spherax 70 KV Radiografico"

13. Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний
стаціонарний "Planmeca Proline" (моделі "Planmeca Proline
EC" та "Planmeca Proline CC")

14. Апарат рентгенівський стоматологічний панорамний та
цефалометричний "Orthoralix 9200" (моделі "Orthoralix
9200 CEPH", "Orthoralix 9200 Plus", "Orthoralix 9200
AEC", "Orthoralix 9200 DPI")

15.   Апарат рентгенівський  діагностичний  стоматологічний
панорамний гострофокусний стаціонарний "Пардус-01"

16. Апарат рентгенівський стоматологічний "Searcher 70"
(моделі "Searcher 70 X 073-WK", "Searcher 70 DX 073-FM",
"Searcher 70 DX 073-RK II")

17. Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) IMD
300

18. Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний)
"Odontorama PC 100"

19. Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний)
"Oralix AC"

20. Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний)
"Prostyle Intra"

21. Апарат рентгенівський стоматологічний "Prodental Pro 70"
(моделі "Prodental Pro 70 Intra" та "Prodental Pro 70
Plus")

22. Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний) "Irix
70 Elitys"

23. Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний)
"Oralіx AC" (моделі "Oralix AC 53030101 WW", "Oralix AC
53030111 WW", "Oralix AC 53030121 WW", "Oralix AC
53030131 WW", "Oralix AC 53030151 WW", "Oralix AC
53030171 WW", "Oralix AC 53030261 WW", "Oralix AC
53030271 WW")

24. Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний)
"Ortoslice" (моделі "Ortoslice OS 500","Ortoslice OS 500
C","Ortoslice OS 500 P", "Ortoslice OS 1000", "Ortoslice
OS 1000 E", "Ortoslice OS 1000 C", "Ortoslice OS 1000
CE", "Ortoslice OS 1000 P", "Ortoslice OS 1000 EP") з
цифровою приставкою до них "Digipan Universal"

25. Апарат рентгенівський стоматологічний (дентальний)
"Minident 65" (модифікація 70)

26. Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний
"Heliodent Vario"

27. Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний
"Image-X System"

28. Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний
"Xgenus"

29. Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний
"Xgenus DC"

30.   Апарат рентгенівський стоматологічний інтраоральний "765
DC"

31. Обладнання рентгенографічне маммографічне "Alpha ST2",
"Alpha RT", "Performa", "Diamond MGX-2000"

32. Установка рентгенівська маммографічна універсальна
"Mammomat" (моделі "Mammomat 3000 Nova", "Mammomat 1000")

33. Установка рентгенівська панорамна "Planmeca ProMax"

34. Система рентгенівська інтраоральна для радіографії зубів
та щелеп "Heliodent" з системою цифрової обробки
зображення "Sidexis"

35. Комплекс рентгенівський флюорографічний пересувний
цифровий КРФ-112

36. Комплекс рентгенівський флюорографічний КРФ-111

37. Комплекс рентгенівський маммографічний цифровий "Мадис" 

     До розділу   8   включено   генеруючі   пристрої    медичного
призначення,  що  дозволені  для застосування в медичній практиці,
зареєстровані   в   установленому   законодавством   порядку    та
відповідають таким умовам:

     дози випромінювання  на  робочих місцях персоналу категорії А
не перевищують 0,4 мЗв на тиждень,  20 мЗв на рік,  11,8  мкЗв  на
годину;

     потужність дози  випромінювання  на  відстані 100 сантиметрів
від фокусної точки  у  всіх  напрямках,  крім  напрямку  цільового
опромінення,   не  більше  ніж  0,25  мГр/год.  -  для  дентальних
рентгенівських  апаратів,  0,87  мГр/год.  -  для   рентгенівських
апаратів (крім маммографічних).

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 74 від 21.01.2005, N 1382 від 04.10.2006 )