Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 листопада 2006 р. N 1670
Київ

Про затвердження Порядку проведення
кваліфікації когенераційної установки

Відповідно до статті 11 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" ( 2509-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення кваліфікації когенераційної установки, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2006 р. N 1670

Порядок
проведення кваліфікації когенераційної установки

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення відповідності умов та показників експлуатації когенераційної установки, яка відпускає частину або весь обсяг виробленої електричної енергії споживачам, крім потреб власного споживання, кваліфікаційним показникам однієї з двох умов, визначених статтею 11 Закону України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" ( 2509-15 ) (далі - кваліфікація когенераційної установки).

2. Когенераційна установка, умови та показники експлуатації якої відповідають кваліфікаційним показникам, зазначеним у пункті 1, визнається кваліфікованою.

3. Кваліфікація когенераційної установки здійснюється НАЕР на підставі висновку технічної експертизи когенераційної установки, що проводиться науково-дослідною, проектно-конструкторською установою (організацією) та іншими суб'єктами господарювання (далі - експертна установа) в установленому НАЕР порядку, та даних, зазначених у технічній інформації, яку власник когенераційної установки або уповноважена ним особа (далі - заявник) подає за формою, встановленою НАЕР.

4. Технічну експертизу когенераційної установки проводить визначена за результатами конкурсного відбору, що проводиться в установленому НАЕР порядку, експертна установа, якщо такий вид діяльності передбачений її статутом (положенням).

5. Технічна експертиза когенераційної установки проводиться на підставі договору, укладеного між заявником і експертною установою.

6. За результатами розгляду протягом 20 днів поданих заявником висновку технічної експертизи когенераційної установки і технічної інформації НАЕР приймає рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки.

Форма свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки встановлюється НАЕР.

НАЕР повідомляє заявника в письмовій формі про відмову у видачі зазначеного свідоцтва (з обгрунтуванням підстав) не пізніше трьох днів з дня прийняття рішення про відмову в його видачі.

7. Свідоцтво про кваліфікацію когенераційної установки дійсне протягом одного року.