Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 листопада 2006 р. N 1658
Київ

Деякі питання Державної
спеціальної служби транспорту

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Поширити на військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту дію постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 739, N 40, ст. 1859; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2004 р., N 16, ст. 1105, N 21, ст. 1438; 2006 р., N 11, ст. 716, N 14, ст. 995, N 22, ст. 1609, N 28, ст. 2012, N 31, ст. 2233).

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Міністерству транспорту та зв'язку забезпечити виконання підрозділами Державної спеціальної служби транспорту робіт щодо знешкодження вибухонебезпечних предметів, виявлених на об'єктах транспортної системи.

4. Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для відшкодування витрат на виконання робіт щодо виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів.

5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2006 р. N 1658

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; 1995 р., N 8, ст. 191; Офіційний вісник України, 1997 р., число 36, с. 28; 1999 р., N 15, ст. 609; 2000 р., N 7, ст. 275; 2001 р., N 31, ст. 1393, N 47, ст. 2071; 2003 р., N 47, ст. 2442; 2004 р., N 46, ст. 3017; 2005 р., N 25, ст. 1441; 2006 р., N 7, ст. 371, N 22, ст. 1609, N 31, ст. 2233) - з доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1995 р. N 1009:

1) в абзаці другому пункту 1 слова "Службі зовнішньої розвідки;" замінити словами "Службі зовнішньої розвідки, Державній спеціальній службі транспорту;";

2) у пункті 2 слова "Служби зовнішньої розвідки, а також особам" замінити словами "Служби зовнішньої розвідки, Державної спеціальної служби транспорту, а також особам";

3) у пункті 3:

в абзаці п'ятому підпункту "б" слова "Службою зовнішньої розвідки та" замінити словами "Службою зовнішньої розвідки, Міністерством транспорту та зв'язку і";

абзац п'ятнадцятий підпункту "в" після слів "Міністерством внутрішніх справ," доповнити словами "Міністерством транспорту та зв'язку,";

4) пункт 14 після слів "Міністерства внутрішніх справ," доповнити словами "Міністерства транспорту та зв'язку,".

2. Пункт 1 Умов державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, і порядок виплат їм та членам їх сімей страхових сум, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. N 488 (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 242; 1995 р., N 6, ст. 146; Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981; 2006 р., N 22, ст. 1609), після слів "що виділяються Міністерству оборони," доповнити словами "Міністерству транспорту та зв'язку,".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1992 р. N 538 "Про Порядок забезпечення безплатного проїзду військовослужбовців і членів їх сімей у чергову відпустку, на нове місце служби та перевезення багажу" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981; 2006 р., N 22, ст. 1609):

1) пункт 2 постанови після слів "Верховною Радою України," доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту,";

2) у першому реченні абзацу першого пункту 1 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Верховною Радою України." замінити словами "Верховною Радою України, Державною спеціальною службою транспорту.".

4. Пункт 4 Положення про порядок застосування вогнепальної зброї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 575 - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1609), після слів "Служби зовнішньої розвідки," доповнити словами "підрозділів охорони Держспецтрансслужби,".

5. В абзаці третьому пункту 6 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. N 637 (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814; 2003 р., N 48, ст. 2505; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 27, ст. 1959), слова "Служби зовнішньої розвідки;" замінити словами "Служби зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужби;".

6. Абзац третій пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 213; 1995 р., N 1, ст. 21, N 3, ст. 62, N 7, ст. 167, N 8, ст. 205; 1996 р., N 1, ст. 3, N 20, ст. 580, N 21, ст. 597; Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24, число 39, с. 13; 1998 р., N 9, ст. 345; 1999 р., N 29, ст. 1476, N 45, ст. 2232; 2000 р., N 22, ст. 900, N 28, ст. 1164; 2001 р., N 20, ст. 845, N 44, ст. 1982; 2002 р., N 21, ст. 1045; 2004 р., N 9, ст. 534, N 15, ст. 1044, N 21, ст. 1436; 2005 р., N 2, ст. 83, N 3, ст. 142, N 28, ст. 1626; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 23, ст. 1724, N 25, ст. 1814, N 31, ст. 2233, ст. 2235), після слів "військових формувань," доповнити словами "Адміністрації Держспецтрансслужби,".

7. Пункт 17 переліку професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. N 1238 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 53; 1998 р., N 34, ст. 1277; 2006 р., N 22, ст. 1609), після слів "Службу зовнішньої розвідки," доповнити словом "Держспецтрансслужбу,".

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1601 "Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран військової служби" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1807; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2006 р., N 22, ст. 1609):

1) пункти 2 і 3 постанови після слів "Служби зовнішньої розвідки," доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту,";

2) в описі нагрудного знака "Ветеран військової служби", затвердженому зазначеною постановою:

абзац шостий пункту 1 після слів "Служба зовнішньої розвідки," доповнити словами "Державна спеціальна служба транспорту,";

абзац другий пункту 2 після слів "Збройних Сил України," доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту,".

9. Пункт 1 Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1923 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2099; 2000 р., N 34, ст. 1445; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2005 р., N 20, ст. 1060; 2006 р., N 22, ст. 1609), після слів "та інших військових формувань," доповнити словом "Держспецтрансслужби,".

10. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2294 "Про упорядкування робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981) та від 18 серпня 2005 р. N 776:

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Міністерству транспорту та зв'язку забезпечити виконання підрозділами Державної спеціальної служби транспорту функцій, пов'язаних з проведенням розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів на об'єктах транспортної системи (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), із залученням у разі потреби підрозділів Збройних Сил і Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.";

2) у пункті 3:

слова "Міністерством оборони та" замінити словами "Міністерством оборони, Міністерством транспорту та зв'язку і";

цифри і слова "30 грудня 1999 р." замінити цифрами і словами "1 липня 2007 р.";

3) у пункті 4:

в абзаці першому слова "Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та" замінити словами "Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної спеціальної служби транспорту та";

в абзаці другому слова "Міністерству оборони та" замінити словами "Міністерству оборони, Міністерству транспорту та зв'язку і".

11. У Положенні про військові комісаріати, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1235 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1763):

1) у пункті 4 слова "військових формувань і" замінити словами "військових формувань, Держспецтранслужбою і";

2) у пункті 9:

в абзаці другому слова "військових формувань у" замінити словами "військових формувань, Держспецтрансслужби у";

в абзаці шостому слова "військових формувань, у" замінити словами "військових формувань, Держспецтрансслужби, у";

в абзаці шістнадцятому слова "військових формувань надзвичайних ситуацій" замінити словами "військових формувань, Держспецтрансслужби надзвичайних ситуацій";

3) в абзаці п'ятому пункту 11 слова "військовими формуваннями;" замінити словами "військовими формуваннями, Держспецтрансслужбою;".

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1194 "Про польові виплати військовослужбовцям і працівникам військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1596; 2003 р., N 37, ст. 1981):

1) у назві постанови слова "військових формувань" замінити словами "військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту";

2) абзац перший пункту 1 після слів "військових формувань," доповнити словами "Державної спеціальної служби транспорту,".

13. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. N 177 "Про забезпечення щорічної виплати разової грошової допомоги, передбаченої Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 7, ст. 396; 2006 р., N 22, ст. 1609) після слів "Міністерству внутрішніх справ," доповнити словами "Міністерству транспорту та зв'язку,".

14. Абзац перший пункту 4 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1112 "Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2337; 2006 р., N 22, ст. 1609), після слова "МВС," доповнити словом "Мінтрансзв'язку,".