Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5076-VI від 05.07.20
12 )

Про внесення змін до Закону України
"Про адвокатуру"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62) такі зміни:

1) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

"Адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката України";

2) абзац четвертий статті 17 виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 16 листопада 2006 року
N 355-V