Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 304/1738 від 14.03.2002

(Рішення втратило чинність на підставі Рішення
Київської міської ради
N 810/3385 від 19.07.20
05)

Про визначення тимчасового порядку продажу
земельних ділянок в м. Києві

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 44/44 від 20.06.20
02
N 191/1401 від 15.04.2004
N 810/3385 від 19.07.20
05 )

Відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ), керуючись рішеннями Київської міської ради від 08.07.99 N 355/456 "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м. Києві" та від 26.09.2000 N 14/991 "Про деякі питання продажу земельних ділянок в м. Києві", до законодавчого врегулювання питань продажу вільних земельних ділянок на конкурсних засадах Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Тимчасовий порядок продажу земельних ділянок в м. Києві згідно з додатком.

2. Взяти до уваги, що відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ):

2.1. Покупцями земельних ділянок можуть бути громадяни України, юридичні особи України, іноземні юридичні особи, іноземні громадяни та особи без громадянства.

2.2. Продаж земельних ділянок іноземним юридичним особам допускається за умови реєстрації ними постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

3. Дозволити здійснювати розрахунки за придбання земельної ділянки з розстроченням платежу до кінця поточного року, в якому прийнято рішення про продаж.

4. Покласти на Головне управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації організацію купівлі-продажу земельних ділянок, в тому числі земельних торгів. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 44/44 від 20.06.2002 )

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток
до рішення Київської
міської ради
від 14 березня 2002 р. N 304/1738

Тимчасовий порядок продажу
земельних ділянок в м. Києві

( У тексті Порядку слова "Київське міське управління земельних
ресурсів" в усіх відмінках замінено словами "Головне
управління земельних ресурсів Київської міської державної
адміністрації" у відповідному відмінку згідно з Рішенням
Київміськради N 44/44 від 20.06.2002 )

1. Загальні положення

1.1. Цей Тимчасовий порядок продажу земельних ділянок в м. Києві (далі - Порядок) розроблено з метою удосконалення процедури набуття права власності на землю на підставі:

- Земельного кодексу України ( 2768-14 );

- постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 930 "Про затвердження типових положень про місцеві державні органи земельних ресурсів";

- рішень Київради від 08.07.99 N 355/456 "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м. Києві" та від 26.09.2000 N 14/991 "Про деякі питання продажу земельних ділянок в м. Києві".

1.2. Продаж земельних ділянок здійснюється на земельних торгах, крім:

- земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців;

- земельних ділянок, на які є документи, що посвідчують право користування ними (державний акт на право постійного користування землею, договір оренди землі, договір тимчасового користування, у тому числі на умовах оренди);

- земельних ділянок, які надані в користування згідно з рішеннями Київради, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, рішеннями виконкому Київради; ( Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 191/1401 від 15.04.2004 )

1.3. Земельні торги в м. Києві проводяться у формі аукціону.

2. Продаж земельних ділянок
шляхом викупу за заявами (клопотаннями)
зацікавлених осіб

2.1. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до Київської міської ради. У заяві зазначається місце розташування земельної ділянки, цільове призначення та її розмір.

Київська міська рада в тижневий термін розглядає подані заяви (клопотання) і дає доручення Головному управлінню земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації на подальше опрацювання.

Для підготовки пропозицій заявники подають до Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації:

2.1.1. Юридичні особи України:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (державний акт на право постійного користування землею, договір оренди землі, договір тимчасового користування, у тому числі на умовах оренди);

б) план земельної ділянки, документ про її надання чи документ про погодження місця розташування об'єктів на ній у разі відсутності документа, що посвідчує право користування нею;

в) свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

г) статут (положення) та установчий договір підприємства, установи, організації (нотаріально завірені копії);

д) довідку про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

є) документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, зареєстровані в установленому порядку.

2.1.2. Громадяни України:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (державний акт на право постійного користування землею, договір оренди землі, договір тимчасового користування, у тому числі на умовах оренди);

б) план земельної ділянки, документ про її надання чи документ про погодження місця розташування об'єктів на ній у разі відсутності документа, що посвідчує право користування нею;

в) свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

г) документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, зареєстровані в установленому порядку;

д) копія паспорта громадянина України.

2.1.3. Іноземні юридичні особи:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

б) план земельної ділянки, документ про її надання чи документ про погодження місця розташування об'єктів на ній у разі відсутності документа, що посвідчує право користування нею;

в) документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, зареєстровані в установленому порядку;

г) копію свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України, посвідчену в установленому порядку.

2.1.4. Іноземні громадяни та особи без громадянства:

а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою;

б) план земельної ділянки, документ про її надання чи документ про погодження місця розташування об'єктів на ній у разі відсутності документа, що посвідчує право користування нею;

в) документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно, зареєстровані в установленому порядку;

г) копію паспортного документа, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, перекладеного українською мовою, та завірену в установленому порядку.

2.2. Головне управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації опрацьовує представлені матеріали і при можливості подальшого їх оформлення організовує проведення експертної грошової оцінки та складання технічної документації з продажу земельної ділянки, або готує відповідь про відмову.

Технічна документація з продажу земельної ділянки складається з текстових (пояснювальна записка, документи, вказані в п.2.1), графічних матеріалів (план встановлених меж земельної ділянки, витяг з чергового кадастрового плану, топографічний план в масштабі 1:500 з нанесеними червоними лініями) та висновку експерта про оцінну вартість земельної ділянки.

Головне управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації погоджує документацію та готує проект рішення Київради про продаж земельної ділянки і подає його разом з технічною документацією та звітом про експертну грошову оцінку для розгляду та погодження постійною комісією Київради з питань містобудування та землекористування.

2.4. В разі необхідності, за поданням Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації, Київрада звертається з листом до Кабінету Міністрів України щодо погодження продажу земельних ділянок іноземним юридичним особам.

В цьому випадку розгляд клопотання і підготовка матеріалів продажу здійснюється після отримання погодження Кабінету Міністрів України.

2.5. В разі придбання громадянами, юридичними особами та особами без громадянства земельної ділянки, що не перебуває у їх користуванні, на розгляд та погодження постійною комісією Київради з питань містобудування та землекористування управлінням земельних ресурсів подається звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, проект її відведення з встановленими на місцевості межами у складі технічної документації та відповідний проект рішення Київської міської ради про продаж земельної ділянки.

2.6. Постійна комісія Київради з питань містобудування та землекористування після розгляду поданих документів подає їх в тижневий термін на розгляд сесії Київської міської ради.

2.7. Рішення Київської міської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладення договору купівлі-продажу.

2.8. Управління земельних ресурсів готує договір купівлі-продажу земельної ділянки, який підлягає нотаріальному посвідченню.

2.9. Документ про оплату для Головного управління земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації є підставою для виготовлення та видачі державного акта на право власності на землю, а також її державної реєстрації.

( Розділ 3 втратив чинність на підставі Рішення Київміськради N 810/3385 від 19.07.2005 )

( Розділ 4 втратив чинність на підставі Рішення Київміськради N 810/3385 від 19.07.2005 )

Заступник Київського міського голови - секретар Київради В.Яловий