Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 604 від 27.12.2001

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 11 від 14.01.20
11)

Про бюджетну класифікацію та її запровадження

( Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства фінансів
N 233 від 02.04.20
02
N 267 від 19.04.20
02
N 1100 від 29.12.20
02
N 35 від 17.01.20
03
N 351 від 12.05.20
03
N 441 від 09.07.20
03
N 505 від 19.08.20
03
N 547 від 22.09.20
03
N 705 від 29.12.20
03
N 165 від 18.02.20
04
N 382 від 11.06.20
04
N 433 від 29.06.20
04
N 441 від 05.07.20
04
N 460 від 13.07.20
04
N 507 від 05.08.20
04
N 681 від 28.10.20
04
N 760 від 07.12.20
04
N 4 від 05.01.20
05
N 271 від 07.04.20
05
N 280 від 14.04.20
05
N 554 від 15.08.20
05
N 587 від 25.08.20
05
N 668 від 29.09.20
05
N 758 від 03.11.20
05
N 796 від 22.11.20
05
N 961 від 30.12.20
05
N 279 від 16.03.20
06
N 366 від 14.04.20
06
N 567 від 16.06.20
06
N 1081 від 21.11.20
06
N 1136 від 04.12.20
06 )

На виконання статті 8 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та з метою запровадження у 2002 році бюджетної класифікації наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2002 року бюджетну класифікацію (додаток 1).

1.1. Департаменту по бюджету у тижневий термін поінформувати Верховну Раду України про затверджену бюджетну класифікацію.

1.2. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування:

класифікації доходів бюджету - Департамент доходів за погодженням з Департаментом державного бюджету Міністерства фінансів України, функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету - Департамент державного бюджету Міністерства фінансів України, класифікації фінансування бюджету та класифікації боргу - Департамент співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, Департамент фінансів державних підприємств та відносин власності, Департамент державного боргу, Департамент територіальних бюджетів за погодженням з Департаментом державного бюджету Міністерства фінансів України; ( Абзац другий підпункту 1.2 пункту 1 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 961 від 30.12.2005, N 1081 від 21.11.2006 )

економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету - Державне казначейство України. ( Підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 507 від 05.08.2004 )

2. Затвердити тимчасову класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (додаток 2), яка використовується до впровадження програмно-цільового методу при складанні та виконанні місцевих бюджетів. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 507 від 05.08.2004 )

3. Для запровадження бюджетної класифікації:

3.1. Департаменту по бюджету та Державному казначейству України у двотижневий термін підготувати необхідні роз'яснення до застосування функціональної та економічної класифікації видатків бюджету, перехідну таблицю щодо відповідності кодів функціональної класифікації видатків бюджету, яка діє у 2001 році, функціональній класифікації видатків бюджету, яка затверджується цим наказом, та подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахунковій палаті, місцевим фінансовим органам, органам Державного казначейства, головним розпорядникам коштів державного бюджету.

3.2. Департаменту по бюджету у тижневий термін з набрання чинності закону України про Державний бюджет України на відповідний рік подати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахунковій палаті, Державному казначейству України інформацію про відповідність кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету кодам функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету. ( Підпункт 3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 507 від 05.08.2004 )

3.3. Державному казначейству України при складанні та поданні звітності у відповідному році: ( Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 507 від 05.08.2004 )

3.3.1. Застосовувати:

у звіті про виконання Зведеного бюджету України - функціональну класифікацію видатків та кредитування бюджету, яка затверджується цим наказом;

у звіті про виконання Державного бюджету України - програмну класифікацію видатків та кредитування державного бюджету, затверджену у відповідному додатку до закону про Державний бюджет України, та функціональну класифікацію видатків та кредитування бюджету, яка затверджується цим наказом;

у звіті про виконання місцевих бюджетів - тимчасову класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів та функціональну класифікацію видатків та кредитування бюджету, які затверджуються цим наказом. ( Підпункт 3.3.1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 507 від 05.08.2004 )

3.3.2. Забезпечити переведення до нової функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету:

показників видатків та кредитування державного бюджету за програмною класифікацією - за таблицею відповідності програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету функціональній класифікації видатків та кредитування бюджету;

показників видатків та кредитування місцевих бюджетів за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (Додаток 2) - за таблицею відповідності тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів функціональній класифікації видатків та кредитування бюджету, яка затверджується цим наказом. ( Абзац третій пункту 3.3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 233 від 02.04.2002 ) ( Підпункт 3.3.2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 507 від 05.08.2004 )

4. Департаменту по бюджету довести цей наказ до головних розпорядників коштів державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування в роботі.

5. Визнати таким, що втратив чинність з 1 січня 2002 року, наказ Мінфіну від 03.12.97 N 265 із змінами та доповненнями.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

7. Дозволити Державному казначейству України використовувати два останні знаки коду (00) бюджетної класифікації доходів для кодування рівня місцевих бюджетів, які отримують субвенції з Державного бюджету України, та для проведення розрахунків згідно з статтею 68 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ). ( Наказ доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 382 від 11.06.2004 )

Міністр I.О.Мітюков

Додаток 1

Затверджено
Наказ Міністерства фінансівУкраїни
від 27 грудня 2001 р. N 604

           БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ

         I. Класифікація доходів бюджету

--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|10000000 |Податкові надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11000000 |Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення |
| |ринкової вартості |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010000 |Податок з доходів фізичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010100* |Податок з доходів найманих працівників |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010200 |Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької |
| |діяльності і незалежної професійної діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010300 |Податок з доходів фізичних осіб на дивіденди та роялті |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010400 |Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття |
| |підприємницькою діяльностю |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010500 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати |
| |податку з доходів фізичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010600 |Податок з доходів фізичних осіб у вигляді виграшів або призів, |
| |отриманих внаслідок проведення конкурсів та інших розіграшів, |
| |виграшів в азартні ігри |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
|11010700 |Податок з доходів фізичних осіб - нерезидентів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010800 |Податок з доходів фізичних осіб - військовослужбовців та осіб |
| |рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів |
| |і установ виконання покарань,податкової міліції |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11010900 |Податок з доходів фізичних осіб - працівників закордонних |
| |дипломатичних установ України з фонду оплати праці в іноземній |
| |валюті |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11011000 |Податок з доходів фізичних осіб - працівників закордонних |
| |дипломатичних установ України з фонду оплати праці в національній |
| |валюті |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11011100 |Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020000 |Податок на прибуток підприємств |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020100 |Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у |
| |державній власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020200 |Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до |
| |комунальної власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020300 |Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних |
| |інвесторів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020400 |Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, |
| |концертно-видовищних заходів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020500 |Податок на прибуток іноземних юридичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020600 |Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали |
| |аналогічних організацій, розташованих на території України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020700 |Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали |
| |аналогічних організацій, розташованих на території України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11020900 |Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації,|
| |кооперативів та громадських об'єднань |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021000 |Податок на прибуток приватних підприємств |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021100 |Інші платники податку на прибуток |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021200 |Відрахування від суми податку на прибуток підприємств на |
| |фінансування будівництва та придбання житла військовослужбовцям, |
| |учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у |
| |зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули |
| |під час виконання ними службових обов'язків, а також |
| |військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом |
| |здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів,|
| |які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021300 |Реструктурована сума заборгованості податку на прибуток підприємств|
| |і організацій |
-----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021400 |Надходження від підприємств податку на |
| |прибуток, одержаного від виконання |
| |інноваційних проектів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021500 |Податок на прибуток, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта|
| |0,8 до норм амортизації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021600 |Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали |
| |аналогічних організацій, розташованих на території України, за |
| |винятком страхових організацій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|11021800 |Податкова заборгованість минулих років та нарахована сума |
| |податку, яка виникла після проведення розрахунків згідно із |
| |статтею 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 |
| |рік" ( 3235-15 ) житлово-комунальних підприємств, підприємств |
| |паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток |
| |підприємств (крім підприємств комунальної власності) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12000000 |Податки на власність |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12010000 |Періодичні податки на чисту вартість майна |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12010100 |Податок на нерухоме майно підприємств |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12010200 |Податок на нерухоме майно громадян |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020000 |Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин |
| |і механізмів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020100 |Податок з власників наземних транспортних засобів та інших |
| |самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020200 |Податок з власників наземних транспортних засобів та інших |
| |самохідних машин і механізмів (з громадян) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020300 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати податку |
| |власниками транспортних засобів та інших самохідних машин і |
| |механізмів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|12020400 |Податок з власників водних транспортних засобів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13000000 |Збори на спеціальне використання природних ресурсів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13010000 |Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування |
| |земельними ділянками лісового фонду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13010100 |Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного |
| |значення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13010200 |Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення|
| |та користування земельними ділянками лісового фонду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13010300 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за |
| |спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними|
| |ділянками лісового фонду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020000 |Збір за спеціальне водокористування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020100 |Збір за спеціальне водокористування загальнодержавного |
| |значення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020200 |Збір за спеціальне водокористування місцевого значення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020300 |Збір за спеціальне водокористування для потреб |
| |гідроенергетики і водного транспорту |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020400 |Надходження збору за спеціальне водокористування від |
| |підприємств житлово-комунального господарства |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020500 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати |
| |збору за спеціальне водокористування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13020600 |Податкова заборгованість минулих років та нарахована сума податку, |
| |яка виникла після проведення розрахунків згідно із статтею 39 |
| |Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний |
| |бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів |
| |України" ( 2505-15 ) житлово-комунальних підприємств, Національної |
| |акціонерної компанії "Нафтогаз України" і підприємств |
| |паливно-енергетичного комплексу із збору за спеціальне |
| |водокористування. |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030000 |Платежі за користування надрами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030100 |Платежі за користування надрами загальнодержавного значення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030200 |Плата за користування надрами місцевого значення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030300 |Плата за пошук та розвідку родовищ корисних копалин |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030400 |Плата за користування надрами континентального шельфу і в межах |
| |виключної (морської) економічної зони |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030500 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів |
| |за спеціальне використання корисних копалин |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13030600 |Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням|
| |корисних копалин |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13040000 |Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного|
| |бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13040100 |Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного|
| |бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13040200 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за |
| |геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного |
| |бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13040300 |Надходження від погашення заборгованості дочірньої компанії |
| |"Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз |
| |України" зі збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за |
| |рахунок державного бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050000 |Плата за землю |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050100 |Земельний податок з юридичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050200 |Орендна плата з юридичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050300 |Земельний податок з фізичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050400 |Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050500 |Орендна плата з фізичних осіб |
-----------+-------------------------------------------------------------------|
|13050600 |Плата за землю від підприємств, які виконують |
| |інноваційні проекти |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13070000 |Плата за використання інших природних ресурсів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13070100 |Плата за спеціальне використання диких тварин |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13070200 |Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|13070300 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати платежів |
| |за використання інших природних ресурсів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14000000 |Внутрішні податки на товари та послуги |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010000 |Податок на додану вартість |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010100 |Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, |
| |послуг) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010200 |Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими |
| |коштами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010300 |Податок на додану вартість із ввезених на територію України товарів|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010400 |Реструктурована сума заборгованості податку на додану вартість |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010500 |Податок на додану вартість із імпортованих на |
| |територію України робіт, послуг |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010800 |Податкова заборгованість минулих років та нарахована сума |
| |податку, яка виникла після проведення розрахунків згідно із |
| |статтею 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 |
| |рік" ( 3235-15 ) житлово-комунальних підприємств, підприємств |
| |паливно-енергетичного комплексу з податку на додану вартість |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020000 |Акцизний збір із вироблених в Україні товарів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020100 |Спирт |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020200 |Лікеро-горілчана продукція |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020300 |Виноробна продукція |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020400 |Пиво |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020600 |Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці |
| |реалізованого товару (продукції) |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020700 |Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з |
| |реалізації товару (продукції); |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020800 |Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14020900 |Мотоцикли і велосипеди |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14021600 |Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14021700 |Бензин моторний для автомобілів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14021800 |Інші нафтопродукти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14022100 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати акцизного|
| |збору за вироблені в Україні товари |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030000 |Акцизний збір із ввезених на територію України товарів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030100 |Спирт |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030200 |Лікеро-горілчана продукція |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030300 |Виноробна продукція |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030400 |Пиво |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030600 |Тютюн та тютюнові вироби (за ставкою у твердих сумах з одиниці |
| |реалізованого товару (продукції) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030700 |Тютюн та тютюнові вироби за ставкою у процентах до обороту з |
| |реалізації товару (продукції); |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030800 |Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14030900 |Мотоцикли і велосипеди |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14031600 |Інші підакцизні товари іноземного виробництва |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14031700 |Бензин моторний для автомобілів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14031800 |Інші нафтопродукти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14050000 |Податки на окремі категорії послуг |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060000 |Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060100 |Податок на промисел |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060200 |Плата за видачу ліцензій та сертифікатів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060300 |Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060400 |Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних |
| |суб'єктів господарської діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060500 |Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і |
| |плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060600 |Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі |
| |спирту етилового, коньячного та плодового |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060700 |Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями |
| |та тютюновими виробами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14060900 |Плата за державну реєстрацію, крім плати за |
| |державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061000 |Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та|
| |тютюновими виробами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061100 |Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями|
| |та тютюновими виробами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061200 |Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне |
| |мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час |
| |мовлення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061400 |Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну |
| |дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом |
| |України та видачу дублікатів таких ліцензій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061500 |Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання |
| |електроенергетики |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22200000 |Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза |
| |місцем розташування митних органів або поза робочим часом, |
| |установленим для митних органів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060900 |Надходження коштів від продажу спеціальних дозволів (ліцензій) |
| |на користування надрами та збору за видачу таких дозволів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14061700 |Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії |
| |ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій |
| |та видачу копій і дублікатів таких ліцензій |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070000 |Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070100 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної |
| |торгівлі, сплачена фізичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070200 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення роздрібної |
| |торгівлі, сплачена юридичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070300 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з |
| |торгівлі готівковими валютними цінностями |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070500 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової |
| |торгівлі, сплачена фізичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070600 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення |
| |торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена|
| |фізичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070700 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення оптової |
| |торгівлі, сплачена юридичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070800 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення |
| |торговельно-виробничої діяльності (громадське харчування), сплачена|
| |юридичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14070900 |Плата за придбання пільгового торгового патенту на здійснення |
| |торговельної діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071000 |Плата за придбання короткотермінового торгового патенту на |
| |здійснення торговельної діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071300 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з |
| |надання побутових послуг, сплачена фізичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071400 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення діяльності з |
| |надання побутових послуг, сплачена юридичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071500 |Плата за придбання торгових патентів пунктами продажу |
| |нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071600 |Надходження сум реструктурованої заборгованості із сплати за |
| |торговий патент на деякі види підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071700 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з |
| |надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена юридичними |
| |особами |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14071800 |Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з |
| |надання послуг у сфері грального бізнесу, сплачена фізичними |
| |особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14080000 |Погашення бюджетної заборгованості по невідшкодованим сумам податку|
| |на додану вартість з простроченим терміном повернення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15000000 |Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010000 |Ввізне мито |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010100 |Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010200 |Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010300 |Інші збори з імпорту |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010400 |Додатковий митний збір за митне оформлення нафтопродуктів, що |
| |імпортуються на митну територію України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15010500 |Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що |
| |ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15020000 |Вивізне мито |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15020100 |Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької |
| |діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15020200 |Мито на товари, які вивозяться (пересилаються) громадянами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15020300 |Надходження від реалізації валютних коштів, одержаних у результаті |
| |проведення операцій за державним контрактом |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15030000 |Кошти, отримані за вчинення консульських дій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15040000 |Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|15050000 |Надходження від реалізації квот на ввезення цукру-сирцю тростинного|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16000000 |Інші податки |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010000 |Місцеві податки і збори |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010100 |Податок з реклами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010200 |Комунальний податок |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010400 |Збір за припаркування автотранспорту |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010500 |Ринковий збір |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010600 |Збір за видачу ордера на квартиру |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010700 |Курортний збір |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010800 |Збір за участь у бігах на іподромі |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16010900 |Збір за виграш у бігах на іподромі |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011000 |Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011100 |Збір за право використання місцевої символіки |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011200 |Збір за право проведення кіно- і телезйомок |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011300 |Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу|
| |і лотерей |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011500 |Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери |
| |послуг |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011600 |Збір із власників собак |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011700 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати місцевих |
| |податків |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011800 |Збір на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці |
| |Крим |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16011900 |Збір на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній |
| |Республіці Крим |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16020000 |Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на |
| |право виїзду за кордон |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16030000 |Податки, не віднесені до інших категорій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16040000 |Фіксований сільськогосподарський податок |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16040100 |Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня|
| |2001 року |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16040200 |Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований до 1 січня |
| |2001 року |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16040300 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати |
| |фіксованого сільськогосподарського податку |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16050000 |Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16050100 |Єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16050200 |Єдиний податок на підприємницьку діяльність з фізичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16050300 |Єдиний податок з підприємств |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16060000 |Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16060100 |Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|16060200 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору на |
| |розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|20000000 |Неподаткові надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21000000 |Доходи від власності та підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010000 |Частина прибутку (доходу) господарських |
| |організацій, що вилучається до бюджету, та |
| |дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) |
| |господарських товариств, які є у державній |
| |власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010100 |Частина прибутку (доходу) господарських організацій (державних, |
| |казенних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010200 |Частина прибутку (доходу) господарських організацій (у статутних |
| |фондах яких є державна частка), що вилучається до бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010300 |Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать |
| |до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка |
| |комунальної власності), що вилучається до бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Надходження коштів від ДП "НАЕК "Енергоатом" відповідно до |
|21010400 |статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних |
| |із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ); |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21020000 |Надходження від перевищення валових доходів над видатками |
| |Національного банку України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21030000 |Надходження від грошово-речових лотерей |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21040000 |Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних |
| |бюджетних коштів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010000 |Частина прибутку (доходу) господарських |
| |організацій, що вилучається до бюджету, та |
| |дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) |
| |господарських товариств, які є у державній |
| |власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010500 |Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських |
| |товариств, які є у державній власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010600 |Дивіденди, одержані від акцій, що належать державі в акціонерних |
| |товариствах, створених у процесі приватизації та корпоратизації |
| |підприємств державної власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010700 |Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських |
| |товариств, які є у власності державних підприємств |
| |паливно-енергетичного комплексу |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21010800 |Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських |
| |товариств, що є у власності відповідної територіальної громади |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060000 |Рентна плата |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060100 |Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060200 |Рентна плата за природний газ, що |
| |видобувається в Україні |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060300 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної |
| |плати за нафту, що видобувається в Україні |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060400 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати рентної |
| |плати за природний газ, що видобувається в Україні |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060800 |Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21080000 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21080100 |Платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської |
| |Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової|
| |угоди |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Платежі, пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом |
|21080200 |Російської Федерації про участь Російської Федерації в розвитку |
| |соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених |
| |пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського |
| |флоту Російської Федерації на території України |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21080500 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21110000 |Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і|
| |лісогосподарського виробництва |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22000000 |Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та |
| |побічного продажу |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22020000 |Плата за утримання дітей у школах-інтернатах |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22040000 |Плата за утримання вихованців шкіл та профтехучилищ соціальної |
| |реабілітації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22060000 |Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів |
| |внутрішніх справ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22070000 |Виконавчий збір |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22080000 |Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого |
| |державного майна |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22080100 |Плата за оренду цілісних майнових комплексів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22080200 |Надходження коштів від плати за оренду майна бюджетних установ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22080300 |Плата за оренду іншого державного майна |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22080400 |Плата за оренду майнових комплексів та |
| |іншого майна, що у комунальній власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Надходження відсоткових платежів за користування наданими в |
|22080500 |кредит орендареві грошових коштів та цінних паперів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22090000 |Державне мито |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22090100 |Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення |
| |документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і |
| |дарування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22090200 |Державне мито, не віднесене до інших категорій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22090300 |Державне мито за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти |
| |права інтелектуальної власності, підтриманням їх чинності та |
| |передаванням прав їхніми власниками |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22090400 |Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних |
| |паспортів (посвідок) та паспортів громадян України |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22090500 |Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати |
| |державного мита |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22100000 |Митні збори |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22110000 |Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний |
| |кордон України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22120000 |Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок |
| |загальнодержавного значення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|22130000 |Плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|23000000 |Надходження від штрафів та фінансових санкцій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21080600 |Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну державі, |
| | підприємству, установі, організації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21080700 |Перерахування підприємцями частки вартості виготовленої |
| |нестандартної продукції з дозволу на тимчасове відхилення від вимог|
| |відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним |
| |комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|23030000 |Адміністративні штрафи та інші санкції |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|23030100 |Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за |
| |порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування |
| |реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, |
| |громадського харчування та послуг |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|23030300 |Адміністративні штрафи та інші санкції |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21080800 |Суми, стягнені з винних осіб за порушення правил пожежної безпеки |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24000000 |Інші неподаткові надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24010000 |Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24010100 |Надходження коштів від реалізації конфіскованого майна за |
| |матеріалами митних органів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24010200 |Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів, |
| |конфіскованих за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених |
| |органів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24010300 |Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за |
| |матеріалами митних органів |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24010400 |Надходження конфіскованої національної та іноземної валюти за |
| |матеріалами правоохоронних й інших уповноважених органів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24030000 |Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості |
| |підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної|
| |давності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24040000 |Надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів |
| |військового призначення, що належать Національному космічному |
| |агентству України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24050000 |Надходження коштів від реалізації надлишкового |
| |озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна |
| |Збройних Сил України та інших утворених згідно з |
| |законодавством військових формувань і правоохоронних |
| |органів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060000 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060100 |Надходження частини виручки від реалізації газу у 2000 році, |
| |що отримувалась як плата за транзит природного газу через |
| |територію України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060500 |Рентна плата за транзитне транспортування природного |
| |газу |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060200 |Збори за послуги, пов'язані з охороною прав на інтелектуальну |
| |власність |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060300 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060400 |Надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції |
| |з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060500 |Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових |
| |виробів та/або алкогольних напоїв |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060600 |Надходження коштів з рахунків виборчих фондів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060700 |Нез'ясовані надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24060800 |Надходження від збору за проведення гастрольних заходів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24061000 |Плата за виділення номерного ресурсу |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24061700 |Плата за оформлення посвідчення закордонного українця |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24061900 |Кошти, що надходять від надання учасниками торгів |
| |забезпечення їх тендерної пропозиції, які не підлягають |
| |поверненню учасникам торгів у випадках, передбачених |
| |Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за |
| |державні кошти" ( 1490-14 ) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060600 |Рентна плата за транспортування нафти та |
| |нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та |
| |продуктопроводами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|21060700 |Рентна плата за транзитне транспортування аміаку |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|23030200 |Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної|
| |діяльності, за невиконання зобов'зань та штрафні санкції за |
| |порушення вимог валютного законодавства |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24061300 |Надходження коштів у рахунок погашення заборгованості, яка виникла |
| |внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо |
| |погашення та обслуговування, наданих на умовах повернення, |
| |кредитів, залучених державою або під державні гарантії |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24061400 |Збір за користування радіочастотним ресурсом |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24061500 |Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування |
| |загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України |
| |у міжнародних авіаційних організаціях |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24061600 |Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного |
| |середовища |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24090000 |Портовий (адміністративний) збір |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24061800 |Надходження до страхового фонду безпеки авіації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Кошти, що надійдуть від учасника-переможця процедури закупівлі, |
|24062000 |під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його |
| |виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, |
| |відповідно до умов договору |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24070000 |Надходження сум різниці в ціні на природний газ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24080000 |Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду |
| |оплати праці |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24081000 |Відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду |
| |оплати праці на підприємствах-монополістах |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24090100 |Портовий (адміністративний) збір (за винятком портового |
| |(адміністративного) збору, що надходить від риболовних портів) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24090200 |Портовий (адміністративний) збір, що надходить від риболовних |
| |портів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110000 |Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110100 |Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, |
| |залучених державою та/або під державні гарантії |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110200 |Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, |
| |залучених державою |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110300 |Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим |
| |індивідуальним сільським забудовникам |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110400 |Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним |
| |кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, на|
| |будівництво (реконструкцію) та придбання житла |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110500 |Інші (курсові різниці) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110600 |Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих |
| |бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110700 |Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки |
| |Крим та міськими радами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24110800 |Відсотки за користування бюджетними позичками та кредитами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24120000 |Збір у вигляді цільової надбавки до діючого |
| |тарифу на електричну та теплову енергію |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Надходження коштів від погашення заборгованості ДП "НАЕК |
|24130000 |"Енергоатом" перед цільовим галузевим фондом створення |
| |ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат |
| |природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі |
| |протягом 1994-1999 років ядерне паливо |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний |
|24150000 |газ для споживачів усіх форм власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25000000 |Власні надходження бюджетних установ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25010000 |Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25010100 |Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з |
| |функціональними повноваженнями |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25010200 |Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської |
| |та/або виробничої діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25010300 |Плата за оренду майна бюджетних установ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25010400 |Кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25020000 |Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25020100 |Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними |
| |установами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|25020200 |Надходження, що отримуються бюджетними установами на виконання |
| |окремих доручень та інвестиційних проектів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24140000 |Додаткові збори на виплату пенсій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24140100 |Сплата збору з купівлі-продажу валюти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24140200 |Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім |
| |обручок), платини і дорогоцінного каміння |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24140300 |Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24140400 |Сплата збору з виробництва та імпорту тютюнових виробів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24140500 |Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|24140600 |Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|30000000 |Доходи від операцій з капіталом |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|31000000 |Надходження від продажу основного капіталу |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|31010000 |Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за |
| |правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів, |
| |знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких |
| |невідомі |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|31020000 |Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і |
| |дорогоцінного каміння |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|31030000 |Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній |
| |Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|32000000 |Надходження від реалізації державних запасів товарів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|32010000 |Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного |
| |резерву |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|32020000 |Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей |
| |мобілізаційного резерву |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|33000000 |Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|33010000 |Надходження від продажу землі |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|33010100 |Надходження від продажу земельних ділянок |
| |несільськогосподарського призначення до розмежування земель |
| |державної та комунальної власності (крім земельних ділянок |
| |несільськогосподарського призначення, що перебувають у |
| |державній власності, на яких розташовані об'єкти, які |
| |підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться |
| |на території Автономної Республіки Крим) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|33010200 |Надходження від продажу земельних ділянок |
| |несільськогосподарського призначення після розмежування земель |
| |державної та комунальної власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|33010300 |Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського |
| |призначення до розмежування земель державної та комунальної |
| |власності, які знаходяться на території Автономної Республіки |
| |Крим |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|33010400 |Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського |
| |призначення, що перебувають у державній власності, на яких |
| |розташовані об'єкти, які підлягають приватизації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|33020000 |Надходження від продажу нематеріальних активів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|34000000 |Податки на фінансові операції та операції з капіталом |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|40000000 |Офіційні трансферти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41000000 |Від органів державного управління |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010000 |Кошти, що надходять з інших бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010100 |Кошти, що надходять до державного бюджету з інших бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010200 |Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації|
| |до державного бюджету |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010300 |Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації|
| |з державного бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010400 |Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації|
| |з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст |
| |республіканського та обласного значення) до міських (міст районного|
| |значення), селищних та сільських бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010500 |Кошти, що надходять за взаємними розрахунками із додаткової дотації|
| |з міських (міст районного значення), селищних та сільських бюджетів|
| |до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст |
| |республіканського та обласного значення) бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010600 |Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і |
| |Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів |
| |з міських (міст районного значення), селищних, сільських та |
| |районних у містах бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|14010600 |Надходження від підприємств податку на додану вартість по |
| |операціях, пов'язаних з виконанням інноваційних проектів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010700 |Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до державного бюджету|
| |з місцевих бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010800 |Кошти, що надходять за взаємними розрахунками до місцевих бюджетів |
| |з державного бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41010900 |Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими |
| |бюджетами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Компенсація міському бюджету міста Севастополя втрат доходів |
|41011000 |внаслідок розміщення на території міста Севастополя Чорноморського |
| |Флоту Російської Федерації шляхом передачі Міністерством фінансів |
| |України Севастопольській міській державній адміністрації природного|
| |газу, що належить Державному бюджету України і знаходиться на |
| |зберіганні в Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41011100 |Додаткові кошти, що надходять до державного бюджету |
| |з місцевих бюджетів, у яких річні розрахункові обсяги |
| |доходів, визначені у додатку 5 до Закону України |
| |"Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) |
| |і розрахункові обсяги акцизного збору до бюджету |
| |Автономної Республіки Крим перевиконані |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020000 |Дотації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020100 |Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020300 |Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст |
| |Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) |
| |бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020400 |Додаткові дотації, що одержуються з державного бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020500 |Додаткові дотації, що одержуються з районних та міських (міст Києва|
| |і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) |
| |бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020600 |Додаткова дотація з державного бюджету бюджету Автономної |
| |Республіки Крим та обласним бюджетам на зменшення фактичних |
| |диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність |
| |мережі бюджетних установ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020700 |Додаткова дотація з державного бюджету місцевим |
| |бюджетам на забезпечення здійснення видатків на |
| |оплату праці працівників бюджетних установ |
| |відповідно до встановлених чинним законодавством |
| |умов оплати праці та розміру мінімальної |
| |заробітної плати, проведення розрахунків за |
| |електричну енергію, теплову енергію, |
| |водопостачання, водовідведення, природний газ та |
| |послуги зв'язку, які споживаються бюджетними |
| |установами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020800 |Додаткова дотація з державного бюджету міському бюджету міста |
| |Славутича на забезпечення утримання соціальної інфраструктури |
| |міста Славутича |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41020900 |Інші дотації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41021000 |Додаткова дотація з державного бюджету місцевим |
| |бюджетам, що пов'язана із виконанням річних |
| |розрахункових обсягів доходів, визначених у додатку 5 |
| |до Закону України "Про Державний бюджет України |
| |на 2004 рік" ( 1344-15 ) і розрахункових обсягів |
| |акцизного збору до бюджету Автономної Республіки Крим |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41021400 |Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на |
| |здійснення повноважень, встановлених Законом України "Про |
| |затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" ( 350-14 ) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41037400 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення |
| |загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами |
| |навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030000 |Субвенції |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030100 |Субвенція з державного бюджету обласним бюджетам Закарпатської та |
| |Івано-Франківської областей на ліквідацію наслідків стихійного |
| |лиха |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030200 |Субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого |
| |самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання |
| |пільг, встановлених державою |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030300 |Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи |
| |ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного |
| |користування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030400 |Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030500 |Субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад |
| |сіл, селищ, міст та їх об'єднань |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030600 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату |
| |допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з |
| |дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги |
| |дітям |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030700 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на |
| |будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам |
| |рядового і начальницького складу, звільненим у запас або |
| |відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у |
| |зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному |
| |обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які |
| |загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також |
| |учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030800 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання |
| |пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, |
| |природного газу, послуг тепло-, водопостачання і |
| |водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття |
| |та рідких нечистот |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41030900 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання |
| |пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством |
| |пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату |
| |електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові |
| |потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг |
| |тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, |
| |вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію |
| |за пільговий проїзд окремих категорій громадян |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41031000 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання |
| |пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та |
| |рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41031300 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження |
| |історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної |
| |спадщини, впорядкування історичних населених місць України та |
| |соціальний розвиток |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41031400 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на |
| |компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського |
| |флоту Російської Федерації на території міст Севастополя, |
| |Феодосії та смт Гвардійське Сімферопольського району |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41031500 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті |
| |Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального |
| |захисту населення міста Жовті Води |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41031600 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Макіївка |
| |Донецької області на покриття витрат, пов'язаних з передачею в |
| |комунальну власність відомчого житлового фонду і інших об'єктів |
| |соціальної інфраструктури Макіївського металургійного комбінату |
| |ім. Кірова |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41031900 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розрахунки |
| |щодо погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні |
| |послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації втрат |
| |від знецінення грошових заощаджень |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41032200 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на |
| |соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з |
| |упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у |
| |житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних |
| |об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних |
| |проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, на |
| |розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання |
| |та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на |
| |зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню |
| |теплової енергії |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41032300 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на |
| |здійснення виплат, визначених Законом України "Про |
| |реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених |
| |статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, |
| |науково-педагогічним та іншим категоріям працівників |
| |навчальних закладів" ( 1994-15 ) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41032400 |Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання |
| |програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41032700 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на |
| |будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у |
| |м. Запоріжжя |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41032800 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, |
| |реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41033700 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області |
| |на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного |
| |академічного театру опери та балету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41033800 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
| |на соціально-економічний розвиток |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41033900 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на |
| |безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби |
| |особам, що мають таке право згідно статті 48 Гірничого |
| |закону України" ( 1127-14 ) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41034000 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на |
| |будівництво та розвиток мережі метрополітенів |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41034100 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення |
| |спеціальним обладнанням навчальних закладів для дітей, які |
| |потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41034300 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на |
| |фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального |
| |захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в |
| |Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у |
| |містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для |
| |здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком |
| |проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Києва на |
|41034400 |створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький |
| |арсенал" та для виконання робіт з проведення археологічних |
| |досліджень, консервації і тимчасової музеєфікації залишків |
| |фундаменту Десятинної церкви |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41034600 |Субвенція державного бюджету місцевим |
| |бюджетам на розвиток |
| |соціально-економічної сфери м. |
| |Севастополя та інших населених пунктів, |
| |в яких дислокуються військові |
| |формування Чорноморського флоту |
| |Російської Федерації |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41034800 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Кременчук |
| |Полтавської області на проектування та будівництво мосту через |
| |р. Дніпро у м. Кременчук |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво |
|41034900 |газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу |
| |чергу сільських |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41035300 |Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим |
| |на комплекс заходів по укріпленню о. Коса Тузла |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41035800 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання |
| |дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в |
| |дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41035900 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської |
| |області на завершення будівництва та введення в експлуатацію |
| |обласної дитячої лікарні |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41036000 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення |
| |заходів по передачі житлового фонду та об'єктів |
| |соціально-культурної сфери Міністерства оборони України у |
| |комунальну власність |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41036200 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання |
| |шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській|
| |місцевості |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41036300 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на |
| |фінансування у 2006 році Програм-переможців Всеукраїнського |
| |конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування |
| |2005 року |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41036600 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської |
| |області на виконання програми "Золота підкова Черкащини" |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41037000 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення |
| |виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, |
| |місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41037100 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання |
| |вагонів для комунального електротранспорту (тролейбусів і |
| |трамваїв) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41037200 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області |
| |на берегоукріплювальні роботи на о. Зміїний |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41037300 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Київської області |
| |на проведення експерименту за принципом "гроші ходять за дитиною |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41037500 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання |
| |українських народних інструментів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41037600 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення |
| |заборгованості минулих років з різниці в тарифах на теплову |
| |енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що постачалися|
| |населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної |
| |вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та |
| |водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади|
| |чи органами місцевого самоврядування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41037700 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя |
| |на розвиток та підтримку української культури в місті Севастополі, |
| |забезпечення функціонування української мови у всіх сферах |
| |громадського життя міста |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41037800 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Запоріжжя на |
| |підготовку та проведення експерименту по впровадженню соціальних |
| |стандартів |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41037900 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення |
| |сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, |
| |придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських |
| |закладів охорони здоров'я |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41038000 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання |
| |центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних |
| |послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та членам їх сімей |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41021300 |Додаткова дотація з державного бюджету місцевим |
| |бюджетам для поетапного запровадження умов |
| |оплати праці працівників бюджетної сфери на |
| |основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення |
| |видатків на оплату праці |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41036900
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, |
|41038100 |пов'язані з поліпшенням екології та соціально-економічний розвиток |
| |міста Кривій Ріг та прилеглих до нього населених пунктів |
| |Дніпропетровської області |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|41038200 |Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на |
| |виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, |
| |інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової |
| |державної допомоги дітям |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|42000000 |Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|42010000 |Надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної |
| |організації за участь українського контингенту у миротворчих |
| |операціях |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|42020000 |Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|43000000 |З іншої частини бюджету |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|43010000 |Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку |
| |(спеціального фонду) |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50000000 |Цільові фонди |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50010000 |Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків |
| |Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50010100 |Надходження від підприємств, установ і організацій нарахувань від |
| |фонду оплати праці |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50010200 |Бюджетні трансферти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50010300 |Надходження від застосування штрафних санкцій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50010400 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50010600 |Реструктурована сума заборгованості збору до Фонду для здійснення |
| |заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та |
| |соціального захисту населення |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50020000 |Пенсійний фонд України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50020100 |Страхові внески підприємств, установ, організацій та суб'єктів |
| |підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50020200 |Страхові внески фізичних осіб |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50020300 |Бюджетні трансферти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50020400 |Надходження від застосування штрафних санкцій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50020500 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50030000 |Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального |
| |страхування України з тимчасової втрати працездатності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50030100 |Страхові внески підприємств, установ, організацій та суб'єктів |
| |підприємницької діяльності |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50030200 |Надходження за путівки |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50030300 |Бюджетні трансферти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50030400 |Надходження від застосування штрафних санкцій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50030500 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50040000 |Збір на обов'язкове державне соціальне страхування України на |
| |випадок безробіття до Фонду загальнообов'язкового державного |
| |соціального страхування України на випадок безробіття |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50040100 |Страхові внески роботодавців від суми фактичних витрат на оплату |
| |праці найманих працівників |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50040200 |Страхові внески, утримувані роботодавцями з суми виплат найманим |
| |працівникам |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50040300 |Страхові внески осіб, які беруть участь у страхуванні на випадок |
| |безробіття на добровільних засадах |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50040400 |Інші надходження до Фонду загальнообов'язкового державного |
| |соціального страхування України на випадок безробіття |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50040500 |Надходження від застосування штрафних санкцій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50050000 |Збір до Державного інноваційного фонду України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50050100 |Надходження від підприємств, установ і організацій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50050200 |Бюджетні трансферти |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50050300 |Надходження від застосування штрафних санкцій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50050400 |Інші надходження |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50050500 |Реструктурована сума заборгованості збору до Державного |
| |інноваційного фонду України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50060000 |Платежі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків |
| |на виробництві та професійних захворювань України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50070000 |Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50080000 |Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50080100 |Надходження коштів від енергопідприємств до Державного фонду |
| |охорони навколишнього природного середовища |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50080200 |Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до |
| |Фонду охорони навколишнього природного середовища |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50080300 |Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього |
| |природного середовища фізичними особами |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50100000 |Інші фонди |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
|50110000 |Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,|
| |органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої |
| |влади |
--------------------------------------------------------------------------------

---------------
   * Код 11010100 вводиться замість кодів 11010100 "Прибутковий
податок з робітників і службовців", 11010300 "Прибутковий податок
на доходи з працівників галузі сільського господарства", 11010600
"Прибутковий податок з працівників малих підприємств та членів
кооперативів".

    II. Класифікація видатків та кредитування бюджету

       1. Функціональна класифікація видатків
           та кредитування бюджету

--------------------------------------------------------------------------------
|Код |               Найменування                |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0100 |Загальнодержавні функції                        |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0110 |Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого  |
|   |самоврядування, фінансова та зовнішньополітична діяльність       |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0111 |Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого  |
|   |самоврядування                             |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0112 |Фінансова та фіскальна діяльність                    |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0113 |Зовнішньополітична діяльність                      |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0120 |Економічна допомога зарубіжним країнам                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0130 |Інші загальні функції державного управління               |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0131 |Управління системою державної служби                  |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0132 |Загальнодержавне планування та статистика                |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0133 |Інша діяльність у сфері державного управління              |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0140 |Фундаментальні дослідження                       |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0150 |Дослідження і розробки у сфері державного управління          |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0160 |Проведення виборів та референдумів                   |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0170 |Обслуговування боргу                          |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0171 |Обслуговування внутрішнього боргу                    |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0172 |Обслуговування зовнішнього боргу                    |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0180 |Міжбюджетні трансферти                         |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0200 |Оборона                                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0210 |Військова оборона                            |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0220 |Цивільна оборона                            |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0230 |Військова допомога зарубіжним країнам                  |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0240 |Військова освіта                            |

|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0250 |Дослідження і розробки у сфері оборони                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0260 |Інша діяльність у сфері оборони                     |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0300 |Громадський порядок, безпека та судова влада              |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0310 |Діяльність із забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю|
|   |та охорона державного кордону                      |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0320 |Протипожежний захист та рятування                    |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0330 |Судова влада                              |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0340 |Кримінально-виконавча система та виправні заходи            |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0350 |Діяльність у сфері безпеки держави                   |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0360 |Нагляд за додержанням законів та представницькі функції в суді     |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0370 |Дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та судової |
|   |влади                                  |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0380 |Інша діяльність у сфері громадського порядку, безпеки та судової влади |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0400 |Економічна діяльність                          |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0410 |Загальна економічна, торговельна та трудова діяльність         |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0411 |Загальна економічна та торговельна діяльність              |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0412 |Регулювання трудових відносин                      |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0420 |Сільське господарство, лісове господарство та мисливство, рибне     |
|   |господарство                              |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0421 |Сільське господарство                          |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0422 |Лісове господарство та мисливство                    |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0423 |Рибне господарство                           |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0430 |Паливно-енергетичний комплекс                      |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0431 |Вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива       |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0432 |Нафтогазова галузь                           |

|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0433 |Електроенергетична галузь                        |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0434 |Інші галузі паливно-енергетичного комплексу               |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0440 |Інша промисловість та будівництво                    |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0441 |Промисловість з видобутку рудних та нерудних корисних копалин      |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0442 |Обробна промисловість                          |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0443 |Будівництво                               |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0444 |Відтворення мінерально-сировинної бази                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0450 |Транспорт                                |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0451 |Автомобільний транспорт                         |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0452 |Водний транспорт                            |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0453 |Залізничний транспорт                          |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0454 |Повітряний транспорт                          |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0455 |Трубопровідний та інший транспорт                    |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0456 |Дорожнє господарство                          |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0460 |Зв'язок, телекомунікації та інформатика                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0470 |Інші галузі економіки                          |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0471 |Торговельне господарство та заклади громадського харчування       |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0472 |Туризм та готельне господарство                     |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0473 |Багатоцільові проекти розвитку                     |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0480 |Дослідження і розробки в галузях економіки               |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0481 |Дослідження і розробки у сфері економічної, торговельної та трудової  |
|   |діяльності                               |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0482 |Дослідження і розробки у сфері сільського господарства, лісового    |
|   |господарства та мисливства, рибного господарства            |

|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0483 |Дослідження і розробки у сфері паливно-енергетичного комплексу     |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0484 |Дослідження і розробки в інших галузях промисловості та будівництві   |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0485 |Дослідження і розробки у сфері транспорту                |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0486 |Дослідження і розробки у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0487 |Дослідження і розробки в інших галузях економіки            |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0490 |Інша економічна діяльність                       |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0500 |Охорона навколишнього природного середовища               |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0510 |Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного     |
|   |середовища                               |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0511 |Охорона та раціональне використання природних ресурсів         |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0512 |Утилізація відходів                           |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0513 |Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища    |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0520 |Збереження природно-заповідного фонду                  |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0530 |Дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного     |
|   |середовища                               |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0540 |Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища   |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0600 |Житлово-комунальне господарство                     |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0610 |Житлове господарство                          |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0620 |Комунальне господарство                         |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0630 |Дослідження і розробки у сфері житлово-комунального господарства    |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0640 |Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства        |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0700 |Охорона здоров'я                            |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0710 |Медична продукція та обладнання                     |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0720 |Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога        |

|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0721 |Поліклініки загального профілю та амбулаторії              |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0722 |Спеціалізовані поліклініки                       |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0723 |Стоматологічні поліклініки                       |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0724 |Станції швидкої та невідкладної допомоги                |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0725 |Фельдшерсько-акушерські пункти                     |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0730 |Лікарні та санаторно-курортні заклади                  |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0731 |Лікарні загального профілю                       |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0732 |Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади          |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0733 |Пологові будинки                            |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0734 |Санаторно-курортні заклади                       |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0740 |Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади       |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0750 |Дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я             |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0760 |Інша діяльність у сфері охорони здоров'я                |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0761 |Будинки дитини                             |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0762 |Станції переливання крові                        |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0763 |Інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я             |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0800 |Духовний та фізичний розвиток                      |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0810 |Фізична культура і спорт                        |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0820 |Культура та мистецтво                          |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0821 |Театри                                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0822 |Художні колективи, концертні і циркові організації           |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0823 |Кінематографія                             |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0824 |Творчі спілки                              |

|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0825 |Бібліотеки                               |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0826 |Музеї і виставки                            |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0827 |Заповідники                               |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0828 |Клубні заклади                             |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0829 |Інші заходи і заклади в галузі культури та мистецтва          |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0830 |Засоби масової інформації                        |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0831 |Телебачення і радіомовлення                       |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0832 |Преса                                  |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0833 |Книговидання                              |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0834 |Інші засоби масової інформації                     |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0840 |Дослідження і розробки у сфері духовного та фізичного розвитку     |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0850 |Інша діяльність у сфері духовного та фізичного розвитку         |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0900 |Освіта                                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0910 |Дошкільна освіта                            |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0920 |Загальна середня освіта                         |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0921 |Загальноосвітні навчальні заклади                    |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0922 |Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати             |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0923 |Загальноосвітні спеціальні навчальні заклади              |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0930 |Професійно-технічна освіта                       |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0940 |Вища освіта                               |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0941 |Вищі навчальні заклади I і II рівнів акредитації            |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0942 |Вищі навчальні заклади III і IV рівнів акредитації           |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0950 |Післядипломна освіта                          |

|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0960 |Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми      |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0970 |Програми матеріального забезпечення навчальних закладів         |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0980 |Дослідження і розробки у сфері освіти                  |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|0990 |Інші заклади та заходи у сфері освіти                  |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1000 |Соціальний захист та соціальне забезпечення               |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1010 |Соціальний захист на випадок непрацездатності              |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1020 |Соціальний захист пенсіонерів                      |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1030 |Соціальний захист ветеранів війни та праці               |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1040 |Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді                |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1050 |Соціальний захист безробітних                      |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1060 |Допомога у вирішенні житлового питання                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1061 |Допомога на утримання житла                       |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1062 |Допомога на забезпечення житлом                     |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1070 |Соціальний захист інших категорій населення               |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1080 |Дослідження і розробки у сфері соціального захисту           |
|-----+------------------------------------------------------------------------|
|1090 |Інша діяльність у сфері соціального захисту               |
--------------------------------------------------------------------------------

      2. Економічна класифікація видатків бюджету

--------------------------------------------------------------------------------
| КЕКВ | Назва |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1000 |Поточні видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1100 |Видатки на товари і послуги |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1110 |Оплата праці працівників бюджетних установ |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1111 |Заробітна плата |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1112 |Грошове утримання військовослужбовців |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1120 |Нарахування на заробітну плату |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1130 |Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші |
| |видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1131 |Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1132 |Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1133 |Продукти харчування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1134 |М'який інвентар та обмундирування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1135 |Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1136 |Оренда |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1137 |Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне |
| |обслуговування обладнання |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1138 |Послуги зв'язку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1139 |Оплата інших послуг та інші видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1140 |Видатки на відрядження |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1150 |Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи |
| |спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1160 |Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1161 |Оплата теплопостачання |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1162 |Оплата водопостачання і водовідведення |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1163 |Оплата електроенергії |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1164 |Оплата природного газу |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1165 |Оплата інших комунальних послуг |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1166 |Оплата інших енергоносіїв |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1170 |Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) |
| |значення |

|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1171 |Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації |
| |державних (регіональних) програм |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1172 |Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не |
| |віднесені до заходів розвитку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1200 |Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1300 |Субсидії і поточні трансферти |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1310 |Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, |
| |організаціям) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1320 |Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1340 |Поточні трансферти населенню |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1341 |Виплата пенсій і допомоги |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1342 |Стипендії |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1343 |Інші поточні трансферти населенню |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1350 |Поточні трансферти за кордон |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2000 |Капітальні видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2100 |Придбання основного капіталу |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2110 |Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2120 |Капітальне будівництво (придбання) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2121 |Будівництво (придбання) житла |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2122 |Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2123 |Інше будівництво (придбання) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2130 |Капітальний ремонт |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2131 |Капітальний ремонт житлового фонду |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2132 |Капітальний ремонт адміністративних об'єктів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2133 |Капітальний ремонт інших об'єктів |

|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2140 |Реконструкція та реставрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2141 |Реконструкція житлового фонду |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2142 |Реконструкція адміністративних об'єктів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2143 |Реконструкція інших об'єктів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2144 |Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2200 |Створення державних запасів і резервів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2300 |Придбання землі і нематеріальних активів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2400 |Капітальні трансферти |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2410 |Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2420 |Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2430 |Капітальні трансферти населенню |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2440 |Капітальні трансферти за кордон |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 2450 |Капітальні трансферти до бюджету розвитку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 3000 |Нерозподілені видатки |
|-------+----------------------------------------------------------------------|

( Пункт 2 частини II Додатка 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 507 від 05.08.2004 - застосовуються з 1 січня 2005 року )

        3. Класифікація кредитування бюджету

--------------------------------------------------------------------------------
| 4000 |Кредитування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4100 |Внутрішнє кредитування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4110 |Надання внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4111 |Надання кредитів органам державного управління |
| |інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4112 |Надання кредитів підприємствам, установам, |
| |організаціям |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4113 |Надання інших внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4120 |Повернення внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4121 |Повернення кредитів органами державного |
| |управліннями інших рівнів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4122 |Повернення кредитів підприємствами, |
| |установами, організаціями |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4123 |Повернення інших внутрішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4200 |Зовнішнє кредитування |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4210 |Надання зовнішніх кредитів |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 4220 |Повернення зовнішніх кредитів |
--------------------------------------------------------------------------------

     4. Відомча класифікація видатків та кредитування
державного бюджету

   3.1. Відомча  класифікація видатків  державного  бюджету
визначається відповідно до закону про Державний бюджет України
(частина друга статті 22 Бюджетного кодексу України)

--------------------------------------------------------------------------------
| КВКВ | Назва |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 11 |Апарат Верховної Ради України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 30 |Державне управління справами |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 41 |Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів |
| |України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 50 |Державна судова адміністрація України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 60 |Верховний Суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 70 |Вищий господарський суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 75 |Вищий адміністративний суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 80 |Конституційний Суд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 90 |Генеральна прокуратура України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 100 |Міністерство внутрішніх справ України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 101 |Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні |
| |видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 110 |Міністерство палива та енергетики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 120 |Міністерство економіки України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 140 |Міністерство закордонних справ України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 170 |Державний комітет телебачення і радіомовлення України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 180 |Міністерство культури і туризму України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 190 |Державний комітет лісового господарства України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 210 |Міністерство оборони України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 211 |Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 121 |Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 130 |Міністерство вугільної промисловості України |

|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 131 |Міністерство вугільної промисловості України (загальнодержавні |
| |видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 181 |Міністерство культури і туризму України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 220 |Міністерство освіти і науки України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 221 |Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 230 |Міністерство охорони здоров'я України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 231 |Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 240 |Міністерство охорони навколишнього природного середовища України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 250 |Міністерство праці та соціальної політики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 251 |Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні |
| |видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 260 |Міністерство промислової політики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 270 |Міністерство будівництва, архітектури та |
| |житлово-комунального господарства України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 271 |Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального |
| |господарства України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 280 |Міністерство аграрної політики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 300 |Державний комітет статистики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 310 |Міністерство транспорту та зв'язку України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 311 |Державна служба автомобільних доріг України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 312 |Міністерство транспорту та зв'язку України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 313 |Державна служба автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки)|
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 320 |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах |
| |захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 321 |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах |
| |захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |
| |(загальнодержавні видатки) |

|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 340 |Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 341 |Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту |
| |(загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 350 |Міністерство фінансів України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 351 |Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 360 |Міністерство юстиції України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 500 |Державний комітет України по водному господарству |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 510 |Державний комітет України по земельних ресурсах |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 512 |Державний комітет України з державного матеріального резерву |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 516 |Державна митна служба України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 527 |Державний комітет ядерного регулювання України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 530
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 531
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 532 |Державний комітет України у справах національностей та міграції |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 534 |Адміністрація Державної прикордонної служби України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 536 |Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої|
| |політики |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 550 |Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 553 |Державний комітет фінансового моніторингу |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 556 |Національна комісія з питань регулювання зв'язку |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 596 |Головне управління розвідки Міністерства оборони України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 598 |Вища рада юстиції |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 599 |Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини |

|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 601 |Антимонопольний комітет України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 602 |Вища атестаційна комісія України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 607 |Державний департамент України з питань виконання покарань |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 608 |Державний департамент України з питань виконання покарань |
| |(загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 610 |Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки |
| |авіації |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 611 |Державний комітет архівів України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 612 |Головне управління державної служби України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 614 |Державна податкова адміністрація України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 615 |Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 616 |Державна податкова адміністрація України (загальнодержавні |
| |видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 617 |Державна служба експортного контролю України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 637 |Національна комісія регулювання електроенергетики України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 638 |Національне космічне агентство України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 644 |Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 648 |Пенсійний фонд України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 650 |Рада національної безпеки і оборони України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 651 |Рахункова палата |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 652 |Служба безпеки України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 653 |Служба безпеки України (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 654 |Національна академія наук України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 655 |Академія педагогічних наук України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 656 |Академія медичних наук України |

|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 657 |Академія мистецтв України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 658 |Академія правових наук |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 659 |Українська академія аграрних наук |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 660 |Управління державної охорони України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 661 |Фонд державного майна України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 662 |Служба зовнішньої розвідки України |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 673 |Центральна виборча комісія |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 674 |Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки) |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 771 |Рада міністрів Автономної Республіки Крим |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 772 |Вінницька обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 773 |Волинська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 774 |Дніпропетровська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 775 |Донецька обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 776 |Житомирська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 777 |Закарпатська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 778 |Запорізька обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 779 |Івано-Франківська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 780 |Київська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 781 |Кіровоградська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 782 |Луганська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 783 |Львівська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 784 |Миколаївська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 785 |Одеська обласна державна адміністрація |

|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 786 |Полтавська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 787 |Рівненська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 788 |Сумська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 789 |Тернопільська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 790 |Харківська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 791 |Херсонська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 792 |Хмельницька обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 793 |Черкаська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 794 |Чернівецька обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 795 |Чернігівська обласна державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 797 |Севастопольська міська державна адміністрація |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 868 |Державний комітет України з питань регуляторної політики та |
| |підприємництва |
--------------------------------------------------------------------------------

   3.2. Відомча  класифікація  видатків  місцевого  бюджету
визначається відповідно до рішення про місцевий бюджет (частина
третя статті 22 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

        5. Програмна класифікація видатків
та кредитування державного бюджету

   Програмна класифікація видатків та кредитування державного
бюджету відповідно до вимог частини третьої статті 38 Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ) щорічно визначається у законі про
Державний бюджет України.
Формування програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету при складанні проекту закону про Державний
бюджет здійснюється за такою структурою кодування:

      Структура кодування програмної класифікації
видатків та кредитування державного бюджету

   Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---------+----------+---------+---------| Пояснення |
| ХХХ | Х | ХХ | Х | |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| | | | |Головний розпорядник |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | 0 | 00 | 0 |(код відомчої класифікації видатків |
| | | | |державного бюджету) |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | Х | 00 | 0 |Відповідальний виконавець у системі |
| | | | |головного розпорядника |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| | 1 | 00 | 0 |(якщо відповідальним виконавцем є |
| | | | |безпосередньо структурний підрозділ |
| | | | |центрального апарату головного |
| | | | |розпорядника - такою частиною коду є |
| | | | |цифра "1", щодо всіх інших |
| | | | |відповідальних виконавців |
| | | | |використовуються цифри від "2" до |
| | | | |"9") |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | Х | ХХ | 0 |бюджетна програма в межах одного |
| | | | |відповідального виконавця |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | Х | 01 | 0 |(якщо бюджетна програма пов'язана з |
| | | | |функціонуванням апаратів органів |
| | | | |державної влади (в основному це коди |
| | | | |діючої функціональної класифікації |
| | | | |розділу "Державне управління", ця |
| | | | |частина коду визначається цифрами |
| | | | |"01", всі інші - "02", "03", "04" і |
| | | | |далі в межах одного відповідального |
| | | | |виконавця) |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | Х | 6Х | 0 |для відстеження усіх бюджетних |
| | | | |програм на реалізацію діючих |
| | | | |інституційних та інвестиційних |
| | | | |проектів п'ятій цифрі коду таких |
| | | | |програм присвоюється номер "6" |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | Х | 7Х | 0 |для відстеження усіх бюджетних |
| | | | |програм із резервного фонду п'ятій |
| | | | |цифрі коду таких програм присвоюється|
| | | | |номер "7" |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | Х | 8Х | 0 |для відстеження усіх бюджетних |
| | | | |програм, що складають капітальні |
| | | | |вкладення, п'ятій цифрі коду таких |
| | | | |програм присвоюється номер "8" |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | Х | 9Х | 0 |для відстеження усіх бюджетних |
| | | | |програм, що складають виконання |
| | | | |Національної програми |
| | | | |інформатизації, п'ятій |
| | | | |цифрі коду таких програм |
| | | | |присвоюється номер "9" |
-------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |напрям діяльності в одній бюджетній |
| | | | |програмі |
|---------+----------+---------+---------+-------------------------------------|
| ХХХ | Х | ХХ | Х |(код визначається цифрами від "1" до |
| | | | |"9"): на 2002 рік цю частину |
| | | | |передбачається не застосовувати з |
| | | | |метою спрощення системи і апробування|
| | | | |її на практиці (тому в даний час на |
| | | | |цьому місці буде цифра "0") |
--------------------------------------------------------------------------------

   Код кожної  бюджетної  програми  має  відповідність коду
функціональної класифікації видатків бюджету.

    6. Роз'яснення щодо застосування визначень витрати
розвитку та витрати споживання

   Витрати розвитку - видатки розвитку та надання кредитів з
бюджету.
Видатки розвитку - це видатки бюджетів на фінансове
забезпечення наукової, інвестиційної та інноваційної діяльності,
зокрема: фінансове забезпечення капітальних вкладень виробничого і
невиробничого призначення; фінансове забезпечення структурної
перебудови економіки; інші видатки, пов'язані з розширеним
відтворенням.
Видатки розвитку відповідно до економічної класифікації
видатків формуються за рахунок:
капітальних видатків (КЕКВ 2000);
досліджень і розробок, окремих заходів розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм (новий КЕКВ 1171);
матеріалів, інвентарю, будівництва, капітального ремонту та
заходів спеціального призначення, що мають загальнодержавне
значення (КЕКВ 1150);
субсидій та поточних трансфертів підприємствам, установам,
організаціям (КЕКВ 1310), які відповідно до функціональної
класифікації видатків та кредитування відносяться до:
наукових досліджень (КФКВК 0140 "Фундаментальні дослідження",
КФКВК 0150 "Дослідження і розробки у сфері державного управління",
КФКВК 0250 "Дослідження і розробки у сфері оборони", КФКВК 0370
"Дослідження і розробки у сфері громадського порядку, безпеки та
судової влади", КФКВК 0480 "Дослідження і розробки в галузях
економіки", КФКВК 0530 "Дослідження і розробки у сфері охорони
навколишнього природного середовища", КФКВК 0630 "Дослідження і
розробки у сфері житлово-комунального господарства", КФКВК 0750
"Дослідження і розробки у сфері охорони здоров'я", КФКВК 0840
"Дослідження і розробки у сфері духовного і фізичного розвитку",
КФКВК 0980 "Дослідження і розробки у сфері освіти", КФКВК 1080
"Дослідження і розробки у сфері соціального захисту");
економічної діяльності (КФКВК 0400), зокрема: сільське
господарство, паливно-енергетичний комплекс, транспорт,
будівництво, зв'язок, тощо; житлово-комунального господарства
(КФКВК 0600).
Витрати споживання - видатки споживання та погашення боргу.
Видатки споживання - частина видатків бюджетів, які
забезпечують поточне функціонування органів державної влади та
місцевого самоврядування, бюджетних установ, поточні міжбюджетні
трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів
соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а
також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку та
нерозподілених видатків.
Видатки споживання відповідно до економічної класифікації
видатків формуються за рахунок:
поточних видатків за КЕКВ 1110-1140; 1160; 1172; 1200; КЕКВ
1320-1350;
субсидій та поточних трансфертів підприємствам, установам,
організаціям (КЕКВ 1310), які відповідно до функціональної
класифікації видатків та кредитування відносяться до:
загальнодержавних функцій (КФКВК 0100, крім КФКВК 0140 і
0150);

   оборони (КФКВК 0200, крім КФКВК 0250);
громадського порядку, безпеки та судової влади (КФКВК 0300,
крім КФКВК 0370);
охорони навколишнього природного середовища (КФКВК 0500, крім
КФКВК 0530);
охорони здоров'я (КФКВК 0700, крім КФКВК 0750);
духовного і фізичного розвитку (КФКВК 0800, крім КФКВК 0840);
освіти (КФКВК 0900, крім КФКВК 0980);
соціального захисту та соціального забезпечення (КФКВК 1000,
крім КФКВК 1080).

      III. Класифікація фінансування бюджету

   1. Класифікація фінансування бюджету за типом кредитора

--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 200000 |Внутрішнє фінансування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 201000 |Фінансування за рахунок коштів державних фондів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 201100 |Позики, одержані з державних фондів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 201110 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 201120 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202000 |Фінансування за рахунок позик банківських установ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202100 |Фінансування за рахунок позик Національного банку України |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202110 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202120 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202200 |Фінансування за рахунок інших банків |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202210 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 202220 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203000 |Інше внутрішнє фінансування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203100 |Позики інших фінансових установ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203110 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203120 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203130 |Зміна обсягів вимог до інших фінансових установ, що |
| |використовуються для управління ліквідністю |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203200 |Позики нефінансових державних підприємств |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203210 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203220 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203230 |Зміна обсягів цінних паперів нефінансових державних підприємств, що|
| |використовуються для управління ліквідністю |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203300 |Позики нефінансового приватного сектора |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203310 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203320 |Погашено позик |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203400 |Фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203410 |Одержано |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203420 |Повернено |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203500 |Інше внутрішнє фінансування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203510 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 203520 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 204000 |Надходження від приватизації державного майна |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 205000 |Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних |
| |установ |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 205100 |На початок періоду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 205200 |На кінець періоду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 205300 |Інші розрахунки |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 206000 |Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для |
| |управління ліквідністю |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 206100 |Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 206200 |Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 207000 |Коригування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 207100 |Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною нового |
| |випуску зобов'язань |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 207200 |Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною при |
| |погашенні зобов'язань |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 207300 |Переоцінка вартості в національній валюті |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 208000 |Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 208100 |На початок періоду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 208200 |На кінець періоду |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 208300 |Інші розрахунки |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 209000 |Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 209100 |На початок періоду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 209200 |На кінець періоду |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 300000 |Зовнішнє фінансування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 301000 |Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 301100 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 301200 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 302000 |Позики, надані органами управління іноземних держав |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 302100 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 302200 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 303000 |Позики, надані іноземними комерційними банками |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 303100 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 303200 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 304000 |Позики, надані постачальниками |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 304100 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 304200 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 305000 |Позики, не віднесені до інших категорій |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 305100 |Одержано позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 305200 |Погашено позик |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 306000 |Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для |
| |управління ліквідністю |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 306100 |Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 306200 |Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів |

|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 307000 |Коригування |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 307100 |Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною нового|
| |випуску зобов'язань |
|----------+-------------------------------------------------------------------|
| 307200 |Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною при |
| |погашенні зобов'язань |
--------------------------------------------------------------------------------

   2. Класифікація фінансування бюджету за типом боргового
зобов'язання

------------------------------------------------------------------
| Коди | Назва | Коди, які |
| | |змінюються |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| |Загальне фінансування | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 400000 |Фінансування за борговими операціями | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401000 |Запозичення | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401100 |Внутрішні запозичення | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401101 |Довгострокові зобов'язання | 401100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401102 |Середньострокові зобов'язання | 402100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401103 |Короткострокові зобов'язання та | 403100 |
| |векселі | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401104 |Інші зобов'язання | 404100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401200 |Зовнішні запозичення | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401201 |Довгострокові зобов'язання | 501100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401202 |Середньострокові зобов'язання | 502100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401203 |Короткострокові зобов'язання та | 503100 |
| |векселі | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 401204 |Інші зобов'язання | 504100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402000 |Погашення | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402100 |Внутрішні зобов'язання | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402101 |Довгострокові зобов'язання | 401200 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402102 |Середньострокові зобов'язання | 402200 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402103 |Короткострокові зобов'язання та | 403200 |
| |векселі | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402104 |Інші зобов'язання | 404200 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402200 |Зовнішні зобов'язання | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402201 |Довгострокові зобов'язання | 501200 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402202 |Середньострокові зобов'язання | 502200 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402203 |Короткострокові зобов'язання та | 503200 |
| |векселі | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 402204 |Інші зобов'язання | 504200 |

|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 500000 |Фінансування за рахунок надходжень від | 406000 |
| |приватизації | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 501000 |Надходження від приватизації державного | 406100 |
| |майна (крім об'єктів, для яких | 406200 |
| |передбачено окремий розподіл коштів | 406400 |
| |відповідно до Державної програми | |
| |приватизації ( 1723-14 ) та інших | |
| |надходжень, безпосередньо, пов'язаних з | |
| |процесом приватизації та кредитування | |
| |підприємств | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 502000 |Надходження від приватизації об'єктів | 406300 |
| |незавершеного будівництва, що | |
| |споруджувались відповідно до | |
| |Чорнобильської будівельної програми | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 503000 |Надходження від приватизації, отримані | 406500 |
| |від продажу акцій відкритих акціонерних | |
| |товариств за переліком, визначеним | |
| |Кабінетом Міністрів України, для | |
| |ліквідації наслідків аварії на очисних | |
| |спорудах міста Харкова | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 504000 |Надходження від приватизації | 406600 |
| |підприємств, що належать до сфери | |
| |управління Міністерства оборони | |
| |України | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 505000 |Понадпланові надходження від приватиза- | |
| |ції державного майна з урахуванням | |
| |можливого заміщення інших джерел фінан- | |
| |сування державного бюджету | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 600000 |Фінансування за активними операціями | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 601000 |Зміни обсягів депозитів і цінних | 407000, |
| |паперів, що використовуються для | 505000 |
| |управління ліквідністю | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 601100 |Повернення коштів з депозитів або | 407100, |
| |пред'явлення цінних паперів | 505100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 601200 |Розміщення коштів на депозитах або | 407200, |
| |придбання цінних паперів | 505200 |

|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 602000 |Зміни обсягів готівкових коштів | 405000 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 602100 |На початок періоду | 405100 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 602200 |На кінець періоду | 405200 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 602300 |Інші розрахунки | 405300 |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
| 603000 |Фінансування за рахунок коштів єдиного | 408000 |
| |казначейського рахунку | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|604000 |Зміни обсягів товарно-матеріальних | |
| |цінностей | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|604100 |На початок періоду | |
|-----------+----------------------------------------+-----------|
|604200 |На кінець періоду | |
------------------------------------------------------------------

           IV. Класифікація боргу

   1. Класифікація боргу за типом кредитора

--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 200000 |Внутрішній борг |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 210000 |Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів різних рівнів та |
| |державних фондів |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 211000 |Заборгованість за позиками, одержаними з державних фондів |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 212000 |Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів вищих рівнів |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 213000 |Заборгованість за позиками, одержаними з бюджетів нижчих рівнів |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 220000 |Заборгованість перед банківськими установами |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 221000 |Заборгованість за позиками, одержаними від Національного банку |
| |України |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 222000 |Заборгованість за позиками, одержаними від інших банків |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 230000 |Заборгованість перед іншими органами управління |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 231000 |Заборгованість за позиками, одержаними від інших фінансових установ |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 232000 |Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансових державних |
| |підприємств |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 233000 |Заборгованість за позиками, одержаними від нефінансового приватного |
| |сектора |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 234000 |Інша внутрішня заборгованість |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 240000 |Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 250000 |Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів |
| |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 300000 |Зовнішній борг |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 310000 |Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних організацій |
| |економічного розвитку |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 320000 |Заборгованість за позиками, одержаними від органів управління |
| |іноземних держав |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 330000 |Заборгованість за позиками, одержаними від іноземних комерційних |
| |банків |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 340000 |Заборгованість за позиками, одержаними від постачальників |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 350000 |Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій |
|---------+--------------------------------------------------------------------|
| 360000 |Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів |
| |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей |
--------------------------------------------------------------------------------

   2. Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання

--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Назва |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|400000 |Внутрішній борг |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|410000 |Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|420000 |Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|430000 |Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|440000 |Заборгованість за іншими внутрішніми зобов'язаннями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|450000 |Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів |
| |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|500000 |Зовнішній борг |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|510000 |Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|520000 |Заборгованість за середньостроковими зобов'язаннями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|530000 |Заборгованість за короткостроковими зобов'язаннями і векселями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|540000 |Заборгованість за іншими зовнішніми зобов'язаннями |
|--------+---------------------------------------------------------------------|
|550000 |Коригування, пов'язане із змінами обсягів депозитів, цінних паперів |
| |та різницею у вартісних оцінках вищезазначених статей |
--------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 233 від 02.04.2002, N 267 від 19.04.2002, N 1100 від 29.12.2002, N 35 від 17.01.2003, N 351 від 12.05.2003, N 441 від 09.07.2003, N 505 від 19.08.2003, N 547 від 22.09.2003, N 705 від 29.12.2003, N 165 від 18.02.2004, N 382 від 11.06.2004, N 433 від 29.06.2004, N 441 від 05.07.2004, N 460 від 13.07.2004, N 507 від 05.08.2004, N 681 від 28.10.2004, N 760 від 07.12.2004, N 4 від 05.01.2005, N 271 від 07.04.2005, N 280 від 14.04.2005, N 587 від 25.08.2005, N 668 від 29.09.2005, N 758 від 03.11.2005, N 796 від 22.11.2005, N 961 від 30.12.2005, N 279 від 16.03.2006, N 366 від 14.04.2006, N 1081 від 21.11.2006, N 1136 від 04.12.2006 )

Додаток 2

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
від 27 грудня 2001 р. N 604

    Тимчасова класифікація видатків місцевих бюджетів (з
перехідною таблицею до нової функціональної
класифікації видатків та кредитування бюджету)

--------------------------------------------------------------------------------
| Код | | Код нової |
| | |функціональної |
| | | класифікації, |
| | | що відповідає |
| | | даному коду |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010000 |Державне управління | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010105 |Апарат Верховної Ради Автономної Республіки Крим | 0111 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010106 |Забезпечення діяльності депутатів Автономної | (0111) * |
| |Республіки Крим | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010108 |Апарат Рахункової палати Верховної Ради Автономної | 0112 |
| |Республіки Крим | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010114 |Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим та її| 0111 |
| |місцевих органів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010116 |Органи місцевого самоврядування | 0111 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|010117 |Органи виконавчої влади в м. Києві | 0111 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|060000 |Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки | |
| |держави | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|060103 |Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього | 0310 |
| |нагляду | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|060106 |Приймальники-розподільники для неповнолітніх | 0310 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|060107 |Спеціальні приймальники-розподільники | 0310 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|060702 |Місцева пожежна охорона | 0320 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|061002 |Спеціальні монтажно-експлуатаційні підрозділи | 0456 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|061003 |Адресно-довідкові бюро | 0310 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|061007 |Інші правоохоронні заходи і заклади | 0380 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070000 |Освіта | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070101 |Дошкільні заклади освіти | 0910 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070201 |Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, | 0921 |
| |інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, | |
| |гімназії, колегіуми | |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070202 |Вечірні (змінні) школи | 0921 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070301 |Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні | 0923 |
| |санаторні школи-інтернати | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070302 |Загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та | 0923 |
| |дітей, які залишилися без піклування батьків | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070303 |Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні | 0910 |
| |сім'ї) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070304 |Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та | 0923 |
| |інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи | |
| |розумовому розвитку | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070307 |Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з | 0922 |
| |поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для | |
| |поглибленої підготовки дітей в галузі науки і | |
| |мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, | |
| |ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070401 |Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної | 0960 |
| |роботи з дітьми | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070501 |Професійно-технічні заклади освіти | 0930 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070502 |Професійно-технічні училища соціальної реабілітації | 0930 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070601 |Вищі заклади освіти I та II рівнів акредитації | 0941 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070602 |Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації | 0942 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070701 |Заклади післядипломної освіти III - IV рівнів | 0950 |
| |акредитації (академії, інститути, центри підвищення | |
| |кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070702 |Інші заклади і заходи післядипломної освіти | 0950 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070801 |Придбання підручників | 0970 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070802 |Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 0990 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070803 |Служби технічного нагляду за будівництвом і | 0990 |
| |капітальним ремонтом | |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070804 |Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних| 0990 |
| |відділів освіти | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070805 |Групи централізованого господарського обслуговування | 0990 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070806 |Інші заклади освіти | 0990 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070807 |Інші освітні програми | 0990 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070808 |Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим | |
| |батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 0990* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|070809 |Здійснення виплат, визначених Законом України "Про | |
| |реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених| |
| |статтею 57 Закону України "Про освіту" ( 1994-15 ) | |
| |педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям| |
| |працівників навчальних закладів | 0990* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080000 |Охорона здоров'я | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080101 |Лікарні | 0731 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080102 |Територіальні медичні об'єднання | 0731 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080201 |Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади | 0732 |
| |(центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, | |
| |лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають | |
| |ліжкову мережу) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080202 |Клініки науково-дослідних інститутів | 0732 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080203 |Пологові будинки | 0733 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080204 |Санаторії для хворих туберкульозом | 0734 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080205 |Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні) | 0734 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080206 |Санаторії медичної реабілітації | 0734 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080207 |Будинки дитини | 0761 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080208 |Станції переливання крові | 0762 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080209 |Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги | 0724 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080300 |Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих | 0721 |
| |поліклінік та загальних і спеціалізованих | |
| |стоматологічних поліклінік) | |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080400 |Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, | 0722 |
| |медико-санітарні частини, пересувні консультативні | |
| |діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового | |
| |фонду) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080500 |Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки | 0723 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080600 |Фельдшерсько-акушерські пункти | 0725 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080703 |Заходи боротьби з епідеміями | 0740 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|080704 |Центри здоров'я і заходи у сфері санітарної освіти | 0740 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081001 |Медико-соціальні експертні комісії | 0763 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081002 |Інші заходи по охороні здоров'я | 0763 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081003 |Служби технічного нагляду за будівництвом та | 0763 |
| |капітальним ремонтом | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081004 |Централізовані бухгалтерії | 0763 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081005 |Групи централізованого господарського обслуговування | 0763 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081006 |Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики | 0740 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081007 |Програми і централізовані заходи боротьби з | 0763 |
| |туберкульозом | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081008 |Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу | 0763 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081009 |Заходи Комплексної програми "Цукровий діабет" та | 0763 |
| |лікування нецукрового діабету | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081010 |Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 0763 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|081011 |Здійснення виплат, визначених Законом України "Про | |
| |реструктуризацію заборгованості з виплат, | |
| |передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" | |
| |( 1994-15 ) педагогічним, науково-педагогічним | |
| |та іншим категоріям працівників навчальних закладів | 0763* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090000 |Соціальний захист та соціальне забезпечення | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090201 |Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється | |
| |чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, | 1030* |
| |гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, | |
| |які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам | |
| |(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які | |
| |мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям | |
| |війни, особам, які мають особливі трудові заслуги | |
| |перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам | |
| |померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові | |
| |заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських | |
| |переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали | |
| |інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на | |
| |житлово-комунальні послуги | |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090202 |Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється | |
| |чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, | 1030* |
| |гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, | |
| |які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам | |
| |(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які | |
| |мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які| |
| |мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, | |
| |вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, | |
| |які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,| |
| |жертвам нацистських переслідувань на придбання | |
| |твердого палива та скрапленого газу | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090203 |Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких | |
| |поширюється чинність Закону України "Про статус | |
| |ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" | 1030* |
| |( 3551-12 ), особам, які мають особливі заслуги перед | |
| |Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих | |
| |(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед | |
| |Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають | |
| |особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам | |
| |(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які | |
| |мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, | |
| |жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим | |
| |громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій | |
| |або є пенсіонерами | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090204 |Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів | |
| |внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охоро- | |
| |ни, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів | |
| |військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ | |
| |та державної пожежної охорони, а також звільненим зі | |
| |служби за віком, хворобою або вислугою років | |
| |військовослужбовцям Служби безпеки України, | |
| |працівникам міліції, особам начальницького складу | |
| |податкової міліції, рядового і начальницького складу | |
| |кримінально-виконавчої системи, державної пожежної | |
| |охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників | |
| |міліції, осіб начальницького складу податкової мілі- | |
| |ції, рядового і начальницького складу кримінально- | |
| |виконавчої системи, державної пожежної охорони, | |
| |загиблих або померлих у зв'язку з виконанням | |
| |службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які| |
| |перебували на їх утриманні, звільненим з військової | |
| |служби особам, які стали інвалідами під час проходжен-| |
| |ня військової служби, батькам та членам сімей | |
| |військовослужбовців, які загинули (померли) або | |
| |пропали безвісти під час проходження військової | |
| |служби, на житлово-комунальні послуги | 1030* |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090205 |Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів | |
| |внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охоро- | |
| |ни, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів | |
| |військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ | |
| |та державної пожежної охорони, а також звільненим зі | |
| |служби за віком, хворобою або вислугою років працівни-| |
| |кам міліції, особам начальницького складу податкової | |
| |міліції, рядового і начальницького складу | |
| |кримінально-виконавчої системи, державної пожежної | |
| |охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників | |
| |міліції, осіб начальницького складу податкової | |
| |міліції, рядового і начальницького складу кримінально-| |
| |виконавчої системи, державної пожежної охорони, | |
| |загиблих або померлих у зв'язку з виконанням | |
| |службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які| |
| |перебували на їх утриманні, на придбання твердого | |
| |палива | 1030* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090206 |Інші пільги ветеранам військової служби, ветеранам | |
| |органів внутрішніх справ, ветеранам державної | |
| |пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих)| 1030* |
| |ветеранів військової служби, ветеранів органів | |
| | внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної | |
| |охорони, особам, звільненим з військової служби, які | |
| |стали інвалідами під час проходження військової служби| |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090207 |Пільги громадянам, які постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) | |
| |та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана | 1070* |
| |з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні | |
| |послуги | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090208 |Пільги громадянам, які постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) | |
| |та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана | 1070* |
| |з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого | |
| |палива | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090209 |Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) | 1070* |
| |та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана | |
| |з Чорнобильською катастрофою | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090210 |Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини | |
| |першої статті 77 Основ законодавства про охорону | |
| |здоров'я ( 2801-12 ), частиною четвертою статті 29 | |
| |Основ законодавства про культуру ( 2117-12 ), абзацом| |
| |першим частини четвертої статті 57 Закону України | |
| |"Про освіту" ( 1060-12 ), на оплату електроенергії, | |
| |природного газу, послуг тепло-, водопостачання і | |
| |водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового| |
| |сміття та рідких нечистот | 1070* |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090211 |Пільги громадянам, передбачені пунктом "ї" частини | |
| |першої статті 77 Основ законодавства про охорону | |
| |здоров'я ( 2801-12 ), частиною четвертою статті 29 | |
| |Основ законодавства про культуру ( 2117-12 ), | |
| |абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону | |
| |України "Про освіту" ( 1060-12 ), на придбання | |
| |твердого та рідкого пічного побутового палива | 1070* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090212 |Пільги на медичне обслуговування громадянам, які | |
| |постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1070* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090213 |Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок | |
| |Чорнобильської катастрофи | 1070* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090302 |Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090303 |Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 1040 |
| |незастрахованим матерям | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090304 |Одноразова допомога при народженні дитини | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090305 |Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи | 1040 |
| |піклуванням | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090306 |Допомога на дітей одиноким матерям | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090307 |Тимчасова державна допомога дітям | 1040* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090401 |Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090403 |Виплата компенсації реабілітованим | 1070 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090405 |Додаткові виплати населенню на покриття витрат на | 1061 |
| |оплату житлово-комунальних послуг | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090411 |Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих | 1061 |
| |категорій населення | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090412 |Інші видатки на соціальний захист населення | 1090 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090413 |Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи | 1010 |
| |внаслідок психічного розладу | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090416 |Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та | 1030 |
| |праці | |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090417 |Витрати на поховання учасників бойових дій | (1030) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090601 |Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів | 1010 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090700 |Притулки для неповнолітніх | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090701 |Центри соціально-психологічної реабілітації дітей | 1040* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090802 |Інші програми соціального захисту неповнолітніх | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090901 |Будинки-інтернати ( пансіонати) для літніх людей та | 1020 |
| |інвалідів системи соціального захисту | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|090902 |Інші будинки-інтернати для літніх людей та інвалідів | 1020 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091101 |Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей | |
| |та молоді | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091102 |Програми і заходи центрів соціальних служб для | |
| |сім'ї, дітей та молоді | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091103 |Соціальні програми і заходи державних органів у | 1040 |
| |справах молоді | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091104 |Соціальні програми і заходи державних органів у | 1040 |
| |справах жінок | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091105 |Утримання клубів підлітків за місцем проживання | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091106 |Інші видатки | 1040 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091107 |Соціальні програми і заходи державних органів у | 1040 |
| |справах сім'ї | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091108 |Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім | 1040* |
| |заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за | |
| |рахунок коштів на оздоровлення громадян, які | |
| |постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091201 |Розселення та облаштування депортованих | 1070 |
| |кримських татар та осіб інших | |
| |національностей, депортованих з України | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091203 |Навчання та трудове влаштування інвалідів | 1010 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091204 |Територіальні центри і відділення соціальної допомоги | 1020 |
| |на дому | |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091207 |Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і| 1061 |
| |праці, військової служби, органів внутрішніх справ | |
| |та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської | |
| |катастрофи), на оплату житлово-комунальних | |
| | послуг і природного газу | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091209 |Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів | 1030 |
| |і ветеранів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091210 |Служби технічного нагляду за будівництвом та | 1090 |
| |капітальним ремонтом | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091211 |Централізовані бухгалтерії | 1090 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091212 |Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і | 1090 |
| |компенсацій | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091214 |Інші установи та заклади | 1090 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091300 |Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та | 1010 |
| |дітям-інвалідам | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|091301 |Здійснення виплат, визначених Законом України | |
| |"Про реструктуризацію заборгованості з виплат, | |
| |передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" | |
| |( 1994-15 ) педагогічним, науково-педагогічним | |
| |та іншим категоріям працівників навчальних закладів | 1090* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100000 |Житлово-комунальне господарство | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100101 |Житлово-експлуатаційне господарство | 0610 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100102 |Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів | 0610 |
| |влади | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100103 |Дотація житлово-комунальному господарству | 0610 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100105 |Видатки на утримання об'єктів соціальної сфери | 0640 |
| |підприємств, що передаються до комунальної власності | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100201 |Теплові мережі | 0620 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100202 |Водопровідно-каналізаційне господарство | 0620 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100203 |Благоустрій міст, сіл, селищ | 0620 |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100205 |Газові заводи і газова мережа | 0432 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100206 |Готельне господарство | 0472 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100207 |Берегоукріплювальні роботи | 0511 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100208 |Видатки на впровадження засобів обліку витрат та | 0620 |
| |регулювання споживання води та теплової енергії | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100209 |Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води | 0620 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100301 |Збір та вивезення сміття і відходів, експлуатація | |
| |каналізаційних систем | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100302 |Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі | 0620 |
| |об'єднання та інші підприємства, установи та | |
| |організації житлово-комунального господарства | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100303 |Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального | 0620 |
| |господарства | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100400 |Підприємства і організації побутового обслуговування, | 0620 |
| |що входять до комунальної власності | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100501 |Погашення зобов'язань держави за знеціненими грошовими| |
| |заощадженнями громадян в установах Ощадного банку | |
| |колишнього СРСР шляхом погашення заборгованості за | |
| |житлово-комунальні послуги | 0640* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|100601 |Погашення заборгованості минулих років з різниці | |
| |в тарифах на теплову енергію, послуги з | |
| |водопостачання та водовідведення, що постачалися | |
| |населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю | |
| |фактичної вартості теплової енергії, послуг з | |
| |водопостачання та водовідведення тарифам, що | |
| |затверджувалися органами державної влади чи | |
| |органами місцевого самоврядування" | 0640* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110000 |Культура і мистецтво | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110101 |Творчі спілки | 0824 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110102 |Театри | 0821 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110103 |Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші | 0822 |
| |мистецькі заклади та заходи | |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110104 |Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими | 0829 |
| |програмами розвитку культури і мистецтва | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110105 |Фінансова підтримка гастрольної діяльності | 0829* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110201 |Бібліотеки | 0825 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110202 |Музеї і виставки | 0826 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110203 |Заповідники | 0827 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110204 |Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади | 0828 |
| |клубного типу | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110205 |Школи естетичного виховання дітей | 0960 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110206 |Здійснення виплат, визначених Законом України | |
| |"Про реструктуризацію заборгованості з виплат, | |
| |передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" | |
| |( 1994-15 ) педагогічним, науково-педагогічним | |
| |та іншим категоріям працівників навчальних | |
| |закладів" | 0829* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110300 |Кінематографія | 0823 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|110502 |Інші культурно-освітні заклади та заходи | 0829 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|120000 |Засоби масової інформації | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|120100 |Телебачення і радіомовлення | 0831 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|120201 |Періодичні видання (газети та журнали) | 0832 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|120300 |Книговидання | 0833 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|120400 |Інші засоби масової інформації | 0834 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130000 |Фізична культура і спорт | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130102 |Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 0810 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130104 |Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і | 0810 |
| |реабілітаційних шкіл | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130105 |Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та | 0810 |
| |заходів з інвалідного спорту | |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130106 |Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і | 0810 |
| |масових заходів з фізичної культури | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130107 |Утримання та навчально-тренувальна робота | 0810 |
| |дитячо-юнацьких спортивних шкіл | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130110 |Фінансова підтримка спортивних споруд | 0810 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130112 |Інші видатки | 0810 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130113 |Централізовані бухгалтерії | 0810 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130201 |Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 0810 |
| |(які проводяться громадськими організаціями | |
| |фізкультурно-спортивної спрямованості) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130202 |Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і | 0810 |
| |масових заходів з фізичної культури (які проводяться | |
| |громадськими організаціями фізкультурно-спортивної | |
| |спрямованості) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130203 |Утримання та навчально-тренувальна робота | 0810 |
| |дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані | |
| |громадським організаціям фізкультурно-спортивної | |
| |спрямованості) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130204 |Утримання апарату управління громадських | 0810 |
| |фізкультурно-спортивних організацій (ФСТ "Колос") | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|130205 |Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать | 0810 |
| |громадським організаціям фізкультурно-спортивної | |
| |спрямованості | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150000 |Будівництво | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150101 |Капітальні вкладення | 0490 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150104 |Виплата компенсації на здешевлення вартості | 1062 |
| |будівництва житла молодіжним житловим комплексам | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250321 |Субвенція з державного бюджету обласним бюджетам | |
| |Закарпатської та Івано-Франківської областей на | |
| |ліквідацію наслідків стихійного лиха | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250347 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста | |
| |Запоріжжя на будівництво автотранспортної магістралі | |
| |через річку Дніпро у м. Запоріжжя | 0180* |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250348 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг| |
| |комунальної власності | 0180* | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250357 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | |
| |Одеської області на комплексну реконструкцію та | |
| |реставрацію Одеського державного академічного театру | 0180* |
| |опери та балету | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250361 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для | |
| |забезпечення спеціальним обладнанням навчальних | |
| |закладів для дітей, які потребують корекції фізичного | |
| |та (або) розумового розвитку | 0180* | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250364 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |придбання вагонів для комунального електротранспорту | |
| |(тролейбусів і трамваїв) | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250371 |Субвенція з державного бюджету бюджету Автономної | |
| |Республіки Крим на комплекс заходів по укріпленню | 0180* |
| |о. Коса Тузла | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250376 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених | |
| |батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного| 0180* |
| |типу та прийомних сім'ях | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250377 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | |
| |Черкаської області на завершення будівництва та | |
| |введення в експлуатацію обласної дитячої лікарні | 0180* | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250378 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |здійснення заходів по передачі житлового фонду та | |
| |об'єктів соціально-культурної сфери Міністерства | |
| |оборони України у комунальну власність | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250381 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що| |
| |проживають у сільській місцевості | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250388 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної| |
| |Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, | 0180* |
| |міських голів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250389 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | |
| |Одеської області на берегоукріплювальні роботи | |
| |на о.Зміїний | 0180* |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250390 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | |
| |Київської області на проведення експерименту за | |
| |принципом "гроші ходять за дитиною" | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250391 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів | |
| |сучасними технічними засобами навчання з | |
| |природничо-математичних і технологічних дисциплін | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250392 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |придбання українських народних інструментів | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250393 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |погашення заборгованості минулих років з різниці в | |
| |тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання | |
| |та водовідведення, що постачалися населенню, яка | |
| |виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості| |
| |теплової енергії, послуг з водопостачання та | |
| |водовідведення тарифам, що затверджувалися органами | |
| |державної влади чи органами місцевого самоврядування | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250394 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста | |
| |Севастополя на розвиток та підтримку української | |
| |культури в місті Севастополі, забезпечення | |
| |функціонування української мови у всіх сферах | 0180* |
| |громадського життя міста | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250395 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста | |
| |Запоріжжя на підготовку та проведення експерименту по | |
| |впровадженню соціальних стандартів | 0180* | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250396 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько- | |
| |акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої | |
| |медичної допомоги для сільських закладів охорони | 0180* |
| |здоров'я | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250397 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |надання центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та | |
| |молоді соціальних послуг ін'єкційним споживачам | |
| |наркотиків та членам їх сімей | 0180* | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250398 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста | |
| |Кременчук Полтавської області на проектування та | |
| |будівництво мосту через р. Дніпро у м. Кременчук | 0180* |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Субвенція з державного бюджету місцевим | |
|250399 |бюджетам на заходи, пов'язані з поліпшенням | |
| |екології та соціально-економічний розвиток міста | |
| |Кривій Ріг та прилеглих до нього населених | |
| |пунктів Дніпропетровської області | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250910 |Надання пільгового кредиту членам житлово-будівельних | 1062 |
| |кооперативів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150107 |Житлове будівництво і придбання житла | 1062 |
| |військовослужбовцям та особам рядового і | |
| |начальницького складу, звільненим у запас або | |
| |відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та| |
| |у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають | |
| |на квартирному обліку за місцем проживання, членам | |
| |сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання| |
| |ними службових обов'язків, а також учасникам бойових | |
| |дій в Афганістані та воєнних конфліктів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150110 |Проведення невідкладних відновлювальних робіт, | |
| |будівництво та реконструкція загальноосвітніх | |
| |навчальних закладів | (0921) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150111 |Проведення невідкладних відновлювальних робіт, | |
| |будівництво та реконструкція спеціалізованих | |
| |навчальних закладів | (0922) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150112 |Проведення невідкладних відновлювальних робіт, | |
| |будівництво та реконструкція позашкільних навчальних | |
| |закладів | (0960) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150114 |Проведення невідкладних відновлювальних робіт, | |
| |будівництво та реконструкція лікарень загального | |
| |профілю | (0731) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250911 |Надання державного пільгового кредиту індивідуальним | 1062 |
| |сільським забудовникам | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150109 |Компенсація селянським (фермерським) господарствам | 1062 |
| |вартості будівництва об'єктів виробничого і | |
| |невиробничого призначення | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250907 |Погашення відсотків за користування довгостроковими | 1062 |
| |пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та| |
| |придбання житла для молодих сімей та інших соціально | |
| |незахищених категорій громадян | |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250908 |Надання пільгового довгострокового кредиту | 1062 |
| |громадянам на будівництво (реконструкцію) та | |
| |придбання житла | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150115 |Завершення проектів газифікації сільських населених | 0432 |
| |пунктів з високим ступенем готовності | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250912 |Повернення коштів, наданих для кредитування | 1062 |
| |індивідуальних сільських забудовників | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250909 |Повернення коштів, наданих для кредитування громадян | 1062* |
| |на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150118 |Житлове будівництво та придбання житла для | 1062* |
| |окремих категорій населення" | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150119 |Проведення невідкладних відновлювальних робіт, | |
| |будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень | |
| |та інших спеціалізованих закладів | 0732* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150120 |Будівництво та розвиток мережі метрополітенів | 0453* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150121 |Заходи з упередження аварій та запобігання | |
| |техногенних катастроф у житлово-комунальному | |
| |господарстві та на інших аварійних об'єктах | |
| |комунальної власності | 0620* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150122 |Інвестиційні проекти | 0473* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150201 |Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація | |
| |пам'яток історії та культури | 0829 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150202 |Розробка схем та проектних рішень масового | 0443 |
| |застосування | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|150203 |Операційні видатки - паспортизація, інвентаризація | 0829 |
| |пам'яток архітектури, премії в галузі архітектури | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|160000 |Сільське і лісове господарство, рибне господарство та | |
| |мисливство | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|160101 |Землеустрій | 0421 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|160600 |Лісове господарство і мисливство | 0422 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|160903 |Програми в галузі сільського господарства, | (0421) * |
| |лісового господарства, рибальства та мисливства | |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170000 |Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, | |
| |телекомунікації та інформатика | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170101 |Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту | 0451 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170102 |Компенсаційні виплати на пільговий проїзд | 1070 |
| |автомобільним транспортом окремим категоріям | |
| | громадян | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170103 |Інші заходи у сфері автомобільного транспорту | (0451) * |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170202 |Севастопольський морський торговельний порт | 0452 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170203 |Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих | 1070 |
| |категорій громадян на водному транспорті | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170302 |Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих | 1070 |
| |категорій громадян на залізничному транспорті | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170303 |Регулювання цін на послуги метрополітену | 0453 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170601 |Регулювання цін на послуги міського електротранспорту | 0453 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170602 |Компенсаційні виплати на пільговий проїзд | 1070 |
| |електротранспортом окремим категоріям громадян | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170603 |Інші заходи у сфері електротранспорту | (0455) * |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170703 |Видатки на проведення робіт, пов'язаних із | 0456 |
| |будівництвом, реконструкцією, ремонтом та | |
| |утриманням автомобільних доріг | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170800 |Зв'язок | 0460 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|170901 |Національна програма інформатизації | 0460 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|171000 |Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій | 0460 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180000 |Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180107 |Фінансування енергозберігаючих заходів | 0473 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180109 |Програма стабілізації та соціально-економічного | 0490 |
| |розвитку територій | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180401 |Платежі за кредитними угодами, укладеними під гарантії| 0171 |
| |Уряду | |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180404 |Підтримка малого і середнього підприємництва | 0411 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180405 |Видатки на погашення реструктуризованої заборгованості| 0411 |
| |перед комерційними банками та на поповнення їх | |
| |капіталу | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180409 |Внески органів влади Автономної Республіки Крим та | 0490 |
| |органів місцевого самоврядування у статутні фонди | |
| |суб'єктів підприємницької діяльності | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|180410 |Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0411 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|200000 |Охорона навколишнього природного середовища та ядерна | |
| |безпека | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|200100 |Охорона і раціональне використання водних ресурсів | 0511 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|200200 |Охорона і раціональне використання земель | 0511 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|200300 |Створення захисних лісових насаджень та полезахисних | 0511 |
| |лісових смуг | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|200400 |Охорона і раціональне використання мінеральних | 0511 |
| |ресурсів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|200600 |Збереження природно-заповідного фонду | 0520 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|200700 |Інші природоохоронні заходи | 0540 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|210000 |Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та | |
| |наслідків стихійного лиха | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|210105 |Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних | 0320 |
| |ситуацій та наслідків стихійного лиха | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|210110 |Заходи з організації рятування на водах | 0320 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|230000 |Обслуговування боргу | 0170 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|230100 |Обслуговування внутрішнього боргу | 0171 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|230200 |Обслуговування зовнішнього боргу | 0172 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240000 |Цільові фонди | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240601 |Охорона та раціональне використання природних | 0511 |
| |ресурсів | |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240602 |Утилізація відходів | 0512 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240603 |Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного| 0513 |
| |середовища | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240604 |Інша діяльність у сфері охорони навколишнього | 0540 |
| |природного середовища | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240605 |Збереження природно-заповідного фонду | 0520* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240800 |Інші фонди | 1090 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|240900 |Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної | 0133 |
| |Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і | |
| |місцевими органами виконавчої влади | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250000 |Видатки, не віднесені до основних груп | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250102 |Резервний фонд | 0133 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250203 |Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради | 0160 |
| |Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,| |
| |селищних, міських голів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250205 |Проведення референдумів | 0160 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250207 |Утримання апарату Виборчої комісії Автономної | (0160) * |
| | Республіки Крим | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250301 |Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету | 0180 |
| |Автономної Республіки Крим, обласних і районних | |
| |бюджетів, міських (міст Києва і Севастополя, міст | |
| |республіканського значення Автономної Республіки Крим | |
| |та міст обласного значення) бюджетів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250302 |Кошти, що передаються до районних та міських (міст | 0180 |
| |Києва і Севастополя, міст республіканського і | |
| |обласного значення) бюджетів з міських (міст районного| |
| |значення), селищних, сільських та районних у містах | |
| |бюджетів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250303 |Кошти, що передаються за взаємними розрахунками із | 0180 |
| |додаткової дотації до державного бюджету | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250304 |Кошти, що передаються за взаємними розрахунками із | 0180 |
| |додаткової дотації з районних та міських (міст Києва і| |
| |Севастополя, міст республіканського та обласного | |
| |значення) до міських (міст районного значення), | |
| |селищних та сільських бюджетів | |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250305 |Кошти, що передаються за взаємними розрахунками із | 0180 |
| |додаткової дотації з міських (міст районного | |
| |значення), селищних та сільських бюджетів до районних | |
| |та міських (міст Києва і Севастополя, міст | |
| |республіканського та обласного значення) бюджетів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250306 |Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до | 0180 |
| |бюджету розвитку (спеціального фонду) | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250307 |Кошти, що передаються за взаємними розрахунками до | 0180 |
| |державного бюджету з місцевих бюджетів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250308 |Кошти, що передаються за взаємними розрахунками до | 0180 |
| |місцевих бюджетів з державного бюджету | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250309 |Кошти, що передаються за взаємними розрахунками між | 0180 |
| |місцевими бюджетами | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250311 |Дотації вирівнювання, що передаються з районних та | 0180 |
| |міських (міст Києва і Севастополя, міст | |
| |республіканського і обласного значення) бюджетів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250312 |Додаткові дотації, що передаються з районних та | 0180 |
| |міських (міст Києва і Севастополя, міст | |
| |республіканського і обласного значення) бюджетів | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250315 |Інші дотації | 0180 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250314 |Додаткова дотація з державного бюджету | |
| |міському бюджету міста Славутича на | |
| |забезпечення утримання соціальної | |
| |інфраструктури міста Славутича | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250313 |Додаткова дотація з державного бюджету бюджету | |
| |Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на | |
| |зменшення фактичних диспропорцій між місцевими | |
| |бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних | |
| |установ | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250316 |Додаткова дотація з державного бюджету місцевим | |
| |бюджетам, що пов'язана із виконанням річних | |
| |розрахункових обсягів доходів, визначених у додатку 5 | |
| |до Закону України "Про Державний бюджет України | |
| |на 2004 рік" ( 1344-15 ) і розрахункових обсягів | |
| |акцизного збору до бюджету Автономної Республіки Крим | |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250317 |Додаткові кошти, що зараховуються до державного | |
| |бюджету з місцевих бюджетів, у яких річні розрахункові| |
| |обсяги доходів, визначені у додатку 5 до Закону | |
| |України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" | |
| |( 1344-15 ) і розрахункові обсяги акцизного збору до | |
| |бюджету Автономної Республіки Крим перевиконані | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250318 |Додаткова дотація з державного бюджету місцевим | |
| |бюджетам на забезпечення здійснення видатків на | |
| |оплату праці працівників бюджетних установ | |
| |відповідно до встановлених чинним законодавством | |
| |умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної | |
| |плати, проведення розрахунків за електричну енергію | |
| |теплову енергію, водопостачання, водовідведення, | |
| |природний газ та послуги зв'язку, які споживаються | |
| |бюджетними установами | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250320 |Додаткова дотація з державного бюджету місцевим | |
| |бюджетам на здійснення повноважень, встановлених | |
| |Законом України "Про затвердження Конституції | |
| |Автономної Республіки Крим" ( 350-14 ) | (0180) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250322 |Субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів | |
| |місцевого самоврядування на виконання власних | |
| |повноважень внаслідок надання пільг, встановлених | |
| |державою | 0180 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250323 |Субвенція на утримання об'єктів спільного користування| 0180 |
| |чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів| |
| |спільного користування | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250324 |Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних | |
| |проектів | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250325 |Субвенція на виконання власних повноважень | 0180 |
| |територіальних громад сіл, селищ, міст та їх | |
| |об'єднань | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250326 |Субвенція з державного бюджету місцевим| |
| |бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малоза- | |
| |безпеченим сім'ям інвалідам з дитинства, | |
| |дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям| 0180 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250327 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |будівництво і придбання житла військовослужбовцям та | |
| |особам рядового і начальницького складу, | |
| |звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, | |
| |віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням | |
| |штатів, які перебувають на квартирному обліку за міс- | |
| |цем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які | |
| |загинули під час виконання ними службових обов'язків, | |
| |а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних| |
| |конфліктів | 0180 |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250328 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату| |
| |електроенергії, природного газу, послуг тепло-, | 0180 |
| |водопостачання і водовідведення, квартирної плати, | |
| |вивезення побутового сміття та рідких нечистот | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250329 |Субвенція з державного бюджету місцевим | |
| |бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших| |
| |передбачених законодавством електроенергії, природного| |
| |і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та | |
| |рідкого пічного побутового палива, послуг | 0180 |
| |тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної | |
| |плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот)| |
| |та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій | |
| |громадян | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250330 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |надання пільг та житлових субсидій населенню на | |
| |придбання твердого та рідкого пічного побутового пали-| |
| |ва і скрапленого газу | 0180 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250333 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |збереження історичної забудови міст, об'єктів | |
| |історико-культурної спадщини, впорядкування історичних| 0180* |
| |населених місць України та соціальний розвиток | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250334 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста | |
| |Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та | |
| |соціального захисту населення міста Жовті Води | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250335 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |фінансування ремонту приміщень управлінь праці та со- | |
| |ціального захисту виконавчих органів міських, міст | |
| |республіканського в Автономній Республіці Крим і | |
| |обласного значення, районних у містах Києві і | |
| |Севастополі та районних у містах рад для здійснення | |
| |заходів з виконання спільного із Світовим банком | |
| |проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250336 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | 0180 |
| |компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення | |
| |Чорноморського флоту Російської Федерації на території| |
| |міст Севастополя, Феодосії та смт Гвардійське | |
| |Сімферопольського району | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250337 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |розрахунки щодо погашення заборгованості громадян за | |
| |житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок | |
| |часткової компенсації втрат від знецінення грошових | |
| |заощаджень | 0180* |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250338 |Субвенція державного бюджету місцевим | |
| |бюджетам на розвиток соціально-економічної | |
| |сфери м. Севастополя та інших населених | |
| |пунктів, в яких дислокуються військові | |
| |формування Чорноморського флоту Російської | |
| |Федерації | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250339 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |будівництво газопроводів-відводів та газифікацію | |
| |населених пунктів, у першу чергу сільських | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250342 |Субвенція з державного бюджету місцевим | |
| |бюджетам на соціально-економічний | |
| |розвиток регіонів, виконання заходів з упередження | |
| |аварій та запобігання техногенним катастрофам у | |
| |житлово-комунальному господарстві та на інших аварій- | |
| |них об'єктах комунальної власності і на виконання | |
| |інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний | 0180* |
| |ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію | |
| |централізованих систем водопостачання та водовідведен-| |
| |ня, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення | |
| |витрат по виробництву, передачі та споживанню | |
| |теплової енергії | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250343 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |здійснення виплат, визначених Законом України "Про | |
| |реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених| |
| |статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, | |
| |науково-педагогічним та іншим категоріям працівників | |
| |навчальних закладів" ( 1994-15 ) | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250344 |Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на | |
| |виконання програм соціально-економічного та | |
| |культурного розвитку регіонів | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250346 |Субвенція з державного бюджету міському бюджету | |
| |міста Макіївка Донецької області на покриття втрат, | |
| |пов'язаних з передачею в комунальну власність | |
| |відомчого житлового фонду і інших об'єктів | |
| |соціальної інфраструктури Макіївського металургійного | 0180* |
| |комбінату ім. Кірова | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250358 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | |
| |на соціально-економічний розвиток | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250359 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на | |
| |безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби | |
| |особам, що мають таке право згідно статті 48 Гірничого| |
| |закону України" ( 1127-14 ) | |

|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250360 |Субвенція з державного бюджету місцевим | |
| |бюджетам на будівництво та розвиток мережі | |
| |метрополітенів | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250374 |Субвенція з державного бюджету обласному бюджету | |
| |Черкаської області на виконання програми "Золота | |
| |підкова Черкащини" | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250319 |Додаткова дотація з державного бюджету місцевим | |
| |бюджетам для поетапного запровадження умов оплати | |
| |праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної | |
| |тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату | |
| |праці | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250382 |Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | |
| |на фінансування у 2006 році Програм - переможців | |
| |Всеукраїнського конкурсу проектів та програм | |
| |розвитку місцевого самоврядування 2005 року | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250400 |Додаткова субвенція з державного бюджету місцевим бюд-| |
| |жетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабез- | |
| |печеним сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам| |
| |та тимчасової державної допомоги дітям | 0180* |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250402 |Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у | 1070 |
| |попередні роки із заробітної плати працівників | |
| |бюджетних установ, грошового забезпечення, стипендій | |
| |та інших соціальних виплат | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250403 |Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли | (0133) * |
| |у попередні роки | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250404 |Інші видатки | 0133 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250901 |Впровадження проектів розвитку за рахунок коштів, | 0490 |
| |залучених державою | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250902 |Повернення позик, наданих для впровадження проектів | 0490 |
| |розвитку за рахунок коштів, залучених державою | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250903 |Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької | 0490 |
| |діяльності | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250904 |Повернення бюджетних позичок | 0490 |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
| |Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів | (1062)* |
|250905 |комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим | |
| |громадянам на будівництво (реконструкцію) та | |
| |придбання житла | |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250913 |Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням | |
| |пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам | |
| |на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | (1062) |
|-------+------------------------------------------------------+---------------|
|250914 |Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням | |
| |державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним | |
| |сільським забудовникам | (1062) |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------
* Код нової функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 233 від 02.04.2002, N 1100 від 29.12.2002, N 35 від 17.01.2003, N 505 від 19.08.2003, N 547 від 22.09.2003, N 705 від 29.12.2003, N 165 від 18.02.2004, N 382 від 11.06.2004, N 507 від 05.08.2004, N 681 від 28.10.2004, N 760 від 07.12.2004, N 4 від 05.01.2005, N 271 від 07.04.2005, N 280 від 14.04.2005, N 554 від 15.08.2005, N 587 від 25.08.2005, N 668 від 29.09.2005, N 796 від 22.11.2005, N 961 від 30.12.2005, N 279 від 16.03.2006, N 366 від 14.04.2006, N 567 від 16.06.2006, N 1081 від 21.11.2006, N 1136 від 04.12.2006 )