Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
08.12.2006 N 1624

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2006 р. за N 1369/13243

Про внесення змін до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності
з виробництва електричної енергії

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Унести до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08.02.96 N 3 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за N 174/1199, такі зміни:

у пункті 1.4 у визначенні "Споріднене підприємство" та в пункті 2.10 слова "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" замінити словами "Про захист економічної конкуренції";

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Якщо ліцензіат володіє та/або експлуатує більше 4 відсотків від загальної ліцензованої електроенергетичної потужності, ліцензія на постачання електричної енергії за регульованим тарифом видається йому за умови погодження з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці";

в абзаці четвертому підпункту 3.5.5 слова "(якщо ця зміна пов'язана з реорганізацією)" виключити;

розділи 5, 6 та 7 виключити;

у зв'язку з цим розділи 8 та 9 вважати відповідно розділами 5 та 6.

2. Управлінню ліцензування забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

Голова Комісії О.Рогозін