Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Земельного кодексу України
щодо заборони продажу земель сільськогосподарського
призначення до прийняття відповідних законодавчих актів

Верховна Рада України постановляє:

I. Пункти 14 та 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2005 р., N 2, ст. 25; 2006 р., N 26, ст. 209) викласти в такій редакції:

"14. До 1 січня 2008 року забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств.

15. До 1 січня 2008 року не допускається:

а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;

б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб.

Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується з 1 січня 2008 року за умови набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель, визначивши особливості обігу земель державної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва.

Угоди (у тому числі довіреності), укладені під час дії заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом:

а) подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів про внесення змін до законів України "Про іпотеку" ( 898-15 ) та "Про оренду землі" ( 161-14 ) щодо можливості застави майнових прав на земельні ділянки для одержання кредитів, у тому числі довгострокових, і до статті 20 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) щодо удосконалення зміни цільового призначення земель;

б) розробити та затвердити нормативно-правові акти щодо вдосконалення методики оцінки земель товарного сільськогосподарського виробництва.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 грудня 2006 року
N 490-V