Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про зерно та ринок зерна в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258; 2005 р., N 26, ст. 351) такі зміни:

1) в абзаці сьомому статті 5 слова "підприємницької діяльності" замінити словом "господарювання";

2) у частині першій статті 7 слова "та інші суб'єкти підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єкти виробництва зерна, які зберігають його у власних або орендованих зерносховищах, та інші суб'єкти господарювання";

3) абзац десятий статті 10 доповнити словами "а також зерна, що зберігається суб'єктами виробництва зерна у власних або орендованих зерносховищах";

4) частину першу статті 19 доповнити словами "чи зберігається у власних або орендованих зерносховищах";

5) статтю 20 викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Декларування обсягів зерна, що знаходиться на
зберіганні на зернових складах, та зерна,
що зберігається суб'єктами виробництва зерна
у власних або орендованих зерносховищах

Декларації подаються щомісяця:

зерновими складами - щодо обсягів зерна державного продовольчого резерву, державного резервного насіннєвого фонду, регіональних ресурсів, іншого зерна, що знаходиться на зберіганні (крім зерна, закладеного до державного матеріального резерву);

суб'єктами виробництва зерна - щодо обсягів власного зерна, що зберігається ними у власних або орендованих зерносховищах".

2. Цей Закон набирає чинності через 30 днів після його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 9 січня 2007 року
N 547-V