Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 січня 2007 р. N 88
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 923 від 8 жовтня 2008
р.)

Про внесення змін до Порядку
прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. N 1243 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 38, ст. 2500), такі зміни:

в абзаці першому пункту 6 слова "державного нагляду з охорони праці" замінити словами "промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, державного енергетичного нагляду,";

абзац другий пункту 8 після слів "промислової безпеки" доповнити словами "нормативам щодо технічного стану електричних, теплових та тепловикористовувальних установок і мереж";

в абзаці другому пункту 12 слово "Держнаглядохоронпраці" замінити словами "Держгірпромнагляду, Держенергонагляду".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ