Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 січня 2007 р. N 77
Київ

Про затвердження Порядку надання пільг
на придбання твердого палива за рахунок субвенцій
з державного бюджету місцевим бюджетам

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, що додається.

2. Міністерству вугільної промисловості забезпечити передачу державними підприємствами, які є замовниками робіт та послуг з ліквідації гірничих підприємств, інформації про осіб, які мають право на безоплатне забезпечення вугіллям для побутових потреб згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської та Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державних адміністрацій.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 77

Порядок
надання пільг на придбання твердого палива
за рахунок субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам

1. Цей Порядок визначає механізм надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам особам, які мають право на пільги за соціальною ознакою з придбання твердого та рідкого палива відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ), "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ), "Про освіту" ( 1060-12 ), Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 ), статті 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ) (далі - особи).

2. Особи, які мають право на відповідні пільги згідно з кількома законами, реалізують таке право за одним законом за їх вибором.

3. Норми забезпечення твердим паливом для опалення житла осіб затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями в межах бюджетних асигнувань, передбачених на такі цілі, та виходячи з граничних показників вартості твердого палива, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Для осіб, які мають право на безоплатне забезпечення вугіллям для побутових потреб згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), затверджуються диференційовані норми забезпечення вугіллям залежно від умов їх проживання (житло з пічним опаленням і кухонним вогнищем на твердому паливі, або з центральним опаленням і кухонним вогнищем на твердому паливі, або з пічним опаленням та газовою чи електричною плитою).

4. Для призначення пільг з придбання твердого палива особи звертаються до управлінь праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, структурних підрозділів з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва і Севастополя) рад (далі - уповноважений орган) або до сільських, селищних рад за зареєстрованим місцем проживання з відповідною заявою, до якої додають довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

Особи, які мають право на безоплатне забезпечення вугіллям для побутових потреб згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), подають додатково уповноваженому органу або сільській, селищній раді:

довідку з відповідного центру зайнятості про тимчасову незайнятість (непрацевлаштовані працівники);

довідку з відповідного органу державної податкової служби про доходи (непрацюючі пенсіонери);

довідку з відповідного органу пенсійного фонду про отримання пенсії по інвалідності (інваліди праці та особи, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, якщо вони користувалися цим правом до настання інвалідності) або у зв'язку з втратою годувальника (сім'ї працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля).

На вимогу уповноваженого органу державні підприємства, які є замовниками робіт та послуг з ліквідації гірничих підприємств, у десятиденний строк видають довідку, що підтверджує право особи на безоплатне забезпечення вугіллям для побутових потреб згідно із статтею 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), із зазначенням пільгової категорії особи.

5. Сільські, селищні ради складають список осіб окремо за кожною пільговою категорією населення (далі - список).

Список, підписаний сільським, селищним головою (іншою уповноваженою особою) і завірений печаткою, подається уповноваженому органу для звіряння з інформацією, внесеною до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

6. Звірений список затверджується керівником уповноваженого органу.

7. Затверджений список є підставою для формування платіжних відомостей на виплату коштів готівкою для придбання твердого палива або надання пільг з придбання твердого палива у натуральному вигляді.

Один примірник (копія) списку передається відповідному структурному підрозділу з питань субсидій для використання під час призначення житлових субсидій.

У разі надання пільг з придбання твердого палива у натуральному вигляді примірник (копія) списку передається постачальнику палива.

8. Сільські, селищні ради щомісяця до другого числа наступного періоду інформують уповноважені органи про зміни стосовно особи (реєстрація місця проживання, підключення житла до системи газо, тепло-, електропостачання для опалення, смерть).

9. Уповноважені органи щомісяця до 5 числа наступного періоду подають дані про нараховані суми щодо наданих пільг з придбання твердого палива фінансовим органам районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва і Севастополя) рад.

10. Фінансові органи районних, районних у мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва і Севастополя) рад готують реєстри щодо наданих пільг з придбання твердого палива із зазначенням нарахованих сум і кредиторської заборгованості місцевих бюджетів та щомісяця до 7 числа наступного періоду подають їх Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим органам обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій за формою, установленою Державним казначейством.

11. Уповноважені органи після надходження коштів на їх рахунки, відкриті в територіальних управліннях Державного казначейства, готують відповідні виплатні документи (відомості) та у п'ятиденний строк здійснюють розрахунки згідно з нарахованими сумами щодо наданих пільг на придбання твердого палива.

12. У разі прийняття місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішення про надання пільг з придбання твердого палива готівкою кошти виплачуються державними підприємствами поштового зв'язку або перераховуються на особовий рахунок пільговика в установі уповноваженого банку, про що зазначається у заяві.

У разі виплати особам коштів готівкою через державні підприємства зв'язку уповноважені органи перераховують кошти державним підприємствам зв'язку, які здійснюють грошові виплати за погодженими з цими органами графіками, та відшкодовують зазначеним підприємствам поштові витрати за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

Грошові виплати через установи уповноважених банків здійснюються відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх особові рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1803).

13. У разі смерті особи, включеної до затвердженого списку, члени сім'ї померлого, визначені Законом про Державний бюджет України на відповідний рік, які проживали разом з ним, можуть отримати кошти готівкою на придбання твердого палива або тверде паливо у натуральному вигляді на підставі:

заяви одного з членів сім'ї, поданої не пізніше закінчення бюджетного періоду;

копії свідоцтва про смерть особи;

виданої в установленому порядку довідки про факт проживання членів сім'ї разом з особою.

14. У разі зміни реєстрації місця проживання з вибуттям за межі району (міста) протягом бюджетного періоду особа подає довідку щодо придбання твердого палива на пільгових умовах за попереднім зареєстрованим місцем проживання.

У разі зміни умов проживання особи (підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для його опалення) отримані нею кошти готівкою на придбання твердого палива або тверде паливо не повертаються. Пільги з оплати послуг газо-, тепло-, електропостачання для опалення житла надаються особі з наступного бюджетного періоду.

У разі зміни протягом бюджетного періоду будь-якого іншого виду опалення житла особи на пічне опалення пільги на придбання твердого палива надаються виходячи з кількості місяців, що залишилися до кінця бюджетного періоду, та середньомісячної вартості або кількості твердого палива, визначеної шляхом ділення річної вартості або кількості твердого палива на дванадцять місяців.