Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 лютого 2007 р. N 203
Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2002 р. N 564
і від 26 квітня 2002 р. N 565

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 925; 2005 р., N 16, ст. 845; 2006 р., N 6, ст. 299) і від 26 квітня 2002 р. N 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 926; 2005 р., N 3, ст. 132, N 16, ст. 845; 2006 р., N 6, ст. 299) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2007 р. N 203

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2002 р. N 564
і від 26 квітня 2002 р. N 565

1. У Положенні про дитячий будинок сімейного типу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564:

1) в абзаці третьому пункту 4 слова "до повернення (влаштування) дітей в інтернатні заклади" замінити словами "влаштування дітей у сім'ї громадян України - на усиновлення, під опіку або піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу";

2) у пункті 22 слова "Одному з батьків-вихователів" замінити словами "Батькам-вихователям";

3) в абзаці третьому пункту 24 слова "одному з батьків-вихователів" замінити словами "батькам-вихователям", а слова "особовий рахунок одного з батьків-вихователів" - словами "особові рахунки обох батьків-вихователів";

4) у додатку до Положення:

позицію "і батьки-вихователі ____________________________________
                                    (прізвище, ім'я, по батькові,
__________________________________________________________________
           паспорт, серія, номер, ким і коли виданий)"

замінити позицією "і батьки-вихователі _____________________________
                                       (прізвище, ім'я, по батькові,                                               
____________________________________________________________________
      число, місяць, рік народження, паспорт, серія, номер,
                      ким і коли виданий)";замінити позицією "і батьки-вихователі _____________________________
                                       (прізвище, ім'я, по батькові,                                                 
____________________________________________________________________
      число, місяць, рік народження, паспорт, серія, номер,
                      ким і коли виданий)";

у підпункті 1 пункту 3 слова "на особистий рахунок одного з батьків-вихователів, відкритий у банківській установі," замінити словами "на особові рахунки обох батьків-вихователів у банківській установі";

у підпункті 2 пункту 3 слово "утримання" замінити словом "забезпечення", а слова "у розмірі ____ гривень" виключити.

2. У додатку до Положення про прийомну сім'ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565,

позицію "і громадяни _____________________________________________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові,

__________________________________________________________________
           паспорт, серія, номер, ким і коли виданий)"

замінити позицією "і громадяни ___________________________________
                                  (прізвище, ім'я, по батькові,

__________________________________________________________________
      число, місяць, рік народження, паспорт, серія, номер,
                      ким і коли виданий)".