Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 11 Закону України
"Про фізичний захист ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання"

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 11 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" ( 2064-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 1) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, в установленому порядку одержали допуск до виконання особливих робіт та дозвіл на пересування до місць, де діють обмеження, мають право доступу до таких місць без супроводження посадової особи - громадянина України на підставі відповідного розпорядження центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства, де ведуться особливі роботи".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 8 лютого 2007 року
N 623-V