Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
N 142/142 від 11.07.2002

Про заходи
щодо визначення справедливої вартості
основних засобів комунальної власності
територіальної громади міста Києва

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 311/471 від 27.02.2003
N 597/757 від 10.07.20
03
N 172/1382 від 15.04.2004 )

( Дію Рішення продовжено до 01.01.2006 згідно з Рішенням
Київміськради
N 1050/2460 від 28.12.20
04 )

( Дію Рішення продовжено до 01.01.2007 згідно з Рішенням
Київміськради
N 621/3082 від 27.12.20
05 )

( Дію Рішення продовжено до 01.01.2008 згідно з Рішенням
Київміськради
N 531/588 від 28.12.20
06 )

Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), з метою вдосконалення ринкових механізмів управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплене за підприємствами, установами та організаціями на праві повного господарського відання (оперативного управління), Київська міська рада вирішила:

1. Здійснити заходи щодо визначення в 2002 році справедливої вартості основних засобів, які відповідно до пункту 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 N 92, відносяться до групи обліку "Будинки, споруди та передавальні пристрої", належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплені за підприємствами, установами, організаціями на праві повного господарського відання (оперативного управління) і обліковуються на їх балансах.

2. Керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва:

2.1. Забезпечити визначення справедливої вартості основних засобів, що закріплені за підприємствами, установами, організаціями на праві повного господарського відання (оперативного управління), до 01.09.2004 в установленому законодавством України порядку згідно з пунктом 1 цього рішення. ( Підпункт 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 311/471 від 27.02.2003, N 597/757 від 10.07.2003, N 172/1382 від 15.04.2004 )

2.2. Забезпечити відображення в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби, виходячи з їх справедливої вартості.

2.3. Інформувати виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) про стан виконання цього рішення в порядку, визначеному ним.

3. Фінансування заходів, передбачених пунктом 1 цього рішення, здійснюється:

3.1. Підприємствами, госпрозрахунковими організаціями та установами за рахунок власних коштів.

3.2. Бюджетними організаціями та установами - за рахунок джерел, визначених виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

4.1. Забезпечити надання підприємствам, установам, організаціям, що належать До комунальної власності територіальної громади міста Києва, методичної допомоги під час визначення справедливої вартості основних засобів, її відображення в бухгалтерському обліку й розкриття у фінансовій звітності та контроль за їх проведенням.

4.2. Забезпечити фінансування заходів, передбачених цим рішенням, з урахуванням підпункту 3.2 пункту 3 цього рішення.

4.3. Визначити порядок надання підприємствами, установами, організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, інформації про стан виконання цього рішення та не пізніше 31.12.2004 проінформувати про стан його виконання Київську міську раду. ( Підпункт 4.3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 311/471 від 27.02.2003, N 597/757 від 10.07.2003, N 172/1382 від 15.04.2004 )

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова О.Омельченко