Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 3038-VI від 17.02.20
11 )

Про внесення зміни до Закону України
"Про планування і забудову територій"

Верховна Рада України постановляє:

I. Закон України "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250; 2006 р., N 43, ст. 412; із змінами, внесеними Законом України від 12 грудня 2006 року N 434-V доповнити статтею 24-1 такого змісту:

"Стаття 24-1. Кваліфікаційні вимоги до юридичних осіб,
заінтересованих у здійсненні будівництва
багатоквартирних житлових будинків із
залученням фінансових активів громадян

Юридичні особи, заінтересовані у здійсненні будівництва багатоквартирних житлових будинків із залученням фінансових активів громадян, для отримання дозволу на будівництво подають до виконавчого органу відповідної ради або Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій, крім визначених статтею 24 цього Закону, такі документи:

фінансову звітність, що складається відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 );

копію ліцензії на здійснення будівельної діяльності (для забудовників, які здійснюватимуть будівництво власними силами), засвідчену в установленому законом порядку;

копію ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг (у разі здійснення діяльності з надання будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб), засвідчену в установленому законом порядку.

Юридичні особи, зареєстровані протягом менше двох років до дня подання заяви про надання дозволу на будівництво, подають фінансову звітність за фактичний час своєї діяльності.

Неподання документів, визначених частиною першою цієї статті, у повному обсязі, їх відсутність або негативний комплексний висновок внаслідок їх розгляду є підставою для відмови у видачі дозволу на будівництво об'єкта містобудування".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити відповідно до своєї компетенції прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 22 лютого 2007 року
N 703-V