Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 липня 2005 р. N 560
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 529 від 20 травня 2009
р
.)

Про затвердження Порядку формування тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій і типового договору про
надання послуг з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 297 від 27.02.20
07 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 22 червня 1998 р. N 939 "Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 25, ст. 925);

пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 717 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 21, ст. 937).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2005 р. N 560

Порядок
формування тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - послуги) і поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм власності, які надають зазначені послуги.

2. Розмір тарифів (нормативних витрат, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) визначається по кожному будинку окремо залежно від кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з типовим переліком послуг (додаток).

3. Під час формування тарифу на послуги повинна забезпечуватися прозорість усіх його складових з визначенням вартості кожної з них з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартири.

4. У разі зміни розміру складових до тарифу на послуги вносяться відповідні зміни.

Розрахунок нормативних витрат

5. Калькуляційною одиницею є 1 кв. метр загальної площі квартир будинку.

6. Під час розрахунку нормативних витрат враховуються:

середньомісячні витрати на оплату праці (далі - заробітна плата) та середньомісячні матеріальні витрати за рік окремо за статтями експлуатаційних витрат;

плановані трудовитрати, що не можуть перевищувати розміру, передбаченого нормами часу та нормами обслуговування для робітників і виробничого персоналу, встановленими центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

7. Витрати на прибирання сходових кліток (Вс) визначаються за формулою

Вс = (Оз + Нп + Н + М + I) : Пз,

де Оз - заробітна плата; Нп - відрахування на соціальні заходи; Н - накладні витрати; М - матеріальні витрати; I - обов'язкові платежі до бюджету; Пз - загальна площа квартир будинку.

8. Витрати на прибирання прибудинкової території визначаються за формулою, поданою у пункті 7.

9. Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових і негабаритних відходів (Вз) визначаються за формулою

Вз = Вп + Вг + Ву + [Вк : (3 х 12) + Вур : (4 х 12)] х К : Пз,

де Вп - вартість вивезення твердих побутових відходів, що визначається за формулою

Вп = (Ок х Нн х Тв х К) : Пз,

де Ок - кількість контейнерів для твердих побутових відходів; Нн - об'єм одного контейнера; Тв - тариф на вивезення 1 куб. метра твердих побутових відходів; К - кількість вивезень у середньому за місяць відповідно до графіка, погодженого органом місцевого самоврядування;

Вг - вартість вивезення негабаритних відходів, що визначається за формулою

Вг = (Ч х Нз х Тг) : Пз,

де Ч - чисельність мешканців будинку; Нз - норма накопичення негабаритних відходів у середньому за місяць; Тг - тариф на вивезення 1 куб. метра негабаритних відходів;

Ву - вартість утилізації твердих побутових і негабаритних відходів, що визначається за формулою

Ву = (V х Ту) : Пз,

де V - загальна кількість твердих побутових і негабаритних відходів за місяць;

Ту - тариф на утилізацію 1 куб. метра твердих побутових і негабаритних відходів;

Вк - вартість контейнерів; Вур - вартість урн; К - коефіцієнт витрат на експлуатацію контейнерів та урн.

10. Витрати на прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель (Вт) визначаються за формулою, поданою у пункті 7.

11. Витрати на технічне обслуговування ліфтів (Влз) визначаються за формулою

Влз = Вл : Пл,

де Вл - вартість обслуговування одного ліфта (без електроенергії) за місяць (обчислюється відповідно до Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства);

Пл - середня загальна площа квартир будинку (без квартир першого поверху), що обслуговується одним ліфтом.

12. Витрати на обслуговування систем диспетчеризації (підтримання в робочому стані систем у ліфті, біля входу до ліфта та біля телефону диспетчера) включають витрати на заробітну плату (Оз), відрахування на соціальні заходи (Нп), накладні витрати (Н), матеріали (М) та обов'язкові платежі до бюджету (I) і відносяться на 1 кв. метр загальної площі квартир будинку.

13. Витрати на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення (від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої стіни квартири) і зливової каналізації визначаються відповідно до укладених договорів між власником (балансоутримувачем) будинку або його уповноваженою особою та організацією, яка здійснює експлуатацію внутрішньобудинкових систем. До цих витрат також включаються витрати на ліквідацію аварій на внутрішньоквартирних мережах (від зовнішньої стіни квартири до санітарно-технічного обладнання).

У розрахунок окремо включаються витрати на промивання систем опалення та гідравлічне випробування трубопроводів у житловому будинку.

Перелік робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

14. Витрати на дератизацію (Вд) визначаються за формулою

Вд = (Пп х Тд) : Пз + (Кс х Тк) : Пз,

де Пп - площа підвалів (першого поверху) будинку; Тд - середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт (на 1 кв. метр площі дератизації); Кс - кількість сміттєприймальних камер будинку; Тк - середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт в одній сміттєприймальній камері будинку.

Середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт визначається за калькуляцією відповідної санітарно-епідеміологічної служби.

15. Витрати на дезінсекцію розраховуються виходячи з вартості дезінсекційних робіт, визначеної за калькуляцією відповідної санітарно-епідеміологічної служби, та відносяться на 1 кв. метр загальної площі квартир будинку.

16. Витрати на обслуговування димовентиляційних каналів (Вдк) визначаються за формулою

Вдк = (Оз + Нп + Н + М + I) х Дф : ( Пз х Дк),

де Дк - нормативна кількість димовентиляційних каналів; Дф - фактична кількість димовентиляційних каналів.

17. Витрати на технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення (Впа ) визначаються за формулою

Впа = (Кк х Вк) : Пз,

де Кк - кількість клапанів у системах протипожежної автоматики та димовидалення; Вк - середньомісячна вартість обслуговування одного клапана.

18. Витрати на технічне обслуговування побутових електроплит (Веп) визначаються за формулою

Веп = (Кеп х Ве) : Пз,

де Кеп - кількість побутових електроплит, що обслуговуються; Ве - середньомісячна вартість обслуговування однієї електроплити.

19. Витрати на поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території, визначаються на основі кошторисної вартості кожного виду робіт відповідно до державних будівельних норм та правил. Перелік робіт з поточного ремонту визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

20. Витрати на ремонт обладнання спортивних, дитячих і господарських майданчиків включають витрати на заробітну плату (Оз), відрахування на соціальні заходи (Нп), накладні витрати (Н), матеріали (М) та обов'язкові платежі до бюджету (I) і відносяться на 1 кв. метр загальної площі квартир будинку.

21. Витрати на поливання дворів, клумб і газонів (Впд) визначаються за формулою

Впд = (Пг х Нг х Дг + Пд х Нд х Дд) х Тв : Пз,

де Пд - площа дворів; Пг - площа газонів та/або клумб; Нд - норма витрат води на поливання дворів; Нг - норма витрат води на поливання газонів та/або клумб; Дд - розрахункова кількість днів за період року, коли проводиться поливання дворів; Дг - розрахункова кількість днів за період року, коли проводиться поливання газонів та/або клумб; Тв - тариф на використання 1 куб. метра води.

22. Витрати на підготовку житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період (Вжз) (утеплення, скління вікон, ущільнення дверей тощо) визначаються за формулою

Вжз = (Вр + В1) : (Пз х 12),

де Вр - вартість ремонту вікон та дверей; В1 - вартість піщано-соляної суміші.

23. Витрати на прибирання та вивезення снігу визначаються на основі індивідуальних норм прибирання та вивезення снігу залежно від площі території, з якої вивозиться сніг, відстані до пунктів звалищ та вартості вивезення.

24. Витрати на експлуатацію номерних знаків на будинках (Вез) визначаються за формулою

Вез = (Вз х С) : (Не х Пз),

де Вз - вартість номерного знака; С - кількість будинків; Не - строк експлуатації номерних знаків (місяців).

25. Витрати на очищення дворових туалетів та приямків визначаються на підставі договорів з відповідними підприємствами і відносяться на 1 кв. метр загальної площі квартир будинку.

26. Витрати на освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води (Во) визначаються за формулою

Во = (М + Озе +Те х Не) : Пз,

де Озе - заробітна плата електриків; Те - тариф на 1 кВт*г електроенергії; Не - кількість електроенергії на освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води за місяць.

27. Витрати на електроенергію для ліфтів (Ве) визначаються за формулою

Ве = (Не х Те) : Пл,

де Не - середня кількість електроенергії для 1 ліфта за місяць; Те - тариф на 1 кВт*г електроенергії.

28. Витрати на очищення неканалізаційних люків визначаються на підставі договорів з відповідними підприємствами і відносяться на 1 кв. метр загальної площі квартир будинку.

29. Витрати на періодичну повірку, обслуговування і ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних засобів обліку води та теплової енергії визначаються відповідно до укладених договорів між власником (балансоутримувачем) будинку або його уповноваженою особою та організацією, яка здійснює зазначені роботи.

30. Інші прямі витрати визначаються на основі відповідної калькуляції.

31. Утримання служб консьєржів здійснюється понад розмір плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на підставі укладених договорів з мешканцями будинку.

32. Утримання вбудованих паркінгів здійснюється понад розмір плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Розрахунок накладних витрат

33. Накладні витрати плануються на підставі кошторисів цих витрат відповідно до законодавства. У разі неможливості здійснення об'єктивного нормування окремих елементів планування проводиться на підставі фактичних витрат за попередній рік. Рівень накладних витрат визначається у відсотках до фонду заробітної плати основних робітників.

34. До складу накладних витрат відносяться загальновиробничі та адміністративні витрати.

35. До загальновиробничих витрат включаються:

витрати на утримання апарату управління виробництвом: витрати на оплату праці апарату управління виробництвом з відрахуваннями на соціальні заходи;

витрати на утримання виробничого персоналу: витрати на оплату праці виробничого персоналу (комірники, молодший обслуговуючий персонал тощо) з відрахуваннями на соціальні заходи;

витрати на службові відрядження апарату управління виробництвом;

амортизація основних засобів виробничого призначення, крім амортизації, що включається у витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання;

витрати на утримання та поточний ремонт основних засобів виробничого призначення;

витрати на охорону праці;

витрати на пожежну та сторожову охорону об'єктів виробничого призначення.

36. До адміністративних витрат включаються:

витрати на утримання апарату управління підприємством: витрати на оплату праці персоналу управління підприємством з відрахуванням на соціальні заходи;

витрати на службові відрядження персоналу управління підприємством;

витрати на пожежну та сторожову охорону об'єктів адміністративного призначення;

канцелярські і поштово-телеграфні витрати, витрати на оплату за використання та обслуговування технічних засобів управління (обчислювальних центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації);

витрати на оплату робіт консультаційно-інформаційного характеру, аудиторських перевірок;

витрати на оплату праці загальногосподарського персоналу з відрахуваннями на соціальні заходи;

амортизація основних засобів адміністративного призначення;

витрати на утримання та поточний ремонт основних засобів загальногосподарського призначення;

витрати на охорону праці та техніку безпеки;

витрати на підготовку (перепідготовку) кадрів;

витрати на сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість;

інші витрати адміністративного призначення.

Надання висновку щодо розрахунків економічно
обгрунтованих планованих витрат з технічного
обслуговування ліфтів

37. Висновок щодо розрахунків економічно обгрунтованих планованих витрат, пов'язаних з технічним обслуговуванням ліфтів, надається Державною інспекцією з контролю за цінами або її територіальними органами в порядку, встановленому Мінекономіки. ( Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 297 від 27.02.2007 )

Додаток
до Порядку

Типовий перелік
послуг з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій

Прибирання сходових кліток

Прибирання прибудинкової території

Вивезення та утилізація твердих побутових і негабаритних відходів

Прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель

Технічне обслуговування ліфтів

Обслуговування систем диспетчеризації

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації

Дератизація

Дезінсекція

Обслуговування димовентиляційних каналів

Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики й димовидалення

Технічне обслуговування побутових електроплит

Поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, розташованих на прибудинковій території

Ремонт обладнання спортивних майданчиків

Ремонт обладнання дитячих майданчиків

Ремонт обладнання господарських майданчиків

Поливання дворів, клумб і газонів

Підготовка житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період

Прибирання та вивезення снігу

Експлуатація номерних знаків будинків

Очищення дворових туалетів та приямків

Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води

Енергопостачання для ліфтів

Очищення неканалізаційних люків

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних засобів обліку води та теплової енергії

Інші прямі витрати

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2005 р. N 560

             ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій

________________________________    _______________ 20__  р.
(найменування населеного пункту) (дата укладення договору)
__________________________________________________________________
(найменування власника, балансоутримувача

__________________________________________________________________
або уповноваженої ним особи)

в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________,
(назва документа)

затвердженого ____________________________________________________
(коли і ким)

(далі - виконавець), з однієї сторони, і _________________________

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

_________________________________________________________________,
(або найменування юридичної особи)

який (яка) є власником (наймачем, орендарем) квартири (далі -
споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Предметом договору є забезпечення виконавцем надання
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
(прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової
території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування
внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць
загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових
відходів тощо) (далі - послуги) у будинку N____ по
вул. __________________________, а споживачем своєчасної оплати
цих послуг за встановленим тарифом у строки та на умовах,
передбачених договором.

2. Невідкладною частиною договору є копія рішення органу
місцевого самоврядування про затвердження тарифів на послуги, що
додаються до договору.

3. Виконавець надає послуги відповідно до затвердженого
органом місцевого самоврядування рішення про структуру тарифів,
періодичність та строки виконання робіт, копія якого додається до
договору.

4. Розмір щомісячної плати за надані послуги на момент
укладення цього договору становить _______ гривень.

5. Наявність пільг з оплати послуг __________________________
(назва законодавчого акта)
__________________________________________________________________
(відсотків)

Оплата спожитих послуг

6. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі
вносяться не пізніше _____ числа місяця, що настає за
розрахунковим.

У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі
вносяться за ______ місяців у розмірі _____ гривень.

7. Послуги оплачуються ______________________________________
(готівкою або в безготівковій формі)

8. Плата вноситься на розрахунковий рахунок _________________

__________________________________________________________________
(банківські реквізити єдиного розрахункового

__________________________________________________________________
центру або виконавця)

через ____________________________________________________________
(найменування банківської установи або виконавця)

9. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня
у розмірі, встановленому законом, _____ відсотків.

10. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному
обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від
нормативних виконавець здійснює перерахунок розміру плати.

          Права та обов'язки сторін

11. Споживач має право на:

1) отримання вчасно та відповідної якості послуг згідно із
законодавством;

2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у
встановлені законодавством строки;

3) зменшення розміру плати за надані послуги у разі їх
ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в
порядку, визначеному законодавством;

4) відшкодування збитків, заподіяних його майну та/або
приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок
незадовільного санітарного утримання території або неналежного
надання послуг;

5) своєчасне отримання інформації від виконавця про перелік
складових послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного
платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі
властивості тощо;

6) перевірку кількісних та якісних показників надання послуг
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

7) зменшення розміру плати за перевищення строків проведення
ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за
перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних
робіт у розмірі, встановленому законодавством;

8) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що
впливають на розмір плати за послуги.

12. Споживач зобов'язаний:

1) оплачувати послуги в установлені договором строки;

2) своєчасно інформувати виконавця про виявлення несправності
в інженерних мережах, конструктивних елементах квартири;

3) дотримуватися правил пожежної, газової, електробезпеки та
санітарних норм;

4) забезпечувати доступ до мережі, арматури, розподільних
систем представників виконавця за наявності в них відповідного
посвідчення:

для ліквідації аварій - цілодобово;

для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного
обладнання, проведення профілактичного огляду - згідно з вимогами
нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

5) у разі несвоєчасного внесення платежів за послуги
сплачувати пеню у розмірі, встановленому законом і договором;

6) проводити за власні кошти ремонт квартири;

7) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок,
пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з власної вини;

8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного
законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень
або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів
інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

9) своєчасно проводити підготовку квартири та технічного
обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

10) після втрати права на пільги повідомити про це виконавця
у десятиденний строк.

13. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача дотримання вимог правил
експлуатації житлових приміщень та прибудинкової території,
санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших
нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

2) доступу, у тому числі несанкціонованого, в квартиру
споживача для ліквідації аварії відповідно до встановленого
законом порядку, усунення неполадок санітарно-технічного та
інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення
технічного і профілактичного огляду;

3) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем
плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законом і
договором;

4) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт щодо
усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що
виникли з вини споживача, або відшкодування вартості цих робіт;

5) вносити за погодженням із споживачем зміни у договір, що
впливають на розмір плати за послуги.

14. Виконавець зобов'язаний:

1) забезпечувати вчасно та відповідної якості надання послуг
згідно із законодавством;

2) надавати споживачу в установленому законодавством порядку
необхідну інформацію про перелік складових послуг, структуру
тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим
надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

3) утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному
технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та
ремонт, вживати своєчасних заходів до ліквідації аварійних
ситуацій, усунення порушень у наданні послуг у строки, встановлені
законодавством;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та
скарги споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати
за послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі,
зниження кількісних і якісних показників;

5) сплачувати споживачу компенсацію за перевищення
встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт
відповідно до методики, затвердженої центральним органом
виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

6) своєчасно ознайомлювати споживача з нормативно-правовими
актами у сфері житлово-комунальних послуг;

7) своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення
виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з
його вини;

8) відшкодовувати споживачеві збитки, заподіяні його майну
та/або приміщенню, шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю споживача
внаслідок незадовільного санітарного утримання території або
неналежного надання послуг;

9) здійснювати контроль за технічним станом інженерного
обладнання будинків, квартир, приміщень;

10) своєчасно проводити підготовку будинків і технічного
обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Відповідальність сторін

15. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і
цим договором за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері
житлово-комунальних послуг;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги - шляхом сплати
пені;

3) порушення зобов'язань, встановлених договором і
законодавством.

16. Виконавець несе відповідальність за:

1) неналежне надання або ненадання послуги, що призвело до
заподіяння збитків майну та/або приміщенню споживача, шкоди його
життю чи здоров'ю, - шляхом відшкодування збитків;

2) зниження кількісних і якісних показників послуг або
перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт -
шляхом зменшення розміру плати. Якість надання послуг визначається
відповідно до затвердженої органом місцевого самоврядування
структури та періодичності проведення робіт;

3) перевищення встановлених строків проведення
аварійно-відбудовних робіт - шляхом виплати споживачеві
компенсації в розмірі, встановленому законодавством, ___ відсотка
місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;

4) порушення зобов'язань, встановлених договором і
законодавством.

Порядок розв'язання спорів

17. У разі порушення виконавцем умов договору споживачем та
представником виконавця складається акт-претензія із зазначенням у
ньому строків, виду порушення, кількісних і якісних показників
послуг тощо.

Представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача
для підписання акта-претензії не пізніше ніж протягом двох робочих
днів.

У разі неприбуття представника виконавця у визначений
договором строк або необґрунтованої відмови від підписання
акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як
два споживачі.

18. Акт-претензія подається виконавцю, який протягом трьох
робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає
споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його
претензій.

19. Спори між сторонами розв'язуються шляхом переговорів або
у судовому порядку.

Форс-мажорні обставини

20. Сторони звільняються від відповідальності за цим
договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних
ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка
унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов
договору.

Строк дії договору

21. Цей договір укладається на _________ і набирає чинності
(строк)
з дня його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщо
за місяць до закінчення його строку однією із сторін не буде
письмово заявлено про розірвання або необхідність перегляду.

22. Договір може бути розірваний достроково у разі:

переходу права власності (користування) на квартиру до іншої
особи;

невиконання умов договору сторонами договору.

23. Договір складено у двох примірниках, один з яких
зберігається у споживача, другий - у виконавця.

Інші умови
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Довідкові відомості

Телефони виконавця:

Диспетчерська, аварійна
служба ____________________________________
Бухгалтерія ____________________________________
Паспортисти ____________________________________
Майстри ____________________________________
Головний інженер ____________________________________
Директор ____________________________________

Адреса і підписи сторін

Виконавець Споживач
______________________________ __________________________________
(прізвище, ім'я та по (прізвище, ім'я та по
батькові) батькові)

Адреса _______________________ Адреса ___________________________

Телефон ______________________ Телефон __________________________
______________________ __________________________
(підпис) (підпис)

М.П.