Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 квітня 2007 р. N 665
Київ

Про затвердження
Національної рейтингової шкали

Відповідно до частини восьмої статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Національну рейтингову шкалу, що додається.

2. Внести до Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. N 208 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 14, ст. 976), такі зміни:

у першому реченні абзацу третього розділу 1 слова "за національною шкалою згідно з додатком" замінити словами "за Національною рейтинговою шкалою";

в абзаці восьмому розділу 1 і в назві та абзаці першому розділу 2 слова "національна шкала кредитних рейтингів" у всіх відмінках замінити словами "Національна рейтингова шкала" у відповідному відмінку;

абзац одинадцятий розділу 1 виключити;

визнати таким, що втратив чинність, додаток до Концепції.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2007 р. N 665

          НАЦІОНАЛЬНА РЕЙТИНГОВА ШКАЛА

   I. Довгострокові кредитні рейтинги (більше ніж один рік)

1. Інвестиційні рівні

uaAAA Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом
uaAAA характеризується найвищою кредитоспроможністю
порівняно з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами

uaAA Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом
uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю
порівняно з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами

uaA Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaA
характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з
іншими українськими позичальниками або борговими
інструментами. Рівень кредитоспроможності чутливий до
впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних
умов

uaBBB Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом
uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю
порівняно з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності
залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових
та економічних умов

   2. Спекулятивні рівні

uaBB Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом
uaBB характеризується кредитоспроможністю нижчою ніж
достатня порівняно з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами. Висока залежність рівня
кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних,
фінансових та економічних умов

uaB Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaB
характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з
іншими українськими позичальниками або борговими
інструментами. Дуже висока залежність рівня
кредитоспроможності від впливу несприятливих комерційних,
фінансових та економічних умов

uaCCC Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом
uaCCC характеризується дуже низькою кредитоспроможністю
порівняно з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами. Потенційна вірогідність дефолту

uaCC Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом
uaCC характеризується високою вірогідністю дефолту

uaC Позичальник очікує дефолт за борговими зобов'язаннями

uaD Дефолт. Виплата відсотків і основної суми за борговими
зобов'язаннями позичальника припинена без досягнення згоди
з кредиторами щодо реструктуризації заборгованості до
настання строку платежу

   II. Короткострокові кредитні рейтинги (до одного року)

1. Інвестиційні рівні

uaK1 Позичальник або окремий борговий інструмент
характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з
іншими українськими позичальниками або борговими
інструментами. Фінансовий стан такого позичальника дає
змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому
періоді

uaK2 Позичальник або окремий борговий інструмент
характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з
іншими українськими позичальниками або борговими
інструментами. Фінансовий стан такого позичальника
достатньо високий для того, щоб запобігти передбачуваним
ризикам у короткостроковому періоді

uaK3 Позичальник або окремий борговий інструмент
характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з
іншими українськими позичальниками або борговими
інструментами. Фінансовий стан такого позичальника
задовільний для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам
у короткостроковому періоді

2. Спекулятивні рівні

uaK4 Позичальник або окремий борговий інструмент
характеризується низькою кредитоспроможністю порівняно з
іншими українськими позичальниками або борговими
інструментами. Фінансовий стан такого позичальника
недостатній для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам
у короткостроковому періоді

uaK5 Позичальник або окремий борговий інструмент
характеризується дуже низькою кредитоспроможністю порівняно
з іншими українськими позичальниками або борговими
інструментами. Фінансовий стан такого позичальника не дає
змоги запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому
періоді

uaKD Позичальник оголосив дефолт за борговими зобов'язаннями

_______________
Примітка. ua Рейтинги, отримані відповідно до Національної
рейтингової шкали

У разі застосування Національної рейтингової шкали
можуть використовуватися такі додаткові позначення:

- або + Проміжні категорії рейтингу двідносно
основних категорій

(pi) Рейтинги, визначені на підставі
використання лише публічної інформації

відкликаний Рейтинг, відкликаний у зв'язку з тим,
що позичальник не надає необхідної
інформації для оновлення рейтингу або
з інших причин

призупинений Рейтинг, що може бути відкликаний (як
проміжний етап перед його можливим
відкликанням) у зв'язку з тим, що
позичальник не надає необхідної
інформації для оновлення рейтингу або
з інших причин