Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 січня 2004 р. N 12
Київ

Про порядок надання платних соціальних
послуг та затвердження їх переліку

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 745 від 16.05.20
07 )

Відповідно до Закону України "Про соціальні послуги" ( 966-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що платні соціальні послуги надають державні та комунальні підприємства, установи і заклади соціального обслуговування, юридичні особи, створені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку, та фізичні особи (далі - суб'єкти, що надають платні соціальні послуги).

Суб'єкти, що надають платні соціальні послуги, провадять свою діяльність на професійній основі відповідно до їх статутів, де зазначаються перелік платних соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються, умови і порядок їх надання.

Платні соціальні послуги повинні відповідати опису їх змісту і якості, наведеному в Державному класифікаторі соціальних стандартів та нормативів, а також діючим соціальним нормам і нормативам.

2. Платні соціальні послуги надаються:

громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, у зв'язку із стихійним лихом, катастрофою, якщо середньомісячний сукупний дохід цих осіб вище встановленого прожиткового мінімуму;

іншим громадянам, іноземцям та особам без громадянства, у тому числі біженцям, які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги і мають можливість оплачувати ці послуги.

3. Для отримання платних соціальних послуг, що надаються державними та комунальними підприємствами, установами і закладами соціального обслуговування, особа, яка їх потребує, звертається з письмовою заявою до місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

Для отримання платних соціальних послуг, що надаються юридичними особами (крім державних та комунальних підприємств, установ і закладів соціального обслуговування) та фізичними особами, особа, яка їх потребує, звертається до них з письмовою або усною заявою.

У разі коли особа, яка потребує соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник, органи опіки та піклування.

4. Затвердити перелік платних соціальних послуг, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2004 р. N 12

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2007 р. N 745)

Перелік
платних соціальних послуг

1. Ведення домашнього господарства.

2. Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів, книг і періодичних видань.

3. Організація харчування.

4. Надання послуги з використання ліжко-місця у закладах (установах), що надають соціальні послуги.

5. Надання у користування м'якого та твердого інвентарю.

6. Транспортні послуги.

7. Перукарські послуги.

8. Прання білизни та одягу.

9. Надання послуг із забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації і здійснення їх ремонту.

10. Пошиття і ремонт одягу та взуття.

11. Надання послуг з виконання ремонтних робіт.

12. Надання допомоги у користуванні послугами зв'язку.

13. Надання допомоги у проведенні сільськогосподарських робіт, у тому числі з використанням сільськогосподарської техніки, догляд за свійськими тваринами.

14. Надання допомоги в оплаті комунальних послуг та здійсненні інших платежів.

15. Надання допомоги в оформленні документів та написанні листів.

16. Організація консультування з питань законодавства (оформлення правових документів, адвокатські та нотаріальні послуги).

17. Представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях.

18. Освітні послуги.

19. Організація надання послуг спеціалістами-дефектологами.

20. Організація дозвілля.

21. Організація надання послуг з психодіагностики, психологічної корекції та психологічної реабілітації.

22. Здійснення профілактичних та санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (перебування).

23. Забезпечення супроводження.

24. Організація надання консультацій лікарями за місцем проживання (перебування).

25. Допомога у працевлаштуванні (крім роботи за кордоном).

( Перелік в редакції Постанови КМ N 745 від 16.05.2007 )