Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Затверджено
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
20.06.2006 N 218

(у редакції розпорядження
Антимонопольного комітету
України
від 12.04.2007 N 138-р)

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету
N 138-р від 12.04.20
07 )

( Документ втратив чинність на підставі Розпорядження
Антимонопольного комітету
N 200-р від 08.04.20
08 )

              РІЧНИЙ ПЛАН
державних закупівель, який підлягає оприлюдненню
________________________________________________
(найменування замовника - розпорядника
державних коштів)

------------------------------------------------------------------
|N з/п | Дані щодо кожного окремого предмета закупівлі |
| |---------------------------------------------------------|
| | Загальне | Джерело | Очікувана |Очікуваний |Примітка|
| |найменування| фінансу- | процедура | строк | |
| | предмета | вання | закупівлі | початку | |
| | закупівлі | | | процедури | |
| | | | | закупівлі | |
|------+------------+-----------+-----------+-----------+--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------+------------+-----------+-----------+-----------+--------|
| 1 | | | | | |
|------+------------+-----------+-----------+-----------+--------|
| 2 | | | | | |
|------+------------+-----------+-----------+-----------+--------|
| 3 | | | | | |
|------+------------+-----------+-----------+-----------+--------|
| 4 | | | | | |
|------+------------+-----------+-----------+-----------+--------|
| 5 | | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Голова тендерного комітету ________ ________ ____________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

(за рішенням тендерного комітету від _____________ N ___________)

( Річний план в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

Державний уповноважений М.Бараш

Затверджено
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
20.06.2006 N 218-р

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 серпня 2006 р. за N 905/12779

Інструкція
щодо форми Річного плану державних
закупівель, який підлягає оприлюдненню

1. У разі, коли очікувана вартість предмета закупівлі є нижчою за суми, зазначені в частині першій статті 2 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), такий предмет закупівлі за позиціями плану не відображається.

Примірник Річного плану державних закупівель, який підлягає оприлюдненню, затверджується замовником не пізніше ніж у місячний строк після затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштів), зміни до нього оприлюднюються шляхом розміщення принаймні в одній інформаційній системі в мережі Інтернет протягом 15 календарних днів з дати його затвердження. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

Змінами до Річного плану вважаються будь-які зміни, внесені до плану (виключення з плану закупівлі, включення до плану закупівлі, зміна назви предмета закупівлі тощо). Зміни до Річного плану державних закупівель, який підлягає оприлюдненню, оприлюднюються у формі повного річного плану державних закупівель з урахуванням змін. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

2. Щодо графи 1 Форми плану

Предмет закупівлі визначається у порядку, затвердженому Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель. ( Пункт 2 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

( Пункт 3 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

3. Щодо графи 2 форми плану ( Абзац перший пункту 3 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до абзацу п'ятого статті 1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).

4. Щодо граф 3 і 4 Форми плану

З урахуванням змісту графи 2 плану замовник може зазначити очікувану процедуру закупівлі та відповідно строк її проведення (щонайменше квартал). ( Пункт 4 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

5. Щодо графи 5 Форми плану

Інші, необхідні з точки зору замовника, зауваження та коментарі. ( Пункт 5 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

Державний уповноважений М.Бараш