Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Затверджено
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
20.06.2006 N 219

( Документ втратив чинність на підставі Розпорядження
Антимонопольного комітету
N 200-р від 08.04.20
08 )

Звіт
про результати здійснення процедури
закупівлі у одного учасника товарів,
робіт і послуг за державні кошти
N ______ від _________

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Антимонопольного комітету
N 138-р від 12.04.20
07 )

1. Загальна інформація

1.1. Джерело фінансування закупівлі.

1.2. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі (тис.грн). ( Підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

2. Замовник торгів або генеральний замовник торгів

2.1. Головний(і) розпорядник(и) коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ замовника.

2.3. Повне найменування замовника.

2.4. Місцезнаходження замовника.

2.5. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, факсу).

3. Опис предмета закупівлі

3.1. Предмет закупівлі.

3.2. Кількість (у разі закупівлі товару).

4. Інформація щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника

4.1. Підстава застосування відповідно до частини другої статті 33 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

4.2. Номер і дата висновку Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель про погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника (оригінал висновку та копії документів, що є підставами для їх видачі, зберігаються у замовника). ( Підпункт 4.2 пункту 4 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

5. Дата відправлення запрошення до участі в процедурі закупівлі

6. Інформація про запрошеного учасника процедури закупівлі

6.1. Найменування.

6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

6.3. Місцезнаходження, телефон, факс.

7. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце)

(протокол(и) переговорів зберігається у замовника)

8. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ) _____________________ грн.

словами ______________________ гривень

9. Дата укладення договору про закупівлю та його вартість ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

10. Інформація про відсутність учасника - переможця процедури закупівлі в реєстрі недобросовісних учасників. ( Форму доповнено пунктом 10 згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

11. Інформація про наявність учасника - переможця процедури закупівлі в тематичному каталозі учасників процедур закупівель. ( Форму доповнено пунктом 11 згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

12. Інша інформація

13. Склад тендерного комітету

(зазначити прізвища, імена, по батькові та посади членів тендерного комітету)

14. Голова тендерного комітету

 Посада, прізвище, ім'я, по батькові    ______________________
підпис, М.П.

Державний уповноважений М.Бараш

Затверджено
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
20.06.2006 N 219-р

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 серпня 2006 р. за N 911/12785

Інструкція
щодо заповнення форми Звіту про результати
здійснення процедури закупівлі в одного
учасника товарів, робіт і послуг
за державні кошти

1. Загальні положення

1.1. Звіт складається державною мовою.

1.2. Звіт складається і обов'язково подається до відповідного органу Антимонопольного комітету України протягом 10 календарних днів з дати його затвердження разом з додатками, які є невід'ємною частиною Звіту.

Звіт про закупівлю, яка здійснювалася центральними органами державної влади, направляється до центрального апарату Антимонопольного комітету України, у всіх інших випадках Звіт направляється до територіального відділення Антимонопольного комітету України, на підвідомчій території якого зареєстрований замовник.

Перелік центральних органів влади, які направляють Звіт до центрального апарату Антимонопольного комітету України, міститься на офіційному веб-сайті Комітету (www.amc.gov.ua). ( Пункт 1.2 розділу 1 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

1.3. Відповідно до частини першої статті 17 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) у Звіті про результати здійснення процедури закупівлі за цією формою, який зберігається замовником протягом трьох років, обов'язково зазначаються:

стислий опис предмета закупівлі;

найменування та адреса учасника, з яким укладено договір про закупівлю, а також ціна цього договору;

виклад причин і обставин, якими керувався замовник торгів під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів, з обґрунтуванням її вибору;

у разі, якщо в результаті процедури закупівлі не було укладено договір про закупівлю, - виклад підстав такого рішення; ( Абзац п'ятий пункту 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

зупинення процедури закупівлі; склад тендерного комітету; ( Абзац шостий пункту 1.3 розділу 1 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

дата підписання договору;

( Абзац восьмий пункту 1.3 розділу 1 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

( Пункт 1.4 розділу 1 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

( Пункт 1.5 розділу 1 виключено на підставі Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

2. Особливості заповнення окремих пунктів Звіту

2.1. Щодо пункту 1 Звіту

Щодо підпункту 1.1 Звіту. Джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до абзацу п'ятого статті 1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість закупівлі зазначається у гривнях (цифрами та словами). Якщо закупівля здійснюється на засадах міжвідомчої координації, генеральний замовник разом з формою Звіту заповнює форму-3зв, зазначену в додатку 3 до форм Звітів.

2.2. Щодо пункту 2 Звіту

Щодо підпункту 2.1 Звіту. Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства.

Щодо підпунктів 2.2 - 2.4 Звіту. Замовник визначається відповідно до абзаців другого, третього і двадцять четвертого статті 1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ). При цьому замовником вважається суб'єкт, тендерний комітет якого проводить процедуру закупівлі та який є стороною договору про закупівлю.

Щодо підпункту 2.4 Звіту. Зазначається найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

2.3. Щодо пункту 3 Звіту

Предмет закупівлі визначається у порядку, затвердженому Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель. ( Пункт 2.3 розділу 2 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

2.4. Щодо підпункту 6.3 Звіту ( Абзац перший пункту 2.4 розділу 2 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

Зазначається найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

2.5. Щодо пунктів 8 і 9 Звіту

Якщо договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, замовник у Звіті про результати здійснення процедури торгів повинен зазначати еквівалент вартості договору в гривнях. При цьому замовник фіксує курс іноземної валюти на дату укладення договору про закупівлю з переможцем торгів.

Якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати ПДВ, замовник повинен робити примітку "(без ПДВ)". ( Інструкцію доповнено пунктом 2.5 згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

2.6. Щодо пункту 12 Звіту ( Абзац перший пункту 2.6 розділу 2 в редакції Розпорядження Антимонопольного комітету N 138-р від 12.04.2007 )

У цьому пункті замовник зазначає необхідні, з точки зору замовника, зауваження та коментарі.

Державний уповноважений М.Бараш

Додаток 1
до форм Звітів про
результати здійснення
процедур закупівель товарів,
робіт і послуг за державні
кошти

                             Форма-1зв

               ПЕРЕЛІК
відхилених тендерних пропозицій

------------------------------------------------------------------
|Номер і дата|Назва учасника| Причина відхилення та |
| реєстрації | тендера | її обґрунтування |
| тендерної | | |
| пропозиції | | |
|------------+--------------+------------------------------------|
| | |Учасник не відповідає |
| | |кваліфікаційним вимогам, |
| | |установленим замовником відповідно |
| | |до статті 15 Закону України "Про |
| | |закупівлю товарів, робіт і послуг за|
| | |державні кошти" |
| | |------------------------------------|
| | |Тендерна пропозиція не відповідає |
| | |умовам тендерної документації |
| | |------------------------------------|
| | |Учасник, який подав тендерну |
| | |пропозицію, не погоджується з |
| | |виправленням виявленої замовником |
| | |арифметичної помилки |
| | |------------------------------------|
| | |Учасник своїми діями призвів до |
| | |виникнення обставин, зазначених у |
| | |статті 7 Закону України "Про |
| | |закупівлю товарів, робіт і послуг за|
| | |державні кошти" |
| | |------------------------------------|
| | |Учасник не надав тендерного |
| | |забезпечення |
| | |------------------------------------|
| | |Учасник не оплатив тендерну |
| | |документацію, якщо така плата була |
| | |встановлена |
------------------------------------------------------------------

 Підпис голови тендерного комітету  _____________________________

Державний уповноважений М.Бараш

Додаток 2
до форм Звітів про
результати здійснення
процедур закупівель товарів,
робіт і послуг за державні
кошти

                             Форма-2зв

               СКАРГИ
(позови), подані під час проведення
процедури закупівлі

------------------------------------------------------------------
|Номер і дата| Повне | Суб'єкт, що |Зміст скарги| Прийняте |
| реєстрації |найменування| розглядав | | рішення |
| скарги | учасника | скаргу | |щодо скарги|
| | процедури | (замовник, | | |
| | закупівлі | спеціально | | |
| | |уповноважений| | |
| | | орган з | | |
| | | питань | | |
| | | координації | | |
| | | державних | | |
| | | закупівель, | | |
| | | суд. | | |
|------------+------------+-------------+------------+-----------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Підпис голови тендерного комітету  _____________________________

Державний уповноважений М.Бараш

Додаток 3
до форм Звітів про
результати здійснення
процедур закупівель товарів,
робіт і послуг за державні
кошти

                             Форма-3зв

              ІНФОРМАЦІЯ
щодо розпорядників бюджетних коштів,
в інтересах яких здійснюється закупівля
на засадах міжвідомчої координації

------------------------------------------------------------------
| Головний |Ідентифікаційний| Розмір | Джерело |
| розпорядник | код за ЄДРПОУ | бюджетного | фінансування |
| коштів | | призначення | закупівлі |
| (повна назва) | | згідно з | |
| | |кошторисом або | |
| | | очікувана | |
| | | вартість | |
| | |закупівлі, грн | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
| | | | |
|---------------+----------------+---------------+---------------|
|Усього: | - |Усього: | - |
------------------------------------------------------------------

 Підпис голови
тендерного комітету
генерального замовника _________________________

Державний уповноважений М.Бараш

Додаток 4
до форм Звітів про
результати здійснення
процедур закупівель товарів,
робіт і послуг за державні
кошти

                             Форма-4зв

              ІНФОРМАЦІЯ
про вибір переможців за окремими частинами
предмета закупівлі

-------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування| Найнижча | Найвища | Ціна | Інформація про | Дата |
|з/п| частини | ціна | ціна | обраної |переможця торгів |укладення|
| | предмета |тендерної |тендерної |пропозиції| (назва, |договору |
| | закупівлі |пропозиції|пропозиції|щодо даної|місцезнаходження,| щодо |
| | | (з ПДВ) | (з ПДВ) | частини | телефон, факс) | даної |
| | |щодо даної|щодо даної| предмета | щодо даної | частини |
| | | частини | частини |закупівлі |частини предмета |предмета |
| | | предмета | предмета | | закупівлі |закупівлі|
| | |закупівлі |закупівлі | | | |
|---+------------+----------+----------+----------+-----------------+---------|
| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------

Державний уповноважений М.Бараш

Додаток 5
до форм Звітів про
результати здійснення
процедур закупівель товарів,
робіт і послуг за державні
кошти

                             Форма-5зв

               ПРОТОКОЛ
проведення попередньої кваліфікації
N _________ від _________

   1. Підстави для застосування попередньої кваліфікації.

2. Опис критеріїв та процедури оцінки відповідності вимогам
попередньої кваліфікації.

3. Інформація про учасників попередньої кваліфікації:

-------------------------------------------------------------------------
| Номер і | Повне | Місце- |Критерії| Запити | Результат |
| дата |найменування|знаходження |відбору | учасників |попередньої |
|реєстрації| учасника | учасника | та |попередньої |кваліфікації|
|замовником| |телефон/факс|перелік |кваліфікації| (2) |
|заявки на | | |поданих | (1) | |
| участь | | | доку- | | |
| | | | ментів | | |
|----------+------------+------------+--------+------------+------------|
| | | | | | |
|----------+------------+------------+--------+------------+------------|
| | | | | | |
|----------+------------+------------+--------+------------+------------|
| | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------

_______________
(1) Зазначається стислий виклад запитів учасників щодо
роз'яснення умов здійснення попередньої кваліфікації та відповідей
на них у разі надання таких запитів.
(2) Зазначається, задовольнив чи не задовольнив учасник
вимоги щодо попередньої кваліфікації.

 Підпис голови тендерного комітету  _____________________________

Державний уповноважений М.Бараш