Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2453-VI від 07.07.20
10)

Про внесення зміни до статті 72 Закону України
"Про судоустрій України"

Верховна Рада України постановляє:

1. У частині третій статті 72 Закону України "Про судоустрій України" ( 3018-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 27, ст. 180) слова "посадовий оклад судді відповідного суду" замінити словами "прожитковий мінімум для працездатної особи".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 квітня 2007 року
N 953-V