Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 червня 2007 р. N 795
Київ

Про затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися органами та підрозділами
Міністерства внутрішніх справ

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, що додається.

2. Установити, що визначення підрозділу Міністерства внутрішніх справ, який має право на надання окремих видів платних послуг, здійснюється Міністерством внутрішніх справ.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерству внутрішніх справ разом з Міністерством фінансів та Міністерством економіки за погодженням з Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва і Антимонопольним комітетом визначити у місячний строк розміри плати за надання послуг органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ та порядок їх справляння.

Кошти, що надійшли від надання зазначених послуг, зараховуються в дохід державного бюджету і використовуються відповідно до законодавства.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2007 р. N 795

Перелік
платних послуг, які можуть надаватися
органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ

1. Державний технічний огляд автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів, огляд транспортних засобів під час реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку, видачі дозволу на переобладнання або заміну номерного агрегату, оформлення допуску до перевезення небезпечних вантажів.

2. Оформлення реєстраційних документів і документів на право керування транспортними засобами.

3. Оформлення свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі.

4. Перевірка із застосуванням діагностичного обладнання і контрольно-вимірювальних приладів відповідності технічного стану транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху.

5. Перевірка з видачею екологічної картки (форма картки та порядок перевірки встановлюються МВС) двигунів транспортних засобів на вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах.

6. Оформлення свідоцтв про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів.

7. Проведення (з видачею відповідних документів) оцінки вартості транспортного засобу або номерного вузла та агрегату.

8. Зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках Державтоінспекції.

9. Розроблення для суб'єктів господарської діяльності, що належать до сфери управління МВС, проектів побудови локальних та корпоративних мереж, консультаційно-методичні послуги з цих питань.

10. Оформлення документів, пов'язаних з видачею дозволу на придбання і перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система, таким особам:

1) юридичним;

2) фізичним:

громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, що постійно проживають в Україні;

іноземцям та особам без громадянства, крім тих, що постійно проживають в Україні.

11. Реєстрація (перереєстрація) мисливської, холодної зброї, пневматичної та газової зброї, реєстрація нагородної зброї.

12. Оформлення документів, пов'язаних з видачею дозволу на:

відкриття та функціонування об'єктів дозвільної системи, що працюють з вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень та інших об'єктів відповідно до Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576;

зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, на об'єктах дозвільної системи;

зберігання і носіння зброї, що належить підприємствам, установам та організаціям, під час виконання службових обов'язків;

виготовлення печаток і штампів установам, організаціям, суб'єктам підприємницької діяльності тощо;

знищення печаток і штампів;

ввезення з-за кордону та вивезення з України зброї, боєприпасів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система;

транзит через територію України зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, інших предметів, на які поширюється дозвільна система, юридичними та фізичними особами інших держав.

13. Оформлення документів, пов'язаних з наданням згоди установам, організаціям та суб'єктам підприємницької діяльності на укладення договорів про виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком, охороною, перевезенням предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система.

14. Повторна видача, замість утрачених, дозвільних документів, передбачених пунктами 11-13, 61 цього переліку.

15. Переоформлення зброї за місцем її обліку з одного власника на іншого.

16. Видача направлення на реалізацію зброї.

17. Термінове оформлення та видача (протягом одного, трьох робочих днів) реєстраційних та дозвільних документів, передбачених пунктами 2, 3, 6, 10-15, 23, 34, 36-39, 47, 56, 58, 59 цього переліку.

18. Оформлення тимчасового посвідчення громадянина України.

19. Оформлення документів для набуття громадянства України повнолітніми особами.

20. Ламінування документів.

21. Надання в користування юридичним або фізичним особам:

автодрому;

робочого місця в спеціальних приміщеннях (класах) для складання іспитів;

транспортного засобу для проведення навчання кандидатів у водії та осіб, які готуються до складання практичного та теоретичного іспиту;

тирів, спортивних залів, залів засідань або інших службових приміщень.

22. Виготовлення номерних знаків для транспортних засобів.

23. Реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів.

24. Приймання іспитів з Правил дорожнього руху та навичок керування транспортними засобами.

25. Приймання іспитів у водіїв на право керування транспортними засобами з небезпечними вантажами.

26. Обстеження новостворюваних навчальних закладів з підготовки водіїв на відповідність установленим вимогам та оформлення документів, пов'язаних із здійсненням підготовки водіїв.

27. Підготовка та видача технічних умов на обладнання технічними засобами регулювання дорожнього руху окремих ділянок автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів під час виконання ремонтно-будівельних та інших робіт, крім аварійних.

28. Надання допомоги в розробленні проектів і схем організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах.

29. Перевірка проектної документації на відповідність наданим технічним умовам та нормативно-правовим актам з безпеки дорожнього руху.

30. Розроблення технічних умов на:

будівництво автокооперативів, автостоянок, пунктів технічного обслуговування транспортних засобів, споруд торговельно-побутового призначення та інших об'єктів дорожньої інфраструктури, установлення рекламних носіїв тощо;

реконструкцію та капітальний ремонт автокооперативів, автостоянок та інших об'єктів дорожньої інфраструктури;

будівництво та реконструкцію автозаправних станцій, залізничних переїздів, комплексів дорожнього сервісу.

31. Розроблення комп'ютерних макетів та організація виготовлення інформаційно-вказівних та дорожніх знаків індивідуального проектування відповідно до вимог державних стандартів та технічних умов.

32. Підготовка технічних умов та визначення маршрутів руху транспортних засобів для підприємств та власників, діяльність яких пов'язана з перевезенням пасажирів.

33. Проведення експертної оцінки технічних умов на перевезення небезпечних вантажів на відповідність правилам, нормам і стандартам забезпечення безпеки дорожнього руху.

34. Оформлення та видача дозволів і погоджень на:

встановлення і використання на транспортних засобах спеціальних звукових і/або світлових сигнальних пристроїв синього або жовтого кольору;

перевезення великогабаритних, великовагових, небезпечних та спеціальних вантажів.

35. Надання практичної допомоги з питань приведення матеріально-технічної бази та документації у відповідність із встановленими вимогами до провадження підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією транспортних засобів.

36. Перевірка відповідності документів, пов'язаних з наданням права на розміщення реклами та рекламних носіїв на транспортних засобах установленим правилам, нормам, стандартам з безпеки дорожнього руху.

37. Оформлення технічних умов на переобладнання транспортного засобу.

38. Проведення перевірки (з оформленням відповідних документів) відповідності автомобілів, причепів (виготовлених самостійно) вимогам безпеки дорожнього руху, нормам і стандартам.

39. Оформлення дозволу на заміну номерного агрегату транспортного засобу.

40. Розроблення комп'ютерних макетів та організація виготовлення номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників, і касет для номерних знаків.

41. Підготовка документів та оформлення висновку про подальшу експлуатацію транспортного засобу, ідентифікаційні номери кузова (рами) якого підроблені або який розшукується правоохоронними органами іноземних держав.

42. Надання в користування систем спостереження за рухом транспортних засобів суб'єктам підприємницької діяльності, що перевозять небезпечні вантажі, з метою їх захисту від незаконного заволодіння та запобігання надзвичайним ситуаціям.

43. Доставка, зокрема з використанням спеціальних транспортних засобів, затриманих або технічно несправних транспортних засобів до місця зберігання.

44. Проведення перевірки даних (з видачею в разі потреби відповідної довідки) про реєстрацію (перереєстрацію) транспортного засобу або його перебування в розшуку, встановлення року виготовлення транспортного засобу, справжності реєстраційних документів, підтвердження факту придбання (митного оформлення) транспортного засобу та надання іншої інформації про транспортний засіб.

45. Проведення перевірки даних про реєстрацію (перереєстрацію) транспортного засобу або його перебування в розшуку, встановлення року виготовлення транспортного засобу, справжності реєстраційних документів, підтвердження факту придбання (митного оформлення) транспортного засобу та надання іншої інформації про транспортний засіб з використанням можливостей Національного центрального бюро Інтерполу та обліку правоохоронних органів іноземних держав (з видачею в разі потреби відповідної довідки).

46. Проведення перевірки даних (з видачею в разі потреби відповідної довідки) про видачу або вилучення посвідчення водія, допуск водія до перевезення небезпечних вантажів, причетність до дорожньо-транспортної пригоди, скоєння порушень Правил дорожнього руху.

47. Оформлення документів, пов'язаних з придбанням або реалізацією транспортних засобів та кузовів (рам).

48. Розроблення, випуск і розповсюдження методичної літератури та засобів наочної агітації з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.

49. Реалізація учасникам дорожнього руху продукції Державтоінспекції, перелік якої встановлюється МВС.

50. Обстеження з виїздом на місце території або окремих ділянок автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, на яких планується проведення ремонтно-будівельних та інших робіт, розміщення об'єктів дорожньої інфраструктури, автокооперативів, споруд дорожнього сервісу, установлення рекламних носіїв тощо.

51. Виїзд на місце стоянки транспортного засобу для проведення його технічного огляду.

52. Доставка на замовлення реєстраційних документів та номерних знаків за зазначеною замовником адресою.

53. Надання навчальним закладам, які здійснюють підготовку водіїв, консультаційної допомоги з питань розроблення документації, створення відповідної навчальної бази, удосконалення підготовки водіїв тощо.

54. Обстеження підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо відкриття автогосподарств та оформлення необхідних для цього документів.

55. Проведення обстеження суб'єктів господарювання щодо можливості їх уповноваження на перевірку технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду.

56. Виконання тематичних запитів про встановлення окремих історичних фактів, пов'язаних з діяльністю органів внутрішніх справ.

57. Добір документів за тематикою, пов'язаною з діяльністю органів внутрішніх справ.

58. Видача письмових довідок про розшук транспортних засобів в Україні та державах - учасницях СНД.

59. Надання фізичним та юридичним особам відомостей про втрачені паспорти.

60. Надання поліграфічних та комп'ютерних послуг під час оформлення реєстраційних документів, посвідчень водія, дозволів та інших документів.

61. Оформлення та видача довідок про обставини дорожньо-транспортних пригод (крім випадків, передбачених законодавством).

62. Розроблення схеми нанесення кольорографічного пофарбування на транспортні засоби, обов'язкової схеми кріплення спеціальних сигналів та їх погодження.

63. Видача громадянам на їх запит письмових довідок про відсутність чи наявність судимості.

64. Проведення лекцій на автопідприємствах, в установах, навчальних закладах, а також для громадян, які порушили Правила дорожнього руху.

65. Виїзд до торговельних організацій (автосалонів), що здійснюють торгівлю транспортними засобами, з метою надання реєстраційних послуг безпосередньо в приміщеннях таких організацій.

66. Перевірка відповідності тонування скла автомобілів вимогам стандартів з видачею встановленого документа.

67. Фотографування або відеозапис місць дорожньо-транспортних пригод, виявлених фактів протиправних дій, пошкоджених транспортних засобів.

68. Зберігання номерних знаків транспортних засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника.

69. Узгодження умов забезпечення безпеки перевезень під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень автобусами.

70. Супроводження патрульним транспортом Державтоінспекції автомобілів, автобусів, інших транспортних засобів та вантажів.

71. Відстрілювання вогнепальної зброї та огляд її технічного стану.

72. Тестування систем документування мовленнєвої інформації.

73. Проведення дактилоскопіювання.

74. Стаціонарна медична допомога особам, що не мають права на обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС.

75. Медичний огляд військово-лікарськими комісіями кандидатів на службу та кандидатів на навчання до вищих та середніх навчальних закладів, а також працівників інших воєнізованих формувань.

76. Амбулаторна медична допомога особам, що не мають права на обслуговування в закладах охорони здоров'я.

77. Розширене психіатричне та психофізіологічне обстеження осіб, що не мають права на обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС.

78. Надання амбулаторної психіатричної та психологічної допомоги особам, що не мають права на обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС.

79. Надання послуг зв'язку (технічне обслуговування, ремонт тощо). Проектування внутрішніх, зовнішніх інженерних мереж зв'язку. Монтаж внутрішніх і зовнішніх мереж, інформаційних систем, приладів зв'язку, радіо, телебачення. Монтаж технологічного устаткування зв'язку і комунікацій.

80. Копіювання документів.

81. Підготовка та заповнення документів для проведення реєстраційно-екзаменаційних операцій.

82. Перевезення вантажів, проведення вантажних робіт.

83. Надання в користування автомобільних стоянок, паркування автомобілів та інших транспортних засобів.

84. Відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей.

85. Ремонт вогнепальної зброї.

86. Ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів.

87. Ковальсько-пресові і термічні роботи, механічне оброблення металів та інших матеріалів, металопокриття, фарбування та емалювання, слюсарні та слюсарно-складальні роботи.

88. Первинне оброблення деревини, виготовлення і ремонт столярських і теслярських виробів.

89. Надання побутових послуг та послуг з харчування працівникам органів та підрозділів внутрішніх справ і внутрішніх військ МВС.

90. Приймання товарів військового призначення військовими представниками.

91. Опалення приміщень котельнями.

92. Зберігання товарів та інших предметів на митних ліцензійних складах, що відкриваються і функціонують у встановленому порядку.

93. Декларування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, за умови отримання свідоцтва про визнання підприємства декларантом відповідно до законодавства.

94. Будівництво (реконструкція, ремонт, капітальний ремонт) об'єктів житлово-комунального, культурно-побутового, військового, спеціального та іншого призначення.

95. Розроблення проектно-кошторисної документації для будівництва (реконструкції, капітального ремонту) закритих об'єктів системи МВС, проведення її експертизи, здійснення авторського нагляду за будівництвом.

96. Виконання запитів, пов'язаних з розшуком, установленням місця проживання/перебування родичів.

97. Перевірка реєстрації за місцем проживання/перебування та даних паспортного документа в разі його втрати.

98. Виконання запитів для термінового оформлення документів.

99. Надання заявникам бланків інформаційно-облікового характеру:

талонів реєстрації (зняття з реєстраційного обліку);

для оформлення документів для виїзду з України і в'їзду в Україну, посвідок на постійне або тимчасове проживання/перебування в Україні, запрошення іноземних осіб в Україну, посвідок на набуття громадянства України.

100. Надання послуг з оформлення документів для виїзду з України і в'їзду в Україну.

101. Оформлення іноземцям або особам без громадянства документів на імміграцію в Україну.

102. Оформлення дублікатів документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

103. Проведення досліджень:

почеркознавчих та авторознавчих;

мистецтвознавчих;

фоноскопічних;

транспортних засобів (комплексне);

документів, грошей та цінних паперів;

технічного укріплення стрільбищ та тирів;

фототехнічних та портретних;

матеріалів та засобів звуковідеозапису;

медико-біологічних;

матеріалів, речовин та виробів;

трасологічних, балістичних та холодної зброї;

товарознавчих та бухгалтерських;

автотехнічних та автотоварознавчих;

на відповідність об'єктів будівництва та будівельних матеріалів вимогам норм, стандартів тощо;

пожежотехнічних;

вибухотехнічних;

харчових продуктів та об'єктів рослинного походження;

комп'ютерних засобів та інформаційних мереж.

104. Проведення огляду з наданням експертного висновку:

транспортних засобів та їх реєстраційних документів;

пунктів приймання та перероблення металобрухту;

місць проведення масових заходів;

технічного стану зброї.

105. Надання консультаційної допомоги, довідкових та інформаційних матеріалів з питань:

реєстраційно-екзаменаційної діяльності МВС;

оформлення документів з питань дозвільної системи;

складування, зберігання та транспортування матеріально-технічних ресурсів;

правил поведінки громадян у разі виникнення загрози вибуху, у тому числі з виїздом на місце для огляду приміщень та територій із застосуванням спеціальної техніки;

правил приймання металобрухту з метою виявлення вибухонебезпечних предметів;

іншої діяльності в межах повноважень МВС.

106. Оцінка об'єктів у матеріальній формі, цілісних майнових комплексів, земельних ділянок, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

107. Маркування автомобілів, установлення технічних пристроїв та систем для забезпечення захисту транспортних засобів від незаконного заволодіння.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2007 р. N 795

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 р. N 1060 "Про затвердження Єдиного тарифу на послуги, пов'язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів, на які поширюється дозвільна система" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 142) одночасно з набранням чинності новими розмірами плати на всі послуги, передбачені цією постановою.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 49 "Про внесення змін та доповнень до Єдиного тарифу на послуги, пов'язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів, на які поширюється дозвільна система" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 3, ст. 104).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2266 "Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2459).

4. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 988 "Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 25, ст. 1055).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1228 "Про внесення змін і доповнень до Єдиного тарифу на послуги, пов'язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів, на які поширюється дозвільна система" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1368).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 383 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися підрозділами матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 753).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. N 556 "Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 21, ст. 949).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р. N 478 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 15, ст. 658).

9. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1573 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 40, ст. 2111).