Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо правової охорони інтелектуальної
власності стосовно виконання вимог, пов'язаних
із вступом України до СОТ

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 176 після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням";

2) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 177 після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням";

3) абзац другий частин першої, другої та третьої статті 229 після слів "з конфіскацією" доповнити словами "та знищенням".

2. У частині другій статті 432 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

пункт 3 доповнити словами "та знищення таких товарів";

пункт 4 доповнити словами "або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення виданих органами виконавчої влади чинних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 31 травня 2007 року
N 1111-V