Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо
відповідальності за правопорушення
у сфері карантину рослин

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1) статті 105 та 106 викласти в такій редакції:

"Стаття 105. Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних
заходів

Порушення вимог щодо виконання фітосанітарних заходів -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 106. Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит
через її територію, вивезення з карантинних зон
або ввезення до них об'єктів регулювання, які не
пройшли фітосанітарного контролю

Ввезення в Україну, вивезення з України, транзит через її територію, вивезення з карантинних зон або ввезення до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від тринадцяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) доповнити статтею 188-26 такого змісту:

"Стаття 188-26. Невиконання законних вимог посадових осіб
органів Державної служби з карантину рослин
України

Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про карантин рослин, а також створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) у частині першій статті 218 цифри "103-1 - 105" замінити цифрами "103-1 - 104-1";

4) у статті 238-2:

назву і частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 238-2. Органи Державної служби з карантину рослин
України

Органи Державної служби з карантину рослин України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог щодо виконання фітосанітарних заходів (стаття 105), ввезенням в Україну, вивезенням з України, транзитом через її територію, вивезенням з карантинних зон або ввезенням до них об'єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю (стаття 106), невиконанням законних вимог посадових осіб органів Державної служби з карантину рослин України (стаття 188-26)";

у пункті 2 частини другої слова "міста Києва" замінити словами "міст Києва та Севастополя";

5) у частині першій статті 255:

у пункті 1 абзац "органів державної служби з карантину рослин (статті 105 - 106-2)" виключити;

у пункті 2 слова та цифри "стаття 105 (за порушення правил боротьби з бур'янами)" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 квітня 2007 року
N 956-V